Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ห้ามพลาด! รวมรับตรง 60 ที่จะปิดรับ มี.ค. (ตอนที่ 2) จำนวนคนเปิดอ่าน 3,517 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

จากตอนที่ 1 ที่พึ่งปล่อยกันไป ยังเต็มอิ่มไม่พอจ้า มาต่อกันเลย กับ “รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ มี.ค. นี้ (ตอนที่ 2) ที่พร้อมนำมาเสริฟกันอย่างต่อเนื่องกันเลย อย่ารอช้า!!

 

 

ห้ามพลาด! รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ มี.ค. (ตอนที่ 2)


 

 

 

 

                อัพเดทวนไปค่ะ จากตอนที่ 1 ที่พึ่งปล่อยกันไป ยังเต็มอิ่มไม่พอจ้า มาต่อกันเลย กับ
รวมรับตรง60 ที่จะปิดรับ มี.ค. นี้ (ตอนที่ 2) ที่พร้อมนำมาเสริฟกันอย่างต่อเนื่องกันเลย อย่ารอช้า!!
มาติดตามกันเลย...มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP)

>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

2.       มีผลคะแนน GPAX (ม.4 – ม.6) รวม 5 เทอม

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 20 ก.พ. – 20 มี.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 20 ก.พ. – 21 มี.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สถานที่สอบ >> 28 มี.ค. 60

4.       สอบข้อเขียน >> 4 เม.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 21 เม.ย. 60

6.       สอบสัมภาษณ์ >> 19 เม.ย. 60

7.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 26 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

>> รับตรง แบบโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  30  คน

-          สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  30  คน

-          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  30  คน

-          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  30  คน

-          สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  30  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเกรด 12 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2559 เท่านั้น

2.       มีคะแนน GPA ที่มีลำดับค่าตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ไม่น้อยกว่า 75 ของโรงเรียน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 6 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 13 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 20 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 27 มี.ค. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 27 มี.ค. – 4 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

>> รับตรง แบบรับตรง คณะการบริหารและจัดการ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ >> รับจำนวน  100  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

2.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.       ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือความผิดอื่น ๆ

4.       อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 17 มี.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 20 มี.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 30 มี.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 8 เม.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 18 เม.ย. 60

6.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 27 เม.ย. – 3 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

>> รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2

>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ ปวช. ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด

2.       มีผลการเรียนที่ใช้ในการสมัคร 5 เทอม เท่านั้น

3.       มีผลคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 12 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> 15 มี.ค. 60

3.       ชำระค่าสมัคร (เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ) >> 15 – 19 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว) >> 21 มี.ค. 60

5.       สอบข้อเขียน >> 24 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 29 มี.ค. 60

7.       สอบสัมภาษณ์ >> 31 มี.ค. 60

8.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 5 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> รับตรง โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร >> รับจำนวน  40  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) โดยมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
(สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะที่ได้จากการเรียน
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ)

2.       ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในระเบียบการ)

3.       ไม่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิด
ในคดีอาญา

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 9 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ >> 24 มี.ค. 60

3.       ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ >> 1 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 21 เม.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ พร้อมส่งผลตรวจร่างกาย >> 29 เม.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 3 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> รับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โควตาพิเศษ >> รับจำนวน  20  คน

-          รับตรง >> รับจำนวน  55  คน

-          เพิ่มพิเศษ >> รับจำนวน  90  คน

-          ร้านยาคุณภาพ >> รับจำนวน  5  คน

-          ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น >> รับจำนวน  10  คน

-          โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร >> รับจำนวน  1  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการ โควตาพิเศษ

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และ อุทัยธานี

โครงการ รับตรง และ โครงการเพิ่มพิเศษ

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ

โครงการ ร้านยาคุณภาพ

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ และ

2.       มีความสัมพันธ์เป็นบุตร หรือบุตรบุญธรรมของผู้รับอนุญาติร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาติถูกต้อง
และเป็นสมาชิกสมาคมร้านยาแห่งประเทศไทย หรือชมรมร้านยาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) องค์กรใดองค์กรหนึ่ง

โครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังเรียนในเทอมสุดท้ายในสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ.
รับรอง และ

2.       ศึกษารายวิชาทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ มาแล้วด้านละไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

โครงการ โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.       กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีสุดท้าย

>> กำหนดการสมัคร

1.       สมัครเลือกโครงการที่ต้องการเข้าศึกษา >> 20 ก.พ. – 10 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 1 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 4 เม.ย. 60

5.       รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก >> 6 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> รับตรง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีพิเศษ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาฟิสิกส์ (รับโควตา) >> รับจำนวน  10  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.       ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครู หรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู

4.       มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมาะสม

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 31 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 12 เม.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 19 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 21 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยบูรพา

>> รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต >> รับจำนวน  5  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบหลักสูตร ม.ปลาย สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีผลคะแนน GPAX
(6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.75

2.       มีความประพฤติเรียบร้อย

3.       เป็นผู้มีเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร

4.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       ไม่มีความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เพิ่มเติม

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 – 31 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย >> 17 เม.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย >> 28 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 15 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> รับตรง โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          คณะนิติศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต >> จำนวนรับ 200 คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียน ชั้น ม.6 หรือ จบชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2.       มีผลคะแนน GPAX (5 หรือ 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.75

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 – 14  มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ >> 28 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 3 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา >> 11 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> รับตรง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย >> รับจำนวน  17  คน

-          สาขาวิชาประถมศึกษา (สายวิทย์) >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาประถมศึกษา (สายศิลป์, สายศิลป์ – คำนวณ) >> รับจำนวน  5  คน

-          สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ (สายวิทย์) >> รับจำนวน  22  คน

-          สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เลือกสอบวิชาเคมี (สายวิทย์) >> รับจำนวน  22  คน

-          สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เลือกสอบวิชาชีววิทยา (สายวิทย์) >> รับจำนวน  22  คน

-          สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์) >> รับจำนวน  33  คน

-          สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) >> รวมรับจำนวน  55  คน ดังนี้
(เลือกสอบวิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ภาษาจีน)

-          สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน  เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 >> รับจำนวน  11  คน

-          สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน  เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา >> รับจำนวน  22  คน

-          สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ >> รวมรับจำนวน  25  คน ดังนี้
(เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1, สังคมศึกษา, ภาษาไทย)

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา (สายวิทย์) >> รับจำนวน  17  คน

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1
>> รับจำนวน  9  คน

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา
>> รับจำนวน  8  คน

-          สาขาวิชาธุรกิจศึกษา >> รับจำนวน  17  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า (ผู้จบต้องจบในปีการศึกษา 2559)

2.       มีผลคะแนน  GPAX (5 หรือ 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.00

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร  >> 1 – 15  มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ >> 28 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 3 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา >> 11 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

>> รับตรงทั่วประเทศ (ทั้ง 4 วิทยาเขต)

>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ/แต่ละวิทยาเขต

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสายการเรียน
(ตามคณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขตกำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 10 มี.ค. 60

2.       สมัครด้วยตนเอง >> วันนี้ – 17 มี.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> 23 มี.ค. 60

4.       สอบข้อเขียน >> 8 เม.ย. 60

5.       ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย >> 17 เม.ย. 60

6.       รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 17 – 28 เม.ย. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 12 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

>> รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ระบบรับตรง (รอบ 3)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ >> รับจำนวน  40  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

4.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคทางร่างกายและทางจิตที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการศึกษา

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 27 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 10 เม.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 21 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 4 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

>> รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ทั้งชายและหญิง) >> รับจำนวน  50  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2.       มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

3.       เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันเปิดเทอม วันที่ 15 ส.ค. 60)

4.       เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

5.       เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกหายใจออก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
รอบอกหายใจเข้า ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

6.       เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล
เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

7.       มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อหรือการปฏิบัติงาน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 13 – 24 มี.ค. 60

2.       สอบข้อเขียน >> 26 พ.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 16 มิ.ย. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 22 มิ.ย. 60

5.       ตรวจร่างกาย >> 23 มิ.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริงและตำสำรอง) >> 6 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก

-          ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตัวช่วยสอบติดโควตา มข. และเอนทรานซ์ 4.0 ปี 61

The Act. Summer Camp'60

ติวเตรียมสอบเอนทรานซ์ 4.0 และ โควตา มข. 61

น้อง ม.4 ขึ้น ม.5 และ ม.5 ขึ้น ม.6 อยากสอบติดโควตา มข. ห้ามพลาด! กับคอร์สเรียนที่เข้มข้น


 
<<สมัครคอร์สซัมเมอร์'60 คลิกที่นี่>>


นอกจากจะได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยม จากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  ยังได้พบกับกิจกรรมดี ๆ

รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพ ที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  แล้วพบกันในคอร์ส ซัมเมอร์'60

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 4/3/2560 17:19:56 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net