Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 อัพเดท! คณะเภสัชศาสตร์ 5 มหา’ลัย ในระบบ TCAS 61 จำนวนคนเปิดอ่าน 22,222 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (428)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (406)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

“อัพเดท คณะเภสัชศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS 61” แต่ละมหา’ลัย ใช้เกณฑ์การรับ คุณสมบัติ รวมถึงจำนวนรับอะไร ยังไงกันบ้าง เพื่อเป็นตัวช่วยให้น้อง ๆ ได้เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร

 

 

อัพเดท! คณะเภสัชศาสตร์ 5 มหา’ลัย ในระบบ TCAS 61


 

 

 

 

                มาถึงน้อง ๆ ว่าที่คุณหมอยาในอนาคตกันบ้าง กับ “อัพเดท คณะเภสัชศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย ในระบบ
TCAS 61” 
ซึ่งเชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงสนใจและอยากรู้ความเคลื่อนไหวแล้วว่า เภสัช แต่ละมหา’ลัย ใช้เกณฑ์การรับ
คุณสมบัติ รวมถึงจำนวนรับอะไร ยังไงกันบ้าง เพื่อเป็นตัวช่วยให้น้อง ๆ ได้เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร
มาเรียกน้ำย่อย กับ 5 สถาบันที่นำมาฝากกันวันนี้ มีสถาบันไหนบ้าง มาติดตามกันเลย...คณะ/สถาบัน ที่เปิดรับ รอบ ที่ 1 (Portfolio)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> โครงการโอลิมปิกวิชาการ (เคมี) >> รับจำนวน  5  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 มีผลคะแนน GPAX

2.       ได้รับเหรียญทอง หรือเหรียญเงินในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

3.       มีแฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ

 

>> โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) >> รับจำนวน  3  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 มีผลคะแนน GPAX

2.       ได้รับเหรียญทอง หรือเหรียญเงินในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

3.       มีแฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>>    
คณะ/สถาบัน ที่เปิดรับ รอบ ที่ 2 (โควตา)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> โครงการรับนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ >> รับจำนวน  2  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6

2.       ใช้ผลคะแนน GPAX, GAT, PAT71/PAT72

 

>> โครงการจุฬาฯ-ชนบท >> รับจำนวน  10  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6

2.       ใช้ผลคะแนน GPAX, GAT, PAT71/PAT72

 

>> โครงการพัฒนากีฬาชาติ >> รับจำนวน  2  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6

2.       เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย / เยาวชนทีมชาติไทย / ได้อันดับที่ 1 – 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

หรือเยาวชนแห่งชาติ / รายงานการแข่งขันอื่น ที่เทียบเข้า

3.       ใช้ผลคะแนน GPAX, GAT, PAT71/PAT72

4.        ใช้แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา (ช่วง พ.ศ. 2558 – 2560)

5.       ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

 

>> โครงการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม) >> รับจำนวน  2  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6

2.       ใช้ผลคะแนน GPAX, GAT, PAT71/PAT72

 

>> สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม โครงการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม) >> รับจำนวน  2  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6

2.       ใช้ผลคะแนน GPAX, GAT, PAT71/PAT72

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> โครงการปกติ >> รับจำนวน  40  คน

>> โครงการพิเศษ >> รับจำนวน  40  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์ >> รับจำนวน  5  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนน GAT/PAT2

2.       พิจารณาจากผลคะแนน 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1, ฟิสิกส์,

เคมี, ชีววิทยา)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>>
คณะ/สถาบัน ที่เปิดรับ รอบ ที่ 3 (รับผ่าน กสพท.)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> โครงการ กสพท. สาขาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  80  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า

2.       ใช้ผลคะแนน O-NET, 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1, ฟิสิกส์,

เคมี, ชีววิทยา)

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาวิชาเฉพาะของ กสพท.

 

>> โครงการ กสพท. สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม >> รับจำนวน  75  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า

2.       ใช้ผลคะแนน O-NET, 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1, ฟิสิกส์,

เคมี, ชีววิทยา)

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาวิชาเฉพาะของ กสพท.

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต >> รับจำนวน  30  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาวิชาเฉพาะของ กสพท.

2.       พิจารณาผลคะแนนสอบ วิชาสามัญ, O-NET ไม่ต่ำกว่า 60%

3.       พิจารณาผลการตรวจสุขภาพ

4.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

>> หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต >> รับจำนวน  100  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนสอบ วิชาสามัญ, GAT/PAT, และ O-NET ไม่ต่ำกว่า 60%

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์ >> รับจำนวน  20  คน

>> สาขาวิชาการบริบาลเภสัชศาสตร์ >> รับจำนวน  20  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนสอบ วิชาสามัญ, GAT/PAT, และ O-NET ไม่ต่ำกว่า 60%

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> โครงการปกติ >> รับจำนวน  40  คน

>> โครงการพิเศษ >> รับจำนวน  50  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนสอบ วิชาสามัญ

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 
คณะ/สถาบัน ที่เปิดรับ รอบ ที่ 4 (แอดมิชชั่น)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> สาขาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  11  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า

2.       ใช้ผลคะแนน O-NET, GPAX, GAT, PAT72

 

>> สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม >> รับจำนวน  10  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า

2.       ใช้ผลคะแนน O-NET, GPAX, GAT, PAT72

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต >> รับจำนวน  32  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนน GPAX

2.       พิจารณาผล GAT, PAT, O-NET

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

>> หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต >> รับจำนวน  40  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนน GPAX

2.       พิจารณาผลคะแนนสอบ O-NET, GAT, PAT

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์ >> รับจำนวน  60  คน

>> สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม >> รับจำนวน  20  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนน GPAX

2.       พิจารณาผลคะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> โครงการปกติ >> รับจำนวน  20  คน

>> โครงการพิเศษ >> รับจำนวน  20  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนน GPAX

2.       พิจารณาผลคะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 
คณะ/สถาบัน ที่เปิดรับ รอบ ที่ 5 (รับตรงอิสระ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์ >> รับจำนวน  5  คน

>> สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม >> รับจำนวน  5  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนGAT/PAT2

2.       พิจารณาผลคะแนน 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1, ฟิสิกส์,

เคมี, ชีววิทยา)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> 


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> โครงการพิเศษ >> รับจำนวน  10  คน

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนน วิชาสามัญ

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ <<คลิกที่นี่>> สรุปจำนวนรับ...”เภสัช” แต่ละสถาบัน

1.       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับในรอบที่ 1, 2, 3, 4 จำนวนรับทั้งหมด 202 คน 

(โดยรอบที่ 3 รับมากที่สุด คือ 155 คน)

2.       มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับในรอบที่ 2, 3, 4, 5 จำนวนรับทั้งหมด 220 คน

(โดยรอบที่ 3 รับมากที่สุด คือ 90 คน)

3.       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับในรอบที่ 2, 3, 4, 5 จำนวนรับทั้งหมด 135 คน

(โดยรอบที่ 4 รับมากที่สุด คือ 80 คน)

4.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับในรอบที่ 3, 4 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 62 คน

5.       มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับในรอบที่ 3, 4 เท่านั้น จำนวนรับทั้งหมด 140 คนมุมน่ารู้......!!

    1.       มหาวิทยาลัยที่รับเฉพาะรอบที่ 1 มีเพียง จุฬาลงกรณ์ เท่านั้น (จำนวนรับรวม 8 คน)

    2.       มหาวิทยาลัยที่รับเฉพาะรอบที่ 2 เท่านั้น คือ จุฬาลงกรณ์ ม.ศิลปากร และ มศว. (รวมรับจำนวน 103 คน)

โดยมหาวิทยาลัยที่รับมากที่สุดในรอบนี้ คือ ม.ศิลปากร (รับจำนวน 80คน)

    3.       ทุกมหาวิทยาลัย มีเปิดรับในรอบที่ 3 และ 4 (รอบแอดมิชชั่น และรับตรงร่วมกัน)

    4.       มหาวิทยาลัยที่รับเฉพาะรอบที่ 5  เท่านั้น (มี 2 มหา’ลัย) คือ ม.ศิลปากร และ มศว. (รวมรับจำนวน 20 คน)

    5.       ส่วนวิชาที่น้อง ๆ ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือ เพื่อใช้คะแนนพิจารณา คือ วิชาสามัญ, O-NET, GAT, PAT…..

หรือคุณสมบัติอื่น ๆ             นี่เป็นเพียงเรียกน้ำย่อยจาก 5 สถาบัน ที่เปิดรับ เภสัช ซึ่งน้อง ๆ คงเห็นแล้วว่าแต่ละสถาบันเป็นรับในรอบไหนบ้าง
และรอบไหนรับมากที่สุด ฉะนั้นก็รีบเตรียมตัวอ่านหนังสือ เตรียมความพร้อมกันให้เต็มที่ เพราะใครที่พร้อมกว่า ก็มีโอกาสมากกว่า ส่วนคนที่สนใจ เภสัช สถาบันอื่น ๆ ก็มีเปิดรับกันอยู่เช่นกัน อย่าง เภสัช มข. มมส เป็นต้น (ต้องรอติดตาม)
เพราะช่วงนี้บางมหา’ลัยอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลกันอยู่ ห้ามพลาดการอัพเดทกันเลยจ้าขอบคุณข้อมูลจาก

-          คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[แนะนำ!] ตัวช่วยสอบติด ม.ขอนแก่น หรือ มหาวิทยาลัย TCAS ปี61

"มหกรรมติวเจาะกึ๋นข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีที่ 11"
5 - 6 ส.ค. 60 @หอกาญฯ ม.ขอนแก่น

น้อง ม.4 ม.5 และ ม. 6 คนไหนอยากสอบ ม.ขอนแก่น  ห้ามพลาด! 
 
    
 งานเดียวคุ้ม!! 

  ติวสด-เก็งแม่น! ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (TCAS)
  วิเคราะห์ - เจาลึกข้อสอบ จุดเน้น จุดหลอก  
  เปิดเทคนิค เดาอย่างไรให้ได้คะแนนเกิน 30% 
  แนะวิธี เตรียม Portfolio อย่างไร ให้โดนใจกรรมการ
  บูธแนะนำ คณะดังๆ ฮิตๆ มากมาย 


 ค่าสมัครคนละ 700 บาท 
  พิเศษสุด! “มา  2 จ่าย 1” (โปร สุดคุ้ม) 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2urU8GB


  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 
 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 27/7/2560 11:54:00 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net