Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. ปี60 จำนวนคนเปิดอ่าน 9,989 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

ม.อุบลฯ จัดสรร 60 ทุน โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศ...

ม.อุบลฯ จัดสรร 60 ทุน โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ TCAS'62 สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสา... (2410)

เช็คด่วน! มมส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบคว...

เช็คด่วน! มมส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรมฯ ปี 62 น้องๆ สามา... (941)

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดรับ โควตาขยายโอกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดรับ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา TCAS'62 น้องคนไหนที่เล็งสายนี้ไว... (2211)

เช็คก่อนสมัคร 3 คณะที่ใช้ 9 วิชาสามัญ รอบที่ ...

เช็คก่อนสมัคร 3 คณะที่ใช้ 9 วิชาสามัญ รอบที่ 2 มมส TCAS’62 การรับสมัครรอบที่ 2 โควตา ที่... (1442)

มทส. เผยเกณฑ์การรับ ค่าน้ำหนัก รอบที่ 2 โควตา...

เด็ก62 พื้นที่ 20 จังหวัดอีสานเตรียมพร้อม อัพเดทล่าสุด มทส. เผยเกณฑ์การรับ ค่าน้ำหนัก รอบที่ 2... (1578)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

น้อง ๆ ที่สนใจในสายคุณครูโดยเฉพาะ กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.”

 

 

รับตรง "โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข." ปี 60

 

 

 

 

 

                The Act. อัพเดทรับตรงรอบนี้เอาใจน้อง ๆ ที่สนใจในสายคุณครูโดยเฉพาะ กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” เพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
และสำหรับรอบนี้มีเปิดรับถึง 6 สาขาวิชา
น้อง ๆ ที่สนใจสาขาวิชาไหน รีบเช็คคุณสมบัติ เกณฑ์การรับด่วนนะจ้ะ อย่ารอช้า! 
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 21 เม.ย. 60 รายละเอียดแต่ละสาขาวิชามีอะไรบ้าง มาดูกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – สาขาวิชา

-          สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา >> รับจำนวน  18  คน

-          สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รักษ์ครูภาษาไทย) >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาสังคมศึกษา >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาพลศึกษา (นักกีฬาชั้นเลิศ) >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาศิลปศึกษา (ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ หรือด้านทัศนศิลป์) >> รับจำนวน  6  คน


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

2.       มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และอยู่ในประเทศไทย

3.       ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.       มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต

5.       มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางอาญา

6.       เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ และปราศจากโรค (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

7.       เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม (โดยมีหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานที่เข้าร่วม)

8.       มีผลการทดสอบ O-Net (วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

และผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) ที่จัดสอบโดย สทศ.

>> คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

                ***คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (ตามระเบียบการ)


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลการทดสอบ O-Net (วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

2.       พิจารณาผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป)

3.       พิจารณาผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (จัดสอบโดยคณะศึกษาศาสตร์ มข.)

4.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต แต่ละสาขาวิชา ดังนี้

          >> สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา <<คลิกที่นี่>>

          >> สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รักษ์ครูภาษาไทย) <<คลิกที่นี่>>

          >> สาขาวิชาสังคมศึกษา <<คลิกที่นี่>>

          >> สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น <<คลิกที่นี่>>

          >> สาขาวิชาพลศึกษา (นักกีฬาชั้นเลิศ) <<คลิกที่นี่>>

          >> สาขาวิชาศิลปศึกษา (ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ หรือด้านทัศนศิลป์) <<คลิกที่นี่>>

3.       ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ไปที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท (ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินเข้าบัญชี คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-00881-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 21 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู >> 15 พ.ค. 60

3.       สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู >> 20 พ.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 19 มิ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 27 มิ.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 21 ก.ค. 60

7.       รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา >> 24 – 28 ก.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  

>> เข้าสู่เว็บไซน์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 25/3/2560 14:58:53 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net