Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ม.6 ห้ามพลาด! รวมรับตรง60 ที่เปิดรับเดือน มิ.ย. 60 ตอนที่ 1 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,664 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

The Act. ก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร “รับตรง’60 จากทั่วประเทศ ที่จะเปิดรับสมัครในเดือน มิถุนายน 60” มาฝากกัน สำหรับน้อง ๆ ม.6 รอบนี้บอกเลยห้ามพลาด

 

 

ม.6 ห้ามพลาด! รวมรับตรง'60 ที่เปิดรับเดือน มิ.ย. 60 ตอนที่ 1


 

 

 

 

                อัพเดทรับตรง’60 วนไปค่ะ สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้ที่เรียนหรือตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่ตัวเองชอบไม่ได้
นะคะ อย่าพึ่งหมดหวัง เพราะยังมีอีกหลาย ๆ มหา’ลัยที่กำลังเปิดรับสมัครกันอยู่ ซึ่งวันนี้ The Act. ก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร “รับตรง’60 จากทั่วประเทศ ที่จะเปิดรับสมัครในเดือน มิถุนายน 60” มาฝากกัน สำหรับน้อง ๆ ม.6 รอบนี้บอกเลยห้ามพลาด อย่ารอช้า!! มาติดตามกันเลย...มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

>> รับตรง ภาคภาษาไทย โดยคัดเลือกตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร์

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) >> รับจำนวน  10  คน

-          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 2) >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       มีผลคะแนน GPAX (6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.       มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET (5 รหัสวิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์) ของปีการศึกษา 2558 / 2559 เท่านั้น

3.       มีผลคะแนนการทดสอบ GAT

4.       มีผลคะแนนการทดสอบ PAT **โดยผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนน PAT1

(ความถนัดทางคณิตศาสตร์) และผู้สมัครพื้นฐานศิลปะศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) ต้องมีคะแนน PAT7

(ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่สาขาวิชากำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 19 เม.ย. – 16 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 26 มิ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 30 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 ก.ค. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 – 14 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม >> รับจำนวน  100  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET 4 วิชา (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)

ใช้คะแนนปีการศึกษา 2558/ 2559

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       มีผลคะแนนการสอบ GAT

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 พ.ค. – 20 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 มิ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 29 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ >> 5 ก.ค. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 7 ก.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 14 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มที่ 2 

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรคณิตศาสตร์ >> รับจำนวน  50  คน (กลุ่มที่ 1 รับ 25 คน, กลุ่มที่ 2 รับ 25 คน)

-          หลักสูตรสถิติ >> รับจำนวน  65  คน (กลุ่มที่ 1 รับ 35 คน, กลุ่มที่ 2 รับ 30 คน)

-          หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ >> รับจำนวน  40  คน (กลุ่มที่ 1 รับ 25 คน, กลุ่มที่ 2 รับ 15 คน)

-          หลักสูตรวิทยาการประกันภัย >> รับจำนวน  60  คน (กลุ่มที่ 1 รับ 30 คน, กลุ่มที่ 2 รับ 30 คน)

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.       มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET 5 วิชาคือ วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์

3.       ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 ต้องมีคะแนนสอบ GAT, PAT1, PAT2 (ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ)

>> กำหนดการสมัคร

กลุ่มที่ 2

1.       รับสมัคร >> 25 พ.ค. – 20 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 23 มิ.ย. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 25 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 30 มิ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 3 ก.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 12 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >> รับจำนวน  70  คน (รับตรง 50 คน และ Admissions 20 คน)

>> (รอบที่ 1) >> รับจำนวน  10  คน

>> (รอบ Admissions) >> รับจำนวน  20  คน

>> (รอบที่ 2) >> รับจำนวน  40  คน

**กรณีที่จำนวนรับของรอบที่ 1 หรือ Admissionไม่ครบจะรับรอบที่ 2 จำนวนรวมให้ครบ 70 คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบ O-NET 5วิชา (ภาษไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์,

วิทยาศาสตร์) ใช้คะแนนปีการศึกษา 2558หรือ 2559

3.       ผู้สมัครในกลุ่มที่ยื่นคะแนน GAT, PAT คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ

>> กำหนดการสมัคร

รอบที่ 2

1.       รับสมัคร >> 25 พ.ค. – 22 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 26 มิ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 3 ก.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 7 ก.ค. 60

5.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 12 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก >> รับจำนวนไม่เกิน  10  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก >> รับจำนวนไม่เกิน  30  คน

-          หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต >> รับจำนวนไม่เกิน  25  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร(ตามระเบียบการ)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 11 มิ.ย. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 12 มิ.ย. 60

3.       ส่งแฟ้มสะสมผลงาน >> วันนี้ – 11 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 16 มิ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์  >> 20 – 23 มิ.ย. 60

6.       ตรวจสุขภาพ >> แจ้งให้ทราบภายหลัง

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 30 มิ.ย. 60

8.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 3 – 4 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ โดยการคัดเลือกตรง

รอบที่ 2

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาอินเดียศึกษา >> รับจำนวน  12  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่คาดว่าจะจบชั้น ม.ปลาย ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ที่จบจากต่างประเทศต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ

2.       มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (มีผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันยื่นใบสมัคร)

-          IELTS (Academic) ระดับคะแนน ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ

-          TOEFL : CBT ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน, PBT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน, IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ

-          TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 16 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและผังที่นั่งสอบ >> 20 มิ.ย. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 22 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 มิ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 29 มิ.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 4 ก.ค. 60

7.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 7 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ โดยการคัดเลือกตรง

รอบที่ 2

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาไทยศึกษา >> รับจำนวน  22  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่คาดว่าจะจบชั้น ม.ปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ที่จบจากต่างประเทศต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ

2.       มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (มีผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันยื่นใบสมัคร)

-          IELTS (Academic) ระดับคะแนน ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ

-          TOEFL : CBT ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน, PBT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน, IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ

-          TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 16 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและผังที่นั่งสอบ >> 20 มิ.ย. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 22 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 มิ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 29 มิ.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 4 ก.ค. 60

7.       รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 7 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

>> รับตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปีคณะการบริหารและจัดการ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  100  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

2.       ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.       มีความประพฤติเรียบร้อย

5.       เป็นผู้ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

6.       อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

7.       ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

8.       ไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 6 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 13 มิ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 18 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 22 มิ.ย. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 – 13 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2

>> จำนวนที่เปิดรับ (ตามระเบียบการ)

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต หรือ สายคณิต – อังกฤษ

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต หรือ สายวิทย์ – คอมฯ

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต หรือ สายวิทย์ – คอมฯ

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต หรือ สายวิทย์ – คอมฯ

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 12 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 15 มิ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ (ผ่านระบบออนไลน์) >> 17 – 18 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 19 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รอบที่ 2

>> จำนวนที่เปิดรับ (ตามระเบียบการ)

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.       มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

3.       มีความสามารถในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

(มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

4.       มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       จบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์–คณิต)

6.       ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารต้องมีผลคะแนนตลอดหลักสูตร ดังนี้

-          ผลคะแนนGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

-          ผลคะแนนGPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75

7.       ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตลเกษตรและการบรรจุ ต้องมีผลคะแนนตลอดหลักสูตร ดังนี้

-          ผลคะแนนGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

-          ผลคะแนนGPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

8.       ให้นักเรียนเขียนเรียงความ หัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับอุตสาหกรรมเกษตรไทย”

(โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 12 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 19 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> รับตรง ระบบโควตาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 2

>> จำนวนที่เปิดรับ (ตามระเบียบการ)

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.       มีความประสงค์จะเข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชาข้างต้น อย่างแท้จริง

3.       มีความสามารถในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

(มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

4.       มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       ผู้ที่สมัครสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมต้องมีผลคะแนนตลอดหลักสูตร ดังนี้

-          จบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์–คณิต)

-          ผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

-          ผลคะแนน GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00

6.       ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพต้องมีผลคะแนนตลอดหลักสูตร ดังนี้

-          จบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์–คณิต) หรือ (สายอังกฤษ – คณิต)

-          ผลคะแนนGPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25

-          ผลคะแนนGPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 12 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 19 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

>> รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

>> จำนวนที่เปิดรับ (ตามระเบียบการ)

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (สายสามัญ) (ไม่รับผู้จบ ปวช. หรือ ปวส.)

2.       อายุครบ 18– 29 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดเทอม (เกิดระหว่างวันที่ 7 ส.ค. 31 ถึง 7 ส.ค. 42 เท่านั้น)

3.       มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม และมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30

4.       เพศหญิงหรือเพศชาย มีสถานภาพโสดหรือสมรส (แต่ขณะศึกษาต้องไม่ตั้งครรภ์)

5.       มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 9 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาควิชาการ >> 16 มิ.ย. 60

3.       ทดสอบภาควิชาการ >> 26 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพ >> 30 มิ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ (พร้อมส่งผลตรวจร่างกาย) >> 12 ก.ค. 60

6.       ประกาศผลการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 17 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-          ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 5/6/2560 13:56:54 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net