Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เกณฑ์คัดเลือก! โครงการช้างเผือก รอบที่ 1 Portfolio ม.เกษตรฯ TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 1,543 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เกณฑ์คัดเลือก! โครงการช้างเผือก รอบที่ 1 Portfolio ม.เกษตรฯ TCAS กำหนดรับใน 8 คณะ 1 โครงการ จำนวนรับกว่า 271 คน สำคัญคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก

 

 

เกณฑ์คัดเลือก! โครงการช้างเผือก รอบที่ 1 Portfolio ม.เกษตรฯ TCAS


 

 

 

 

            อัพเดท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดรับใน 8 คณะ 1 โครงการ จำนวนรับ
กว่า 271 คน
สำหรับน้อง ๆ ม.6 คนไหนที่สนใจ สำคัญคือการจัดอันดับโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด 400
อันดับแรก (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) จาก ศธ. ปี 59 
ใครมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ห้ามพลาดเลยจ้า เปิดรับสมัคร
วันที่ 10 – 30 ต.ค. 60 มาดูรายละเอียดกันเลย>> จำนวนที่เปิดรับ

-          คณะวิทยาศาสตร์  >> รับจำนวน  97  คน

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์  >> รับจำนวน  35  คน

-          คณะศึกษาศาสตร์  >> รับจำนวน  3  คน

-          คณะสังคมศาสตร์  >> รับจำนวน  33  คน

-          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  >> รับจำนวน  23  คน

-          คณะมนุษยศาสตร์  >> รับจำนวน  57  คน

-          คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  >> รับจำนวน  10  คน

-          คณะสิ่งแวดล้อม  >> รับจำนวน  3  คน

-          โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  >> รับจำนวน  10  คน


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.       อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6

4.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยฯ

6.       ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลฯ

7.       ไม่เป็นคนวิกลจริตฯ

8.       ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษา เพราะความผิดทางวินัย


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก

(ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) ของ ศธ. ในปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่รับสมัคร) บัญชีรายชื่อ

ตามแนบท้ายประกาศ

2.       มีผลคะแนน GPAX ม.4 – 5 (รวม 4 เทอม) ณ วันที่รับสมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

3.       ต้องมีประวัติผลงานหรือเอกสารเพิ่มเติม ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางเว็บไซต์ <<คลิกที่นี่>>   

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ)


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.       พิจารณาแผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

3.       พิจารณาผลคะแนน GPAX, GPA ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

4.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 10 – 30 ต.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 10 – 31 ต.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 17 พ.ย. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 24 พ.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ >> 28 พ.ย. 60

6.       ยืนยันสิทธิ์ Clearing House >> 15 – 19 ธ.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 27 ธ.ค. 60


 

>> องค์ประกอบ Portfolio  สำคัญมาก! <<คลิกที่นี่>> 

>> ตัวอย่าง Portfolio ที่สมบูรณ์แบบ (ดูเป็นแนวทาง) <<คลิกที่นี่>> 


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>        ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!]  คอร์สตุลา'60 ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61
 
"Intensive Cours ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61 "
8 - 29 ต.ค. 60 @ณ เมืองขอนแก่น 
 
ติว 100% การันตีด้วยผลงาน จัดหนัก จัดเต็ม น้อง ม.3  ม. 4 ม. 5 ม.6 ห้ามพลาด!   
 
 
 
    
 ท้าพิสูจน์เก็งข้อสอบแม่น!  
 
  ม.3 คอร์สเตรียมพร้อม ติวเข้มเสริม 5 วิชาหลัก + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ ม.4 พร้อมกว่าใคร! 
  ม.4 , ม. 5  คอร์สเรียนเก่ง คอร์สเก่งกล้า เรียนล่วงหน้า พื้นฐานแน่น + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ TCAS  
  ม.6  คอร์สติวเข้มข้น ผึกตะลุยโจทย์ + เก็งตรง  ข้อสอบเข้ามหา'ลัย ทุกรูปแบบ! 
 
 
ชุดประหยัด จองก่อนถูกกว่า ด้ส่วนลด! 
*จองที่นั่งและชำระเงิน ภายใน 31 ส.ค.60 นี้เท่านั้น! 
 
 
  พิเศษสุด  โปรชวนเพื่อน
รับส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 1,000 บาท 
 คลิกเลย!! >> https://bit.ly/2vdvqri  

  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 18/9/2560 11:31:18 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net