Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 อยากเรียน พยาบาล สถาบันไหนเปิดรับรอบใดบ้าง ใน TCAS รอบต่างๆ จำนวนคนเปิดอ่าน 8,007 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

อยากเรียน “พยาบาล” สถาบันไหนเปิดรับรอบใดบ้าง ใน TCAS รอบต่างๆ ที่ถึงแม้ปีนี้จะมีระบบการคัดเลือกต่างจากปีที่แล้ว แต่ก็ไม่ต่างกันมากนัก ยังใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักคล้ายเดิม

 

 

อยากเรียน “พยาบาล” สถาบันไหนเปิดรับรอบใดบ้าง ใน TCAS รอบต่าง ๆ


 

 

 

 

                “พยาบาลศาสตร์” อีกหนึ่งคณะ สายวิทย์-สุขภาพ ที่น้อง ๆ หลายคนให้ความสนใจไม่แพ้คณะอื่น ๆ อย่าง แพทย์ เภสัช หรือทันตะ เลยก็ว่าได้ เพราะจากการสำรวจความต้องการของน้อง ๆ ในปีที่ผ่าน ๆ มา รวมถึงสถิติผู้สมัครเข้าศึกษา
ในแต่ละสถาบัน แต่ละปีก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะมาก ๆ แบบว่าแข่งขันกันหนักมากจริง ๆ

                และสำหรับปีนี้ก็เช่นกัน (TCAS’61) ถึงแม้ระบบการคัดเลือกจะต่างจากปีที่แล้ว แต่ก็ไม่ต่างกันมากนัก ยังมีการ
ใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนัก GPAX,O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ รวมถึง Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ ฉะนั้นเพื่อให้น้อง ๆ
ได้เตรียมความพร้อม และตัดสินใจเลือกสถาบันที่ตัวเองใฝ่ฝันได้ง่ายขึ้น พี่ก็มีข้อมูล “เกณฑ์การรับแต่ละสถาบัน ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่รอบที่ 1 – 5” มาฝากกัน คณะ/สถาบันไหนเปิดรับรอบใดบ้าง มาเช็คข้อมูลกันเลย>> รู้หรือไม่...มีสถาบันไหนเปิดรับรอบใดบ้าง ?

                ถ้าพูดถึง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เปิดรับในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 นั้นมีเยอะมาก ๆ เฉพาะมหาวิทยาลัย
ที่สังกัด ทปอ. ก็เยอะมากเช่นกัน แต่สำหรับน้อง ๆ คงต้องโฟกัสแค่รอบที่ 2 – 5 เท่านั้นนะคะ *เพราะรอบ 1 ส่วนใหญ่ปิดรับกันไปแล้ว
เอาหละ มาดูข้อมูลกัน จะมีคณะ/มหา’ลัยไหนที่น้อง ๆ สนใจบ้าง ติดตามกันเลย


 

 

>> แต่ละสถาบันใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการคัดเลือกในแต่ละรอบ (รอบที่ 1 – 5)

                อย่างที่บอกว่าเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ แต่ละสถาบัน จากปีก่อน ๆ จนถึงปีนี้
ก็ยังใช้เกณฑ์ทั้ง GPAX, O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน (บางมหา’ลัย) และการสอบสัมภาษณ์ แต่ละสถาบันใช้เกณฑ์อะไร อย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ


 

 >> คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เปิดรับในรอบที่ 1 ถึง 4)

รอบที่ 1 โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอบสมเด็จย่า ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       เรียนในพื้นที่ 12 จังหวัดที่กำหนด

2.       GPAX

3.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2 โควตาภาคอีสาน ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       เป็น นร.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.       GPAX

3.       วิชาสามัญ 7 วิชา

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 3  รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       วิชาสามัญ 7 วิชา

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 4 Admission ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       O-NET

3.       GAT / PAT 2

4.       สัมภาษณ์

<<ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร>> <<คลิกที่นี่>>>> คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เปิดรับในรอบที่ 1, 2, 4 และ 5)

รอบที่ 1 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       ความสามารถทางด้านกีฬา

5.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

6.       ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 1 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       คุณสมบัติด้านศิลปวัฒนธรรม

7.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

8.       ทดสอบความสามารถ

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2 ระบบปกติ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       GAT / PAT 1, PAT 2

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 4 Admission ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GAT

2.       O-NET

3.       GAT / PAT 2

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ *รอรายละเอียด

<<ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร>> <<คลิกที่นี่>>> สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เปิดรับในรอบที่ 1 เพียงรอบเดียว)

รอบที่ 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX, GPA

2.       ผลการตรวจร่างกาย / ตรวจสุขภาพ

3.       สัมภาษณ์

<<ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร>> <<คลิกที่นี่>>> คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เปิดรับในรอบที่ 2 ถึง 5)

รอบที่ 2 โควตา ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       9 วิชาสามัญ

3.       GAT / PAT

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       9 วิชาสามัญ

3.       GAT / PAT

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 4 Admission ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       O-NET

3.       GAT / PAT 2

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       สัมภาษณ์ (สภาการพยาบาลคัดเลือก)

<<ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร>> <<คลิกที่นี่>>> คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เปิดรับในรอบที่ 1 ถึง 3)

รอบที่ 1 กลุ่มคณะสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 1 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       ความสามารถทางด้านกีฬา

3.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 1 โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       ครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า 200,000 บาท /ปี

2.       อยู่ในเขตพื้นที่ 38 จังหวัดที่กำหนด

3.       GPAX

5.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 1 โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคได้ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       ครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า 200,000 บาท /ปี

2.       อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส

3.       GPAX

4.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

5.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       สอบความถนัด / วิชาเฉพาะฯ

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       คุณสมบัติด้านกีฬาตามที่โครงการกำหนด

2.       ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

3.       O-NET / GAT / PAT

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       เรียนใน ร.ร. ที่กำหนด

3.       GAT / PAT

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาพิการ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       เป็นบุคคลผู้พิการ

3.       GAT / PAT / วิชาสามัญ / สอบข้อเขียน

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       GAT / PAT 2

3.       สัมภาษณ์

<<ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร>> <<คลิกที่นี่>>> คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เปิดรับในรอบที่ 1 ถึง 4)

รอบที่ 1 โครงการเพชรตะวันออก ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       เรียนหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัด

2.       GPAX, GPA

3.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 1 โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       เรียนโรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ”

2.       GPAX, GPA

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2 รับตรงโควตา ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX, GPA

2.       O-NET

3.       GAT / PAT 2

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX, GPA

2.       GAT / PAT 2

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 4 Admission ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       O-NET

3.       GAT / PAT 2

4.       สัมภาษณ์

<<ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร>> <<คลิกที่นี่>>> คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เปิดรับในรอบที่ 2 ถึง 5)

รอบที่ 2 รอบใช้คะแนนสอบสายวิทย์ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       เป็น นร.ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

2.       GPAX

3.       วิชาสามัญ 7 วิชา

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 3 รอบใช้คะแนนสอบสายวิทย์ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       วิชาสามัญ 7 วิชา

2.       สัมภาษณ์

รอบที่ 3 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       วิชาสามัญ 7 วิชา

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 4 Admission ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       O-NET

3.       GAT / PAT 2

4.       วิชาสามัญ 7 วิชา

5.       สัมภาษณ์

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       GAT / PAT 2

3.       วิชาสามัญ 7 วิชา

4.       สัมภาษณ์

<<ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร>> <<คลิกที่นี่>>> คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เปิดรับในรอบที่ 1 ถึง 4)

รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       เป็น นร.คะแนนสูงเป็น 10% แรกในระดับชั้น

2.       GPAX, GPA

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 1 โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 1 โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       ความสามารถทางด้านกีฬา

3.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 1 โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       คุณสมบัติตามเกณฑ์โอลิมปิกวิชาการฯ

2.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2 รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       เป็น นร.ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

2.       วิชาสามัญ 7 วิชา

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2  โครงการในติงเกล ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX, GPA

2.       วิชาสามัญ 7 วิชา

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ ม.สงขลาฯ 

ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX, GPA

2.       วิชาสามัญ 7 วิชา

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX, GPA

2.       วิชาสามัญ 7 วิชา

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสรามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       วิชาสามัญ 7 วิชา

2.       สัมภาษณ์

รอบที่ 3 โครงการ GAT / PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GAT / PAT 2

2.       วิชาสามัญ 7 วิชา

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 4 Admission ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       O-NET

3.       GAT / PAT 2

4.       สัมภาษณ์

<<ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร>> <<คลิกที่นี่>>> คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เปิดรับในรอบที่ 2 ถึง 5)

รอบที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GAT / PAT 2

2.       วิชาสามัญ

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GAT / PAT 2

2.       วิชาสามัญ

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 4 Admission ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       O-NET

3.       GAT / PAT 2

4.       สัมภาษณ์

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GAT / PAT 2

2.       วิชาสามัญ

3.       สัมภาษณ์

<<ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร>> <<คลิกที่นี่>>> คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เปิดรับในรอบที่ 2 และ 4)

รอบที่ 2 ระบบรับตรง (โควตา) ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       GAT / PAT 2

3.       สัมภาษณ์

รอบที่ 4 Admission ใช้เกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

1.       GPAX

2.       O-NET

3.       GAT / PAT 2

4.       สัมภาษณ์

<<ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร>> <<คลิกที่นี่>

 


ขอบคุณข้อมูลจาก:

-          ฝ่ายรับเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ แต่ละมหาวิทยาลัย

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!] ติวเข้ม PAT 2 พิชิตความถนัดวิทยาศาสตร์
 
 
3 วัน! ติวเข้ม 3 วิชาหลัก (เสาร์- อาทิตย์-จันทร์)
9 - 11 ธ.ค.60 @ ณ อาคารศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 
 
 
    
 The Act.การรันตี งานนี้ห้ามพลาด !!
  
  สรุปวิเคราะห์เจาะลึก เนื้อหาข้อสอบ PAT 2
(เคมี ,ชีวะ,ฟิสิกส์)  
  เก็งแม่น แนวข้อสอบ PAT 2 
  รับเทคนิคเด็ด 
 
สมัครวันนี้ รับฟรี! 
 
 ข้อสอบ PAT2 พร้อมเฉลย ฝึกทำโจทย์ 100 ข้อ
 ส่วนลดหนังสือ The Act.
**ในงาน 20%, สั่งออนไลน์ 10%
 พร้อมลุ้นรางวัลต่างๆ อีกเพียบ!!  
 
  พิเศษสุด โปรชวนเพื่อน
สมัคร 4 คนขึ้นไป  จ่ายเพียงคนละ 800 บาท 
 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2ynGZQk
 
  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

         นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ
รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  
"แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/11/2560 13:34:36 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net