Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. ปี60 จำนวนคนเปิดอ่าน 10,046 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

9 ข้อควรรู้! ก่อนเลือกคณะโควตา มข. 63 (เลือกอ...

6 - 11 ก.พ. 63 กำหนดสมัครโควตา มข. 63 (เลือกคณะ 4 อันดับ - สมัครสอบ - เลือกสนามสอบ พร้อม ๆ กัน... (5062)

เช็กด่วน! 78 สาขาที่ต้องสอบสมรรถนะเฉพาะด้าน โ...

นอกจาสมรรถนะหลัก 5 ด้านที่น้อง ๆ ต้องสอบแล้ว ยังมีสมรรถนะเฉพาะด้านอีก ซึ่งโควตา มข. 63 มีกว่า ... (837)

ต้องรู้! ตารางสอบสมรรถนะ โควตา มข.63 (วิชาไหน...

สำหรับใครที่ยังไม่ได้เช็คข้อมูล เกี่ยวกับตารางสอบ บอกเลยว่าพลาด ฉะนั้นต้องรู้! ตารางสอบสมรรถนะ... (7755)

เปิด! วิชาสอบ ค่าน้ำหนัก จำนวนรับ โควตา มข.63...

รายชื่อสมรรถนะหลัก และสมรรกนะฉพาะด้านต่างๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทย... (8075)

รู้ให้ทัน! โควตา มข.63 (แบบเข้าใจง่าย) TCAS63...

โควตา มข.63 ปีนี้ ม.ขอนแก่น กลับมาจัดสอบเอง ซึ่งยังมีน้อง ๆ หลายคนไม่เข้าใจ และยัง งง กับการจั... (1172)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

น้อง ๆ ที่สนใจในสายคุณครูโดยเฉพาะ กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.”

 

 

รับตรง "โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข." ปี 60

 

 

 

 

 

                The Act. อัพเดทรับตรงรอบนี้เอาใจน้อง ๆ ที่สนใจในสายคุณครูโดยเฉพาะ กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” เพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
และสำหรับรอบนี้มีเปิดรับถึง 6 สาขาวิชา
น้อง ๆ ที่สนใจสาขาวิชาไหน รีบเช็คคุณสมบัติ เกณฑ์การรับด่วนนะจ้ะ อย่ารอช้า! 
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 21 เม.ย. 60 รายละเอียดแต่ละสาขาวิชามีอะไรบ้าง มาดูกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – สาขาวิชา

-          สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา >> รับจำนวน  18  คน

-          สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รักษ์ครูภาษาไทย) >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาสังคมศึกษา >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาพลศึกษา (นักกีฬาชั้นเลิศ) >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาศิลปศึกษา (ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ หรือด้านทัศนศิลป์) >> รับจำนวน  6  คน


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

2.       มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และอยู่ในประเทศไทย

3.       ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.       มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต

5.       มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางอาญา

6.       เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ และปราศจากโรค (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

7.       เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม (โดยมีหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานที่เข้าร่วม)

8.       มีผลการทดสอบ O-Net (วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

และผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) ที่จัดสอบโดย สทศ.

>> คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

                ***คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (ตามระเบียบการ)


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลการทดสอบ O-Net (วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

2.       พิจารณาผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป)

3.       พิจารณาผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (จัดสอบโดยคณะศึกษาศาสตร์ มข.)

4.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต แต่ละสาขาวิชา ดังนี้

          >> สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา <<คลิกที่นี่>>

          >> สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รักษ์ครูภาษาไทย) <<คลิกที่นี่>>

          >> สาขาวิชาสังคมศึกษา <<คลิกที่นี่>>

          >> สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น <<คลิกที่นี่>>

          >> สาขาวิชาพลศึกษา (นักกีฬาชั้นเลิศ) <<คลิกที่นี่>>

          >> สาขาวิชาศิลปศึกษา (ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ หรือด้านทัศนศิลป์) <<คลิกที่นี่>>

3.       ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ไปที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท (ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินเข้าบัญชี คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-00881-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 21 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู >> 15 พ.ค. 60

3.       สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู >> 20 พ.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 19 มิ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 27 มิ.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 21 ก.ค. 60

7.       รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา >> 24 – 28 ก.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  

>> เข้าสู่เว็บไซน์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 25/3/2560 14:58:53 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net