Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เตรียมพร้อม! เปิดรับรอบ 2 สถาบันการบินพลเรือน (หลักสูตรวิชาภาคพื้น) 61 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,030 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

อัพเดทกันต่อ กับ เกณฑ์การรับ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ในสถาบันการบินพลเรือน ปี61 (รอบ 2) ภาคปกติ และ ภาคต่อเนื่อง (2 ปี) รับเยอะ 292 คน 

 

 

เตรียมพร้อม! เปิดรับรอบ 2 สถาบันการบินพลเรือน

(หลักสูตรวิชาภาคพื้น) ปี 61


 

 

 

 

                อัพเดทกันต่อ กับ เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา
ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) ภาคปกติ และ ภาคต่อเนื่อง (2 ปี) รวมจำนวนทั้งหมด 292 คน
 
รับเยอะได้อีก รีบฟิตตัวเองให้พร้อม ปักหมุดเลยได้เลยจ้า เปิดรับสมัครวันที่ 15 ม.ค. – 15 มี.ค. 61 รายละเอียดเกณฑ์ คุณสมบัติการรับมีอะไรบ้าง มาติดตามกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – รวมจำนวนรับทั้งหมด 292 คน

ภาคปกติ

-          หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ป.ตรี 4 ปี) >> รับจำนวน  110  คน

(วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ, การจัดการท่าอากาศยาน, การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน(ป.ตรี 4 ปี)

>> รับจำนวน  30  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน 3 ปี)

>> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน ภาคสมทบ >> รับจำนวน  32  คน

-          หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน)

>> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน)

>> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ

>> รับจำนวน  20  คน

ภาคต่อเนื่อง (2 ปี)

-          หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง)

วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน >> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) วิชาเอกการจัดการ

การขนส่งสินค้าทางอากาศ >> รับจำนวน  20  คน>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.       ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกฯ

3.       ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะความผิดด้านความประพฤติ

4.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและวิชาชีพ

5.       ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท

6.       มีความประพฤติเรียบร้อยฯ

7.       **คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาผลการสอบวัดความรู้ (วิชาภาษาอังกฤษ 30%, คณิตศาสตร์ 30%, ฟิสิกส์ 30%,

การใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผล 10%) *เฉพาะภาคปกติ และภาคสมทบ

-          พิจารณาผลการสอบวัดความรู้ (วิชาภาษาอังกฤษ 30%, คณิตศาสตร์ 30%, ฟิสิกส์ 30%,

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานการบิน 10%) *เฉพาะภาคต่อเนื่อง และ หลักสูตรเทียบโอน

-          พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>     

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าธรรมเนียมการสอบ 500 บาท  


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 15 ม.ค. – 15 มี.ค. 61

2.       ชำระค่าสมัคร >> 15 ม.ค. – 19 มี.ค. 61

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ / ความถนัด >> 26 มี.ค. 61

4.       สอบวัดความรู้ / ความถนัด >> 1 เม.ย. 61

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย >> 10 เม.ย. 61

6.       สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย >> 19 – 20 เม.ย. 61

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 26 เม.ย. 61

8.       รายงานตัว ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 30 เม.ย. 61>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>     

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>     


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          สถาบันการบินพลเรือน  

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!] ติวเข้ม PAT 2 พิชิตความถนัดวิทยาศาสตร์
 
 
3 วัน! ติวเข้ม 3 วิชาหลัก (เสาร์- อาทิตย์-จันทร์)
9 - 11 ธ.ค.60 @ ณ อาคารศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 
 
 
    
 The Act.การรันตี งานนี้ห้ามพลาด !!
  
  สรุปวิเคราะห์เจาะลึก เนื้อหาข้อสอบ PAT 2
(เคมี ,ชีวะ,ฟิสิกส์)  
  เก็งแม่น แนวข้อสอบ PAT 2 
  รับเทคนิคเด็ด 
 
สมัครวันนี้ รับฟรี! 
 
 ข้อสอบ PAT2 พร้อมเฉลย ฝึกทำโจทย์ 100 ข้อ
 ส่วนลดหนังสือ The Act.
**ในงาน 20%, สั่งออนไลน์ 10%
 พร้อมลุ้นรางวัลต่างๆ อีกเพียบ!!  
 
  พิเศษสุด โปรชวนเพื่อน
สมัคร 4 คนขึ้นไป  จ่ายเพียงคนละ 800 บาท 
 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2ynGZQk
 
  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

         นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ
รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  
"แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 31/10/2560 16:11:22 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net