Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ด่วน! รับแพทย์ รอบที่ 1 Portfolio จุฬาลงกรณ์ TCAS 61 จำนวนคนเปิดอ่าน 940 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (480)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ด่วน! รับแพทย์ รอบที่ 1 Portfolio จุฬาลงกรณ์ TCAS 61 เปิดรับสมัครวันที่ 2 – 15 ต.ค. 60 นี้ ม.6 คนไหนที่สนใจสามารเช็ครายละเอียดกันได้แล้ว เตรียมแฟ้มสะสมผลงานให้พร้อม

 

 

ด่วน!รับแพทย์ รอบที่ 1 Portfolio จุฬาลงกรณ์ TCAS61

 

 

 

 

 

                 อัพเดทข้อมูลรับ แพทย์ จุฬาฯ ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรายละเอียด
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) จำนวน 18 คน 
สำหรับน้อง ๆ ม.6 คนไหนที่สนใจ
ก็สามารเช็ครายละเอียดกันได้แล้ว เตรียมแฟ้มสะสมผลงานให้พร้อม อ้อ!น้อง ๆ ต้องสมัครทดสอบ BMAT ด้วยนะ
อย่าลืมเตรียมตัวกันด้วยจ้า มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครวันที่ 2 – 15 ต.ค. 60 นี้ มาดูรายละเอียดกันเลย>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ >> รับจำนวน  18  คน


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย หรือจบการศึกษาชั้น ม.ปลาย มาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา นับถึงวันสุดท้าย

ของการรับสมัคร (15 ต.ค. 60) ดังนี้

-           ชั้น ม.6 ตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

-           Grade 12ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ

-           Year 13ตามระบบการศึกษาของอังกฤษหรือ

2.       มีใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1:พ) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – 6 ) โดยได้คะแนน GPAX (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50

หรือเทียบเท่าสำหรับโรงเรียนนานาชาติ หรือ มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษาสำหรับนักเรียน

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น ม.ปลาย โดยได้คะแนน GPAX

(ชั้นปีที่ 1) ไม่ต่ำกว่า 3.50

3.       มีผลคะแนนวัดความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ

IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ

CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 110

4.       มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถพิเศษ หรือรางวัลที่ได้รับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ในด้านจิตสาธารณะการวิจัย หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ โดยส่งเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดไม่เกิน 5MB

(ไม่ต้องแนบรูปถ่ายที่แสดงการทำกิจกรรมหรือรับรางวัล)


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.       พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

3.       พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>> 

3.       ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยไปที่ โครงการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัด

ทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา)


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       สมัครเข้าทดสอบ >> ประมาณเดือนกันยายน *รอติดตาม

2.       รับสมัคร >> 2 – 15 ต.ค. 60

3.       ชำระค่าสมัคร >> 2 – 16 ต.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ >> 27 ต.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 29 พ.ย. 60

6.       สอบสัมภาษณ์ >> 2 ธ.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ >> 4 ธ.ค. 60

8.       ตรวจสุขภาพ >> 6 ธ.ค. 60

9.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 8 ธ.ค. 60

10.    รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรับรหัสเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 >> 12 ธ.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-           คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-           ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
[แนะนำ!] ตัวช่วย ติวเข้ม สรุปเนื้อหาหลัก PAT 1 ที่ออกสอบบ่อย  

 
"ติวเข้ม พิชิตความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 1 เต็ม 100%"
26- 27 ส.ค. 60 @ห้องประชุม ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 

ติว 100% จัดเต็ม 2 วัน (เสาร์ -อาทิตย์) น้อง ม. 4 ม. 5 ม.6 ห้ามพลาด!   
 
 
    
 งานเดียวคุ้ม!! 

  ติวสดเข้มข้น สรุปเนื้อหาหลัก PAT 1 ที่ออกสอบบ่อย
  ตะลุย+วิเคราะห์โจทย์ ด้วยเทคนิคเด็ดๆ เคล็ดลับดีๆ  
  เก็งข้อสอบ PAT1 แม่นๆ โดยครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะดีกรีเกียรตินิยม ครุศาสตร์ จุฬา
 
 
 
 ค่าสมัครคนละ 600 บาท 
  พิเศษสุด สมัคร 4 คนขึ้นไป ! 
“คนละ 500 บาท  ” (โปร สุดคุ้ม) 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2vCbAbI 

  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 
 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 17/8/2560 10:18:05 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net