Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 3 พลังแผ่นดิน!! ‘มข.-ม.อ.-มช.’ ผุดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา น.ศ.สู่ University 4.0 จำนวนคนเปิดอ่าน 956 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ University 4.0 

 
 
 
3 พลังแผ่นดิน!! ‘มข.-ม.อ.-มช.’
ผุดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนา น.ศ.สู่ University 4.0
 
 


                 นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  กล่าวในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ University 4.0 ระหว่าง มข., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ว่า ความร่วมมือระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยภูมิภาค เกิดขึ้นจาก มข. และ ม.อ.ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาหลายปี ทั้งแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และเมื่อปี 2558 มช.ได้เข้าร่วม และเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย จนใช้แนวคิด และชื่อว่า “3 พลังเพื่อแผ่นดิน”   ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยก่อตั้งพร้อมๆ กัน และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของแต่ละภูมิภาค จึงมีความคล้ายคลึงกันในพัฒนาการด้านต่างๆ แต่มีความต่างด้านวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค มข.ตั้งเป้าว่าจะสร้างพลโลกแห่งอนาคต คือ We Build Future Global Citizens และทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายคล้ายๆ กันในการผลิตบัณฑิตที่มุ่งพัฒนาเพื่อออกไปรับใช้และตอบสนองความต้องการของภูมิภาค ประเทศชาติ และสังคมโลก การพบกันในครั้งนี้จึงถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันที่สำคัญของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
                    นายกิตติชัย กล่าวต่อว่า การพัฒนานักศึกษาขึ้นอยู่กับสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัย ผนวกกับวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละพื้นที่ การพัฒนานักศึกษามีพัฒนาการเรื่อยมา ในอดีตนักศึกษาไปช่วยเหลือสังคมในรูปแบบอาสาพัฒนาชนบท ปัจจุบันเน้นการไปช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของสิทธิมนุษยชน และจิตอาสา โดย มข.มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และมีสุขภาพที่แข็งแรง เน้นให้เป็นคนดีก่อนเรื่องอื่นๆ มีกลไกของวิชาศึกษาทั่วไปเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษา เสริมจากกิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน หรือแม้แต่ในอนาคต คือการพัฒนานักศึกษาผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะ ไม่ใช่การเรียนเฉพาะทฤษฎีในชั้นเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม หรือแม้แต่การฝึกงานก็ต้องพยายามเน้นเรื่องการฝึกสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานอย่างเข้มข้น พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานได้ มข.เน้นการฝึกสหกิจศึกษา โดยวางเป้าส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจที่ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1,000 คน

                     น.ส.พลอยไพลิน วงษ์ตรี นายกองค์การนักศึกษา มข.กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับผู้นำนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านจาก ม.อ.และ มช.ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ที่แตกต่างกันในหลายๆ ด้าน และได้นำความรู้มาเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด การบูรณาการ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน และให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมนี้ จะส่งผลให้ผู้นำนักศึกษาทุกท่านเกิดแนวคิด กระตุ้นองค์กรตัวเอง และเป็นกำลังสำคัญหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ University 4.0

 
                    นางสุวิมล ลครชัย รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มข.กล่าวว่า การจัดกิจกรรมระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้นำนักศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพระหว่างกันผ่านกิจกรรมการสัมมนา การระดมความคิดเห็น และการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มาเนื้อหาข่าวจาก : มติชน ออนไลน์
ขอบคุณภาพประกอบจาก : Internet
 
................................
 
 
 โครงการดี ๆ จาก The Act.
ที่เป็นตัวช่วยให้น้อง ม. 4 - 5 - 6 เดินตามฝันของตัวเองให้สำเร็จ...  

 

 
 
 
           
                


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/6/2560 14:22:34 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net