Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ม.เกษตรฯ เปิดเกณฑ์คัดเลือก โควตานักกีฬาฯ รอบที่ 1 (วิธีพิเศษ) TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 1,542 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ล่าสุด ม.เกษตรฯ เผยเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ (โดยวิธีพิเศษ) ปี61 รอบที่ 1 Portfolio รวม 28 คณะ จำนวนรับ 134 คน โอกาสดีๆแบบนี้ ห้ามพลาด!

 

 

ม.เกษตรฯ เปิดเกณฑ์คัดเลือก โควตานักกีฬาฯ รอบที่ 1 (วิธีพิเศษ) TCAS


 

 

 

 

            น้อง ๆ คนไหนที่มีทักษะและความสามารถด้านกีฬา เตรียมตัวให้ไว ล่าสุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครและการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
รวม 28 คณะ จำนวนรับ 134 คน โอกาสดี ๆ
แบบนี้ ห้ามพลาดเลยจ้า! เปิดรับสมัครวันที่ 10 – 30 ต.ค. 60 มา
Check! รายละเอียดกันเลย>> จำนวนที่เปิดรับ

-          คณะเกษตร  >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะบริหารธุรกิจ  >> รับจำนวน  8  คน

-          คณะประมง  >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะมนุษยศาสตร์  >> รับจำนวน  3  คน

-          คณะวนศาสตร์  >> รับจำนวน  3  คน

-          คณะวิทยาศาสตร์  >> รับจำนวน  1  คน

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์  >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะศึกษาศาสตร์  >> รับจำนวน  13  คน

-          คณะเศรษฐศาสตร์  >> รับจำนวน  5  คน

-          คณะสังคมศาสตร์  >> รับจำนวน  6  คน

-          คณะสัตวแพทยศาสตร์  >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  >> รับจำนวน  3  คน

-          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะสิ่งแวดล้อม  >> รับจำนวน  3  คน

-          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)  >> รับจำนวน  4  คน

-          คณะเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)  >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)  >> รับจำนวน  3  คน

-          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)  >> รับจำนวน  5  คน

-          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)  >> รับจำนวน  4  คน

-          คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)  >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)  >> รับจำนวน  4  คน

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)  >> รับจำนวน  12  คน

-          คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)  >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)  >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร)

>> รับจำนวน  8  คน

-          คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร)  >> รับจำนวน  12  คน

-          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร)  >> รับจำนวน  17  คน>> คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       มีสัญชาติไทย และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.       อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า *สำหรับที่ที่จบการศึกษาจาก กศน.

ต้องมีคุณสมบัติตามที่ ศธ. กำหนด

4.       ไม่เป็นโรควิกลจริต ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหาย

6.       มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรฯ

7.       ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลฯ

8.       ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย

9.       มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางด้านกีฬาเด่นในระดับทีมชาติ หรือระดับเยาวชนทีมชาติ

10.    เป็นนักกีฬาชนิดต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด / ตามระเบียบการ>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางเว็บไซต์ <<คลิกที่นี่>> 

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระ)

4.       *ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน 5 คณะ/สาขาวิชา ตามลำดับความต้องการก่อนหลัง


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 10 – 30 ต.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 10 – 31 ต.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 6 พ.ย. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 11 พ.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 20 พ.ย. 60

6.       ยืนยันสิทธิ์ Clearing House >> 15 – 19 ธ.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (กรณียืนยันสิทธิ์แล้ว) >> ภายหลังการยืนยันสิทธิ์


 

>> องค์ประกอบ Portfolio  สำคัญมาก! <<คลิกที่นี่>> 

>> ตัวอย่าง Portfolio ที่สมบูรณ์แบบ (ดูเป็นแนวทาง) <<คลิกที่นี่>> 


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>          ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!]  คอร์สตุลา'60 ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61
 
"Intensive Cours ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61 "
8 - 29 ต.ค. 60 @ณ เมืองขอนแก่น 
 
ติว 100% การันตีด้วยผลงาน จัดหนัก จัดเต็ม น้อง ม.3  ม. 4 ม. 5 ม.6 ห้ามพลาด!   
 
 
 
    
 ท้าพิสูจน์เก็งข้อสอบแม่น!  
 
  ม.3 คอร์สเตรียมพร้อม ติวเข้มเสริม 5 วิชาหลัก + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ ม.4 พร้อมกว่าใคร! 
  ม.4 , ม. 5  คอร์สเรียนเก่ง คอร์สเก่งกล้า เรียนล่วงหน้า พื้นฐานแน่น + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ TCAS  
  ม.6  คอร์สติวเข้มข้น ผึกตะลุยโจทย์ + เก็งตรง  ข้อสอบเข้ามหา'ลัย ทุกรูปแบบ! 
 
 
ชุดประหยัด จองก่อนถูกกว่า ด้ส่วนลด! 
*จองที่นั่งและชำระเงิน ภายใน 31 ส.ค.60 นี้เท่านั้น! 
 
 
  พิเศษสุด  โปรชวนเพื่อน
รับส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 1,000 บาท 
 คลิกเลย!! >> https://bit.ly/2vdvqri  

  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 29/9/2560 9:23:27 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net