Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ซิส! รอบที่ 1/2 ม.เชียงใหม่ เปิดรับเฉพาะ แพทย์ เท่านั้น จำนวนคนเปิดอ่าน 2,386 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (514)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ซีสมาก! สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ใฝ่ฝันอยากเรียน แพทย์ มช. 61 มาอัพเดท เกณฑ์การรับ รอบที่ 1/2 (การรับด้วย Portfolio) แพทยศาสตร์ คณะเดียวแบบเน้นๆ รับแค่ 5 คนเท่านั้น

 

 

ซิส! รอบที่ 1/2 ม.เชียงใหม่ เปิดรับเฉพาะ "แพทย์" เท่านั้น


 

 

 

 

                ซีสมาก! สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ใฝ่ฝันอยากเรียน "แพทย์ มช. 61" มาอัพเดท ประกาศรายละเอียดการรับบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
คณะแพทยศาสตร์ / เรียนดีอังกฤษ (โรงเรียนนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ต้องบอกเลยว่า รอบนี้เปิดรับแค่คณะเดียวแบบเน้น ๆ จำนวน 5 ที่นั่ง ฉะนั้นน้อง ๆ คนไหนรู้แล้ว รีบเตรียมตัวให้พร้อมรอเลยจ้า
เปิดรับสมัครวันที่ 22 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61  >> จำนวนที่เปิดรับ

-           คณะแพทยศาสตร์ / เรียนดีอังกฤษ (โรงเรียนนานาชาติ) >> รับจำนวน  5  คน>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.       มีความประพฤติเรียบร้อยฯ

4.       อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5.       ไม่เคยถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบใด ๆ เพื่อการสมัครเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

6.       กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ระบบอเมริกัน) หรือ Year 13 (ระบบอังกฤษ,UK) หรือจบหลักสูตร

ม.ปลาย หรือเทียบเท่าไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) จากโรงเรียนนานาชาติทั้งใน

และต่างประเทศ

7.       มีผลการเรียนใน Grade 10-11 (US) หรือ Year 11-12 (UK) ใน 3 วิชาคือ ชีววิทยา, เคมี,

ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ได้ลำดับไม่น้อยกว่า GradeB+ หรือ คะแนนไม่น้อยกว่า 85% หรือมีผลสอบ IGCSE,

GCSE หรือ GCE ‘0’ Level ใน 3 วิชาคือ ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าGradeB+

8.       มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1)      SAT subject tests (SAT II) วิชาชีววิทยา (Bio-M), เคมี และฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ (level 2)

แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 650

2)      AP exam score วิชาชีววิทยา,เคมี และฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า Grade 4

3)      AS/A level วิชาชีววิทยา,เคมี และฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า Grade A

4)      IB diploma วิชาชีววิทยา,เคมี และฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า level 6

9.       มีผลการสอบ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 100 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0 (สอบภายใน 2 ปี

นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร)

10.   มีผลการสอบ BMAT (สอบภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร)

11.   สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้

12.   มี Portfolio ในด้านต่าง ๆ พร้อมแสดงหลักฐานของผลงานนั้น ๆ

13.   และ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

-          พิจารณาผลงานและหลักฐานที่เป็นประจักษ์ ที่แสดงถึงการเรียนดี และ/หรือความสามารถพิเศษ

เชิงวิชาการ (Portfolio)

-          พิจารณาผลการสอบภาษาอังกฤษ, ผลการสอบ BMAT และอื่น ๆ ตามที่กำหนด


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>   

3.       ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา)


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 22 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 1 ก.พ. 61

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 9 ก.พ. 61

4.       ยืนยันสิทธิ์ Clearing house >> 19 – 22 มี.ค. 61

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 28 มี.ค. 61>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> ดาวโหลดกำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1/2 ม.เชียงใหม่ TCAS <<คลิกที่นี่>>   

>> ดาวโหลดระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ม.เชียงใหม่ TCAS <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   ขอบคุณข้อมูลจาก :

-           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

-           ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!] ติวเข้ม PAT 2 พิชิตความถนัดวิทยาศาสตร์
 
 
3 วัน! ติวเข้ม 3 วิชาหลัก (เสาร์- อาทิตย์-จันทร์)
9 - 11 ธ.ค.60 @ ณ อาคารศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 
 
 
    
 The Act.การรันตี งานนี้ห้ามพลาด !!
  
  สรุปวิเคราะห์เจาะลึก เนื้อหาข้อสอบ PAT 2
(เคมี ,ชีวะ,ฟิสิกส์)  
  เก็งแม่น แนวข้อสอบ PAT 2 
  รับเทคนิคเด็ด 
 
สมัครวันนี้ รับฟรี! 
 
 ข้อสอบ PAT2 พร้อมเฉลย ฝึกทำโจทย์ 100 ข้อ
 ส่วนลดหนังสือ The Act.
**ในงาน 20%, สั่งออนไลน์ 10%
 พร้อมลุ้นรางวัลต่างๆ อีกเพียบ!!  
 
  พิเศษสุด โปรชวนเพื่อน
สมัคร 4 คนขึ้นไป  จ่ายเพียงคนละ 800 บาท 
 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2ynGZQk
 
  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

         นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ
รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  
"แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 2/11/2560 16:14:24 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net