Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 โควตาโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1 Portfolio ม.เกษตรฯ TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 1,325 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ม.เกษตรฯ เปิดเกณฑ์ โควตาโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ภาคปกติ, ภาคพิเศษ และนานาชาติ) TCAS ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ บางเขน

 

 

โควตาโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1 Portfolio ม.เกษตรฯ TCAS


 

 

 

 

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ภาคปกติ, ภาคพิเศษ และนานาชาติ)
น้องๆ คนไหนที่สนใจ รีบเช็คเกณฑ์การรับ พร้อมคุณสมบัติ แล้วเตรียมตัวให้พร้อม
รอเลยจ้า เปิดรับสมัครวันที่ 2 – 27 ต.ค. 60 มาดูรายละเอียดกันเลย>> จำนวนที่เปิดรับ – กลุ่ม/สาขาวิชา

ภาคปกติ

-          วิศวกรรมการบินและอวกาศ  >> สอวน. รับจำนวน  1  คน

-          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมเครื่องกล  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมไฟฟ้า  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมโยธา  >> สอวน. รับจำนวน  1  คน

-          วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ  >> สอวน. รับจำนวน  1  คน / สสวท. รับจำนวน  1  คน

-          วิศวกรรมวัสดุ  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมอุตสาหการ  >> สอวน. รับจำนวน  1  คน / สสวท. รับจำนวน  1  คน

-          วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  >> สอวน. รับจำนวน  2  คน

ภาคพิเศษ

-          วิศวกรรมเครื่องกล  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมไฟฟ้า  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมวัสดุ  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

นานาชาติ

-          วิศวกรรมเครื่องกล  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมอุตสาหการ  >> สอวน. รับจำนวน  5  คน / สสวท. รับจำนวน  5  คน

-          วิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา) 

>> สอวน. รับจำนวน  1  คน


 

>> คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       ตามระเบียบการรับเข้าศึกษาในระบบกลาง รอบ Admission กำหนดโดย ทปอ.>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>> 

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ)

4.       *ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครในรอบที่ 1 ได้เพียง 1 สาขา


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาการผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

(เฉพาะผู้สมัครโครงการ สอวน.)

2.       พิจารณาการผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 3 (เฉพาะผู้สมัครโครงการ สสวท.)

3.       พิจารณาผลคะแนน GPA (รวม 5 เทอม) ในระดับชั้น ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00

4.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ

5.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 2 – 27 ต.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 1 พ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 7 พ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 15 พ.ย. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์ Clearing House >> 15 – 19 ธ.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 27 ธ.ค. 60


 

>> องค์ประกอบ Portfolio  สำคัญมาก! <<คลิกที่นี่>> 

>> ตัวอย่าง Portfolio ที่สมบูรณ์แบบ (ดูเป็นแนวทาง) <<คลิกที่นี่>> 


>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>          ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!]  คอร์สตุลา'60 ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61
 
"Intensive Cours ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61 "
8 - 29 ต.ค. 60 @ณ เมืองขอนแก่น 
 
ติว 100% การันตีด้วยผลงาน จัดหนัก จัดเต็ม น้อง ม.3  ม. 4 ม. 5 ม.6 ห้ามพลาด!   
 
 
 
    
 ท้าพิสูจน์เก็งข้อสอบแม่น!  
 
  ม.3 คอร์สเตรียมพร้อม ติวเข้มเสริม 5 วิชาหลัก + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ ม.4 พร้อมกว่าใคร! 
  ม.4 , ม. 5  คอร์สเรียนเก่ง คอร์สเก่งกล้า เรียนล่วงหน้า พื้นฐานแน่น + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ TCAS  
  ม.6  คอร์สติวเข้มข้น ผึกตะลุยโจทย์ + เก็งตรง  ข้อสอบเข้ามหา'ลัย ทุกรูปแบบ! 
 
 
ชุดประหยัด จองก่อนถูกกว่า ด้ส่วนลด! 
*จองที่นั่งและชำระเงิน ภายใน 31 ส.ค.60 นี้เท่านั้น! 
 
 
  พิเศษสุด  โปรชวนเพื่อน
รับส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 1,000 บาท 
 คลิกเลย!! >> https://bit.ly/2vdvqri  

  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 29/9/2560 9:11:55 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net