Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ปักหมุด! รอบที่ 1/2 โควตาพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 1,138 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ปักหมุดรอเลยจ้า ล่าสุด ม.แม่ฟ้าหลวง ประกาศเกณฑ์การรับ รอบที่ 1/2 Portfolio โควตาพิเศษสำนักวิชา ปีการศึกษา 2561 จำนวนรับมากถึง 810 คน จาก 21 หลักสูตร/สาขาวิชา 

 

 

ปักหมุด! รอบที่ 1/2 โควตาพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง TCAS


 

 

 

 

                หลังจากการรับรอบที่ 1/1 ม.แม่ฟ้าหลวงผ่านไป น้อง ๆ หลายคนคงได้ตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาที่ตัวเองสนใจ
กันไปบ้างแล้ว ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่ยังตัดสินใจเลือก ปักหมุดรอเลยจ้า ล่าสุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรายละเอียดการรับ รอบที่ 1/2 Portfolio โควตาพิเศษสำนักวิชา ปีการศึกษา 2561จำนวนรับมากถึง 810 คน จาก 21 หลักสูตร/สาขาวิชา
จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง มาติดตามกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – รวมจำนวนรับทั้งหมด 810 คน  

-          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ >> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจีนศึกษา >> รับจำนวน  5  คน

-          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ >> รับจำนวน  200  คน

-          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี >> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ >> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน >> รับจำนวน  30  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ >> รับจำนวน  30  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ >> รับจำนวน  30  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ >> รับจำนวน  50  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม >> รับจำนวน  35  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >> รับจำนวน  50  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

           >> รับจำนวน  50  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร >> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว >> รับจำนวน  10  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ >> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม >> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยและความปลอดภัย >> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ >> รับจำนวน  30  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >> รับจำนวน  80  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ >> รับจำนวน  50  คน

-          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ >> รับจำนวน  20  คน


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       อยู่ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.       มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

3.       มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

เนื่องจาก ม.แม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

4.       มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาระดับชั้น ม.6

6.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาระดับชั้น ปวช.

7.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาระดับ กศน. ระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

8.       กำลังเรียนอยู่ ให้ใช้ผลการเรียน 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1)

9.       เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้ผลการเรียนตลอดหลักสูตร


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร/ ตามที่สาขาวิชากำหนด


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาผลคะแนน GPAX, GPA  

-          พิจารณา Portfolio

-          พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>    

3.       ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารกรุงไทย

หรือ ที่ทำการไปรษณีย์)


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 22 ธ.ค. 60 – 31 ม.ค. 61

2.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 23 ก.พ. 61

3.       รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 12 – 22 มี.ค. 61

4.       ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ >> 19 – 22 มี.ค. 61

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 18 มิ.ย. 61>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>     

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>       ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!] ติวเข้ม PAT 2 พิชิตความถนัดวิทยาศาสตร์
 
 
3 วัน! ติวเข้ม 3 วิชาหลัก (เสาร์- อาทิตย์-จันทร์)
9 - 11 ธ.ค.60 @ ณ อาคารศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 
 
 
    
 The Act.การรันตี งานนี้ห้ามพลาด !!
  
  สรุปวิเคราะห์เจาะลึก เนื้อหาข้อสอบ PAT 2
(เคมี ,ชีวะ,ฟิสิกส์)  
  เก็งแม่น แนวข้อสอบ PAT 2 
  รับเทคนิคเด็ด 
 
สมัครวันนี้ รับฟรี! 
 
 ข้อสอบ PAT2 พร้อมเฉลย ฝึกทำโจทย์ 100 ข้อ
 ส่วนลดหนังสือ The Act.
**ในงาน 20%, สั่งออนไลน์ 10%
 พร้อมลุ้นรางวัลต่างๆ อีกเพียบ!!  
 
  พิเศษสุด โปรชวนเพื่อน
สมัคร 4 คนขึ้นไป  จ่ายเพียงคนละ 800 บาท 
 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2ynGZQk
 
  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

         นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ
รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  
"แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 1/11/2560 16:33:18 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net