Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ขั้นต่อขั้น! การเตรียมเอกสาร และวิธีสมัครสอบ กสพท 61 จำนวนคนเปิดอ่าน 4,405 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

เพื่อความง่ายในการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการสมัครสอบ กสพท. ให้น้อง ๆ ได้ทำตามกันง่าย ๆ กับ “ขั้นต่อขั้น! การเตรียมเอกสาร และวิธีสมัครสอบ กสพท 61” มาฝากกัน

 

 

ขั้นต่อขั้น! การเตรียมเอกสาร และวิธีสมัครสอบ กสพท 61


 

 

 

 

                ก่อนหน้านี้ที่ทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้เปิดระบบให้น้อง ๆ สมัครสอบ กสพท.
ปีการศึกษา 2561 (1 – 30 กันยายน 2560)
ซึ่งมีน้อง ๆ หลายคนได้ดำเนินการสมัครและจ่ายตังกันไปเรียบร้อย แต่ก็ยังมี
น้อง ๆ อีกหลายคนที่ยังไม่สมัครหรือสับสนกับขั้นตอนการสมัครผ่านระบบของ กสพท เพราะปีนี้อย่างที่เรารู้กันว่ากลุ่มแพทย์ กสพท ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน TCAS ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนหรือรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างจากปีที่แล้ว

                ยังไงก็ตาม เพื่อความง่ายในการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการสมัครสอบ กสพท. ให้น้อง ๆ ได้ทำตามกันง่าย ๆ
วันนี้พี่น้องเลยไปเรียบเรียงข้อมูล
“ขั้นต่อขั้น!การเตรียมเอกสาร และวิธีสมัครสอบ กสพท 61” มาฝากกัน เชื่อว่า
ถ้าทำตามขั้นตอนนี้เป๊ะ ๆ จะไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขข้อมูลเราแน่นอน มาดูไปพร้อม ๆ กันเลย...


 

>> คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร กสพท. 61

1.       คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับน้องๆ ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์

และคณะเภสัชศาสตร์ รับน้องๆ เฉพาะสายวิทย์หรือเทียบเท่าสายวิทย์เท่านั้น (อย่าลืมตรวจสอบให้ดีๆ ก่อนสมัครนะ)

2.       สัดส่วนคะแนนที่นำมาคัดเลือก ได้แก่ วิชาสามัญ 70% และวิชาเฉพาะ 30% (โดยวิชาสามัญ ประกอบไปด้วย

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40% + คณิตศาสตร์ 1 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + ภาษาไทย 10% +

สังคมศึกษา 10%)

3.       **สำหรับคะแนน O-NET น้อง ๆ ที่กำลังศึกษา ม.6 ตอนนี้ ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60%

ถึงจะผ่านการคัดเลือก ส่วนเด็กซิ่วไม่ใช้ O-NET มาคัดเลือกจ้า


 

>> การจัดเตรียมเอกสารการสมัคร **รอบเดียวให้ผ่าน ไม่ต้องเสียเวลามานั่งแก้ไขนะ

เอกสารชุดที่ 1 รูปถ่าย

            เป็นภาพเดี่ยว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสายตา
และแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์ นามสกุล .jpg โดยมีขนาด ความกว้าง
180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  

เอกสารชุดที่ 2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

            ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปถ่ายเอกสาร โดยถ่ายด้านหน้าด้านเดียว ที่มีรูปของผู้สมัคร จากนั้นให้ผู้สมัคร
ลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยลายมือตนเองเท่านั้น แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  

เอกสารชุดที่ 3 สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ

              ให้นำเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ไปถ่ายเอกสารก่อน แล้วนำไปสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

 หมายเหตุ**สำหรับปีนี้ น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 จะส่งแค่เพียงใบ ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) ส่วนน้อง ๆ
ที่จบการศึกษาแล้ว จะใช้ ปพ.1:พ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือ ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร) (หากเป็นน้อง ๆ ที่กำลังศึกษา
ที่สูงกว่าปีที่ 1 ต้องใช้ใบลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษาแนบมาด้วยนะ)

 

 

>> ขั้นตอนการสมัครสอบ กสพท 61

              หลังจากที่น้อง ๆ ได้จัดเตรียมเอกสารการสมัครทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว ก็น่าจะพร้อม สมัครกันได้เลยจ้า


ขั้นตอนที่ 1. เข้าเว็บไซต์ https://www9.si.mahidol.ac.th/

              จะเห็นข้อความว่า "เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2561" ให้ทำการกดปุ่ม "รายละเอียด" ได้เลย
ขั้นตอนที่ 2. หน้าขั้นตอนการสมัคร

              จะพบหน้ารายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ให้น้อง ๆ อ่านทำความเข้าใจ หลังจากนั้นกดปุ่ม "สมัครสอบ"
ด้านล่างสุดได้เลย 

ขั้นตอนที่ 3. ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว

              กรอกข้อมูลของน้อง ๆ ลงไปในแต่ละช่องตามรายละเอียด โดยจะมีให้กรอกชื่อ - สกุล / อายุ / เลขบัตรประชาชน /
ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ / E-mail
(อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะ)
ขั้นตอนที่ 4. ส่วนที่ 2 : ข้อมูลสถานะการศึกษา (ที่กำลังศึกษาอยู่)

              ในส่วนนี้ให้น้อง ๆ เลือกว่า กำลังศึกษาอยู่ระดับไหน และที่ใด
ขั้นตอนที่ 5. ส่วนที่ 3 : อันดับที่ต้องการ

              เนื่องจากการเลือกอันดับจะเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ในตอนนี้จึงยังไม่สามารถเลือกลำดับได้ โดยให้น้อง ๆ กดที่ช่องเพื่อทำเครื่องหมายว่ารับทราบแล้ว 

ซึ่งเมื่อน้อง ๆ ได้กดขั้นตอนต่อไปแล้ว จะขึ้นกล่องข้อความแสดงเตือนว่าน้องได้รับทราบแล้ว ให้กด "ยืนยัน"
อีกครั้งเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 6. ส่วนที่ 4 : เลือกสนามสอบ (เลือกได้ 2 อันดับ/แห่ง)

              สำหรับส่วนนี้น้อง ๆ สามารถเลือกลำดับจังหวัดสนามสอบ ยกเว้น กทม. และปริมณฑล เลือกลำดับเขต 1-4 แล้ว กสพท จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครเองในภายหลัง​
ขั้นตอนที่ 7. ส่วนที่ 5 : อัปโหลดไฟล์

              ส่วนนี้เป็นการอัปโหลดไฟล์รูปถ่าย / บัตรประชาชน / เอกสารวุฒิทางการศึกษา จากที่เราได้เตรียมไว้ในตอนต้น
ก็มากดเลือกไฟล์ได้เลย
**ในขั้นตอนนี้ น้อง ๆ จะต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบ แล้วอัปโหลดให้เรียบร้อย
เพราะจะไม่สามารถกลับมาอัปเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะคะเมื่อกดเลือกไฟล์แล้ว จะขึ้นหน้าต่าง Pop-up ขึ้นมา เพื่อให้เรากดเลือกไฟล์ และกดอัปโหลดหากไฟล์อัปโหลดเรียบร้อย จะขึ้นภาพตัวอย่าง สามารถกดปิดเพื่อไปอัปโหลดเอกสารอื่น ๆ หรือไปขั้นตอนต่อไปได้เลย
ขั้นตอนที่ 8. ส่วนที่ 6 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

              เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น และอัปโหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดแล้ว จะพบกับหน้านี้ให้น้อง ๆ ทำการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ทั้งข้อมูลของตนเอง / สถานที่สอบ และหลักฐาน ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ยังสามารถกลับไปแก้ไขได้

 

หากถูกต้องแล้ว ให้กดที่กล่องท้ายหน้า เพื่อยืนยันว่าข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง เพื่อไปขั้นตอนถัดไป


 

หากกด "ยืนยันข้อมูล" แล้ว จะพบกล่องข้อความเตือนว่าระบบกำลังจะบันทึกข้อมูล ให้กด OK เพื่อยืนยันและดำเนินการต่อ 

ขั้นตอนที่ 9. สมัครเรียบร้อย!

              หากเราสมัครถูกต้อง เมื่อกด OK จะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ให้น้อง ๆ เตรียมพิมพ์เอกสารการชำระเงิน
นำไปชำระ และรอตรวจสอบเอกสารได้เลย
>> ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารชำระเงิน / ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่ระบบ

              เมื่อสมัครเสร็จสิ้น จะเข้าสู่หน้าต่างเข้าสู่ระบบให้เลย หรือสำหรับน้อง ๆ ที่ปิดไปก่อน สามารถเข้าได้ผ่านเมนู
"ตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2561" ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www9.si.mahidol.ac.th/


โดยใส่เลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail เข้าไป แล้วกด Login 

ขั้นตอนที่ 2. หน้าตรวจสอบสถานะ

              หากเข้าสู่ระบบได้แล้ว จะพบกับหน้าที่จะแจ้งข้อมูล และสถานะทั้งการชำระเงินและการตรวจสอบเอกสาร
ในส่วนด้านล่างจะเป็นเมนูพิมพ์ใบสมัคร และพิมพ์ใบจ่ายเงิน

              โดยที่น้อง ๆ จะต้องพิมพ์ใบจ่ายเงินก่อน และนำไปชำระเงิน จำนวน 800 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ทาง กสพท จึงจะตรวจสอบเอกสารของน้อง ๆ
ขั้นตอนที่ 3. หน้าพิมพ์ใบสมัคร (กสพท 01)

เมื่อกดปุ่ม "ปริ้นท์ใบสมัคร" จะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนดังนี้ แล้วกด OK


เมื่อกด OK แล้ว ก็ไปทำเครื่องหมายที่กล่อง Checkboc เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว แล้วจึงกดพิมพ์
หน้าจอพิมพ์ก็จะขึ้นมา (อย่าลืมตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4 และกดตั้งค่าไม่ให้แสดง Header & Footer ด้วยนะ) 

ขั้นตอนที่ 4. หน้าพิมพ์ใบจ่ายเงิน (กสพท 01)

เมื่อกดปุ่ม "ปริ้นท์ใบจ่ายเงิน" จะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนคล้าย ๆ กับการพิมพ์ใบสมัคร หากเข้าใจแล้วกด OK


เมื่อกด OK แล้ว จะปรากฎหน้าพิมพ์ออกมา โดยแจ้งรายละเอียดผู้สมัครและการชำระอย่างครบถ้วย
อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนด้วยนะ แล้วจึงกดพิมพ์ หน้าจอพิมพ์ก็จะขึ้นมา (อย่าลืม.. ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4
และกดตั้งค่าไม่ให้แสดง Header & Footer)

 

 

              โดยที่น้อง ๆ จะต้องพิมพ์ใบจ่ายเงินก่อน และนำไปชำระเงิน จำนวน 800 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ทาง กสพท จึงจะตรวจสอบเอกสารของน้อง ๆ


 

            ถึงตรงนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสำหรับการเตรียมตัวและการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 นี้
ยังไงอย่างที่หน้าเว็บไซต์รับสมัครแจ้งไว้ว่าต้องรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องให้ดี ๆ แต่ละวิธี แต่ละขั้นตอนมีบอกไว้
อย่างชัดเจน ห้ามสะเพล่า!
เพราะหากเกิดผิดขึ้นมา อาจต้องเสียเวลาในการส่งเอกสารใหม่อีกครั้ง


              สถาบัน The Act. ขอเอาใจช่วย และเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนจ้า เตรียมตัวเองให้พร้อมเต็มที่ เพื่อพิชิตข้อสอบในสนามสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2560 นะจ้ะ สู้ ๆ....>> ติดตามความเคลื่อนไหว กสพท ปีการศึกษา 2561 <<คลิกที่นี่>>    ขอบคุณข้อมูลจาก

-          กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!]  คอร์สตุลา'60 ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61
 
"Intensive Cours ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61 "
8 - 29 ต.ค. 60 @ณ เมืองขอนแก่น 
 
ติว 100% การันตีด้วยผลงาน จัดหนัก จัดเต็ม น้อง ม.3  ม. 4 ม. 5 ม.6 ห้ามพลาด!   
 
    
 ท้าพิสูจน์เก็งข้อสอบแม่น!  
 
  ม.3 คอร์สเตรียมพร้อม ติวเข้มเสริม 5 วิชาหลัก + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ ม.4 พร้อมกว่าใคร! 
  ม.4 , ม. 5  คอร์สเรียนเก่ง คอร์สเก่งกล้า เรียนล่วงหน้า พื้นฐานแน่น + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ TCAS  
  ม.6  คอร์สติวเข้มข้น ผึกตะลุยโจทย์ + เก็งตรง  ข้อสอบเข้ามหา'ลัย ทุกรูปแบบ! 
 
 
ชุดประหยัด จองก่อนถูกกว่า ด้ส่วนลด! 
*จองที่นั่งและชำระเงิน ภายใน 31 ส.ค.60 นี้เท่านั้น! 
 
 
  พิเศษสุด  โปรชวนเพื่อน
รับส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 1,000 บาท 
 คลิกเลย!! >> https://bit.ly/2vdvqri  

  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/9/2560 14:47:37 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net