Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รวม 8 คณะ/มหา’ลัย รับ แพทย์ TCAS ปีการศึกษา 2561 จำนวนคนเปิดอ่าน 10,437 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

รวม 8 คณะ/มหา’ลัย รับ แพทย์ TCAS ปีการศึกษา 2561 แต่ละคณะ/สถาบัน จะมีเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวนรับอะไรยังไงบ้าง มาติดตามกันเลย

 

 

รวม 8 คณะ/มหา’ลัย รับ แพทย์ TCAS ปีการศึกษา 2561


 

 

 

 

                อัพเดทคอลัมน์แหล่งโควตา/สอบรับตรง รอบนี้เอาใจน้อง ๆ เด็กหัวหมอโดยเฉพาะ จากประกาศเกณฑ์การรับ
แพทย์ แต่ละคณะ/สถาบัน รวมถึงรับตรงร่วมกันผ่าน กสพท. รอบที่ 1 – 5 ในระบบการคัดเลือกแบบใหม่ TCAS’61
ได้ทยอยออกมาก่อนหน้านี้ The Act. ก็ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาฝากกัน
หวังว่าวันนี้น้อง ๆ จะได้ติดตามอัพเดทข้อมูล
และเตรียมความพร้อมได้ก่อนใคร การรับแพทย์แต่ละคณะ/สถาบัน จะมีเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวนรับอะไรยังไงบ้าง มาติดตามกันเลย....         


 

คณะ/สถาบัน ที่เปิดรับ รอบ ที่ 1 (Portfolio)

>> ช่วงการเปิดรับสมัคร

-          รอบที่ 1/1 ช่วงเดือน 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 60

-          รอบที่ 1/2 ช่วงเดือน 22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ >> รับจำนวน  18  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาชั้น ม.ปลาย มาแล้วไม่เกิน 1 ปี ดังนี้

-          ชั้น ม.6 ตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

-          ระดับเกรด 12 ตามระบบโรงเรียนอเมริกัน หรือ

-          ระดับ Year 13 ตามระบบโรงเรียนอังกฤษ

2.       คะแนนสอบวัดความสามรถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS/CU-TEP

3.       มีผลการสอบ BMAT

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลการ (Portfolio)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

>> คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล >> รับจำนวน  2  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GPAX, GPA  

2.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลการ (Portfolio)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 

 

>> คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี >>รับจำนวน  25  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GPAX, GPA  

2.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลการ (Portfolio)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>>เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


>> คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ >> รับจำนวน  9  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GPAX, GPA  

2.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลการ (Portfolio)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>>เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> โครงการเรียนดี โอลิมปิก (ประเภทวิทย์) >> รับจำนวน  10  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 กลุ่ม วิทย์ – คณิต เท่านั้น โดยมีผลการเรียน GPAX ม.4 – 5 (รวม 4 เทอม)

ไม่ต่ำกว่า 3.75

2.       ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

3.       ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร

 

>> โครงการเรียนดีอังกฤษ (ร.ร.ไทย) >> รับจำนวน  45  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 กลุ่ม วิทย์ – คณิต เท่านั้น โดยมีผลการเรียน GPAX ม.4 – 5 (รวม 4 เทอม)

ไม่ต่ำกว่า 3.75

2.       ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

3.       ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร

 

>> โครงการเรียนดีอังกฤษ (ร.ร.นานาชาติ) >> รับจำนวน  5  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 โดยมีผลการเรียน GPAX ม.4 – 5 (รวม 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50

2.       ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

3.       ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร

 

>> รับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ระดับชาติ (ประเภทวิทย์) >> รับจำนวน  1  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 กลุ่ม วิทย์ – คณิต เท่านั้น โดยมีผลการเรียน GPAX ม.4 – 5 (รวม 4 เทอม)

ไม่ต่ำกว่า 3.75

2.       ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

3.       มีคุณสมบัติเด่นทางการกีฬา

4.       ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

>> โครงการที่เปิดรับ >> จำนวนรับทั้งหมด  20  คน

1.       โครงการนัดเรียน เรียนดี กลุ่มนักศึกษาช้างเผือก

2.       โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รพ.หาดใหญ่

3.       โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รพ.ยะลา

4.       โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รพ.ปัตตานี

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร จะคล้ายกับรับตรง ปีการศึกษา 2560

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>>  

คณะ/สถาบัน ที่เปิดรับ รอบ ที่ 2 (โควตา)

>> ช่วงการเปิดรับสมัคร

-          ช่วงเดือน ธ.ค. 60 – เม.ย. 61


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข >> รับจำนวน  78  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6

2.       ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา,คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

และสังคมศึกษา

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากวิชาเฉพาะของ กสพท. 

 

>> โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive track) >> รับจำนวน  2  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6

2.       ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา,คณิตศาสตร์1, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

และสังคมศึกษา

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากวิชาเฉพาะของ กสพท. 

 

>> โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) >> รับจำนวน  3  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6

2.       เป็นผู้ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท.

ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิต-วิทย์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ

3.       ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา,คณิตศาสตร์1, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

และสังคมศึกษา

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากวิชาเฉพาะของ กสพท. 

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

>> คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล >> รับจำนวน  2  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GPAX, GPA, 9 วิชาสามัญ, O-NET

2.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลการ (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 

 

>> คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี >> รับจำนวน  25  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GPAX, GPA, 9 วิชาสามัญ, O-NET

2.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลการ (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 

 

>> คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ >> รับจำนวน  3  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GPAX, GPA  

2.       พิจารณาจากผลคะแนน GAT-PAT

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (โควตาภาคเหนือ) >> รับจำนวน  20  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GPAX, GPA

2.       พิจารณาจากผลคะแนน 9 วิชาสามัญ, GAT – PAT

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>>


 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> โควตาภาคเหนือ (ประเภทวิทย์) >> รับจำนวน  34  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       วิชา 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (วิชา 29 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 300 คะแนน

2.       อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.       เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ

ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

4.       เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดสมัครสอบ

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนวิชา 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69

 

>> โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (ประเภทวิทย์) >> รับจำนวน  74  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       วิชา 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (วิชา 29 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 300 คะแนน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนวิชา 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69

 

>> โครงการ Inclusive (ประเภทวิทย์) >> รับจำนวน  22  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       วิชา 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (วิชา 29 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)

คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 300 คะแนน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนวิชา 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

>> หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต >> รับจำนวน  40  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GPAX, GAT/PAT

2.       พิจารณาวิชาเฉพาะแพทย์ จัดสอบ โดย กสพท.

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>>เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

>> โครงการแพทย์เพื่อชาวชนบท >> รับจำนวน  145  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GPAX, GAT/PAT

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

>> โครงการที่เปิดรับ >> จำนวนรับทั้งหมด  60  คน

1.       โครงการสอบตรง 14 จังหวัดภาคใต้

2.       โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รพ.หาดใหญ่

-          โควตาสงขลา สตูล พัทลุง

-          โควตาสตูล

-          โควตาพัทลุง

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร จะคล้ายกับรับตรง ปีการศึกษา 2560

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GPAX (4 เทอม)

2.       พิจารณาการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>>


 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

>> คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล >> รับจำนวน  2  คน

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะ/สถาบัน ที่เปิดรับ รอบ ที่ 3 (รับผ่าน กสพท.)

>> ช่วงการเปิดรับสมัคร

-          9 – 13 พ.ค. 61

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน วิชาสามัญ, วิชาความถนัดเฉพาะแพทย์

2.       พิจารณาจากผลคะแนน วิชาสามัญO-NET ไม่ต่ำกว่า 60%

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> โครงการจุฬาฯ – ภูมิพล >> รับจำนวน  30  คน

>> โครงการ กสพท. >> รับจำนวน  182  คน

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

>> คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล >> รับจำนวน  270  คน

>>เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 

>> คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี >> รับจำนวน  154  คน

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 

>> คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ >> รับจำนวน  9  คน

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

>> คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล >> รับจำนวน  58  คน

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล >> รับจำนวน  28  คน

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>>


 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

>> คณะแพทยศาสตร์ >> รับจำนวน  30  คน

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> คณะแพทยศาสตร์ >> รับจำนวน  80  คน

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

>> คณะแพทยศาสตร์ >> จำนวนรับทั้งหมด  40  คน

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>>

 

             **สำหรับแกณฑ์การรับเพิ่มเติมเช่น คะแนน GAT-PAT อาจมีการใช้บางคณะ/สถาบัน ฉะนั้นรอติดตามอัพเดท
จาก กสพท. และแต่ละสถาบันกันเป็นระยะ ๆ นะคะ เพื่อความชัวร์ก่อนตัดสินใจ


 

คณะ/สถาบัน ที่เปิดรับ รอบ ที่ 4 (แอดมิชชั่น)

>> ช่วงการเปิดรับสมัคร

-          6 – 10 มิ.ย. 61


มหาวิทยาลัยนเรศวร

>> คณะแพทยศาสตร์ >> จำนวนรับ ยังไม่ระบุ

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GPAX

2.       พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT, O-NET

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะ/สถาบัน ที่เปิดรับ รอบ ที่ 5 (รับตรงอิสระ)

>> ช่วงการเปิดรับสมัคร

-          ช่วงเดือน ก.ค. 61


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> รับจากกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของ มช. (ประเภทวิทย์) >> รับจำนวน  1  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนนวิชา 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69

2.       พิจารณาจากผลคะแนน O-NET

 

>> โครงการพัฒนาอาจารย์ PhD, MD (ประเภทวิทย์) >> รับจำนวน  3  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

สรุปจำนวนรับ...แต่ละคณะ/สถาบัน

1.       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับในรอบที่ 1, 2, 3 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 313 คน

2.       มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับในรอบที่ 1, 2, 3 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 499 คน (โดยรับในรอบที่ 3 

มากที่สุด จำนวนรับถึง 433 คน VS รอบที่ 1+2 เท่ากับ 66 คน เท่านั้น)

3.       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับในรอบที่ 1, 2, 3, 5 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 275 คน (โดยรับในรอบที่ 2

มากที่สุด จำนวนรับ 130 คน)

4.       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับเฉพาะรอบที่ 2, 3 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 48 คน

5.       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับในรอบที่ 1, 2, 3 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 120 คน

6.       มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับเฉพาะรอบที่ 2 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 40 คน

7.       มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับในรอบที่ 2, 3, 4 จำนวนรับทั้งหมด 175 คน (โดยประมาณ เพราะรอบที่ 3 

ยังไม่ระบุจำนวนรับที่ชัดเจน) และในรอบที่ 2 มีจำนวนรับมากที่สุดเท่ากับ 145 คน

8.       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เปิดรับเฉพาะรอบที่ 2, 3 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 60 คน

 

มุมน่ารู้......!!

    1.       มหาวิทยาลัยที่รับเฉพาะรอบที่ 1คือ จุฬาลงกรณ์ ม.มหิดล ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

จำนวนรับรวม 133 คน

    2.       มหาวิทยาลัยที่รับเฉพาะรอบที่ 2เท่านั้น คือ มหาวิทยาลัยพะเยา (รับจำนวน 40 คน)

    3.       มหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบที่ 2 มากที่สุดใน 8 มหาวิทยาลัย คือ ม.นเรศวร (รับจำนวน 145 คน),

ม.เชียงใหม่ (รับจำนวน 130 คน) และ จุฬาลงกรณ์ (รับจำนวน 83 คน)

   4.       สรุปทุกมหาวิทยาลัย มีเปิดรับในรอบที่ 2 (รอบโควตา)

   5.       ในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันผ่าน กสพท. เปิดรับทุกมหาวิทยาลัย (ยกเว้น ม.พะเยา)

จำนวนรับรวมทั้งหมด 881 คน

   6.       และมหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบที่ 3 มากที่สุด คือ ม.มหิดล (รับจำนวน433 คน) และ จุฬาลงกรณ์

(รับจำนวน 212 คน)

   7.       รอบที่ 4  รอบแอดมิชชั่น ม.นเรศวร อาจจะมีการเปิดรับ

   8.       รอบที่ 5 มีเฉพาะ ม.เชียงใหม่ ที่เปิดรับ

   9.       น้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อแพทย์ จะต้องสอบ วิชาสามัญ และความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์

และอาจมีบางคณะ/สถาบันใช้เกณฑ์คะแนน GAT / PAT1 และ 2 สมัครไว้ด้วยก็ดีนะ

   10.    อ้อ...ผลคะแนนสอบ O-NET รวมกันไม่น้อยกว่า 60% ใครที่คิดว่าไม่สอบก็ได้ คิดผิดมาก

เพราะใช้ในการพิจารณาจ้า


 

              เป็นไงกันบ้างสำหรับข้อมูลที่พี่ได้นำมาฝากกันวันนี้ คงจัดเต็มเก็บข้อมูลกันไปเรียบร้อย ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ
และจริงจังกับสายแพทย์ ก็เตรียมตัวกันให้เต็มที่ อยากเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยไหน ก็เช็คเกณฑ์ คุณสมบัติ รวมถึงจำนวนรับแต่ละรอบกันให้ดี แต่ที่แน่ ๆ ในรอบที่ 3 รับเยอะสุดจ้า ห้ามพลาดเด็ดขาด!สู้ๆ
 แต่ถึงยังไงน้อง ๆ ก็ต้องติดตามอัพเดทแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย กันอย่างต่อเนื่องนะคะ...เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอบคุณข้อมูลจาก

-          ฝ่ายรับเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[แนะนำ!] ตัวช่วยสอบติด ม.ขอนแก่น หรือ มหาวิทยาลัย TCAS ปี61

"มหกรรมติวเจาะกึ๋นข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีที่ 11"
5 - 6 ส.ค. 60 @หอกาญฯ ม.ขอนแก่น

น้อง ม.4 ม.5 และ ม. 6 คนไหนอยากสอบ ม.ขอนแก่น  ห้ามพลาด! 
 
    
 งานเดียวคุ้ม!! 

  ติวสด-เก็งแม่น! ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (TCAS)
  วิเคราะห์ - เจาลึกข้อสอบ จุดเน้น จุดหลอก  
  เปิดเทคนิค เดาอย่างไรให้ได้คะแนนเกิน 30% 
  แนะวิธี เตรียม Portfolio อย่างไร ให้โดนใจกรรมการ
  บูธแนะนำ คณะดังๆ ฮิตๆ มากมาย 


 ค่าสมัครคนละ 700 บาท 
  พิเศษสุด! “มา  2 จ่าย 1” (โปร สุดคุ้ม) 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2urU8GB


  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 
 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 25/7/2560 16:37:06 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net