Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 อัพเดท! เส้นทางเข้าศึกษามหาลัยของเด็ก 61 (จากที่ประชุม ทปอ.) จำนวนคนเปิดอ่าน 3,269 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

การประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2/2560 แถลงข้อมูล การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561

 

 

อัพเดท! เส้นทางเข้าศึกษามหาลัยของเด็ก 61 (จากที่ประชุม ทปอ.)


 

 

 

 

                วันที่ 23 เมษายน 2560 การประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2/2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรณ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แถลงข้อมูล การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี้


              ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ ดังนี้


          1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก สามารถสละสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

          3. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clering house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน>> กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561


 

 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

-          สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย

-          สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

-          นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

                >> ครั้งที่ 1/1 ประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผล วันที่ 22 ธันวาคม 2560

                >> ครั้งที่ 1/2 ประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผล วันที่ 26 มีนาคม 2561


 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

-          สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย

และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ

-          สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

-          นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

                >> รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561

                >> ประกาศผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2561


 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

-          สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ โครงการ กสพท โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป

-          สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

-          ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ

>> รับสมัคร วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561

                >> ประกาศผล วันที่ 8 มิถุนายน 2561


รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

-          สำหรับนักเรียนทั่วไป

-          ใช้ GPAX, O-NET และ GAT/PAT เป็นเกณฑ์การคัดเลือก

-          ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร  นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ

                >> รับสมัคร วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561

                >> ประกาศผล วันที่ 13 กรฎาคม 2561


 

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

-          สำหรับนักเรียนทั่วไปที่ยังไม่มีที่เรียน

-          สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง

                >> ภายในเดือนกรกฎาคม 2561>> กำหนดการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

-          จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

-          จัดสอบวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560

-          จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

-          จัดสอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561

วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561

-          จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

-          จัดสอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561

วิชาเฉพาะ (ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการจัดสอบของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

เช่น วิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท เป็นต้น )

-          จัดสอบโดย กลุ่ม/มหาวิทยาลัย

-          จัดสอบระหว่าง 24 กุมภาพันธุ์ 2561 - 12 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ กลุ่ม/มหาวิทยาลัย

แต่ละแห่งที่จัดสอบเป็นผู้กำหนดวันสอบ

 


ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          p-dome.com

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 25/4/2560 13:02:11 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net