Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ห้ามพลาด! กำหนดการรับ รอบที่ 1/2 มหาลัยทั่วประเทศ 41 สถาบัน จำนวนคนเปิดอ่าน 5,317 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (514)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ห้ามพลาด! กำหนดการรับ รอบที่ 1/2 มหา’ลัยทั่วไปเทศ 41 สถาบัน วันนี้ The Act. ได้สรุปกำหนดการรับสมัคร แต่ละสถาบันมาให้ดูกันชัด ๆ ไปเลย อย่ารอช้า มาดูกันเลยจ้า

 

 

ห้ามพลาด! กำหนดการรับ รอบที่ 1/2 มหา’ลัยทั่วประเทศ 41 สถาบัน


 

 

 

 

                รวมมาให้แล้วจ้า จากเสียงเรียกร้องของน้อง ๆ 61 ที่สนใจอยากสมัครเข้าศึกษาแต่ละสถาบันทั่วประเทศ
รอบที่ 1/2 (TCAS) ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รวม 41 สถาบัน วันนี้ The Act. ได้สรุปกำหนดการรับสมัคร แต่ละสถาบันมาให้ดูกันชัด ๆ ไปเลย อย่ารอช้า มาดูกันเลยจ้า(กำหนดการ – ขั้นตอนการดำเนินงาน)

>> รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

1.       สถาบันอุดมศึกษา กำหนดวิธีการ เกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.       ผู้สมัครยื่น Portfolio ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร 22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61

3.       สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายใน 15 มี.ค. 61

4.       ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 19 - 22 มี.ค. 61

5.       ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป 26 มี.ค. 61>> มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.

1.       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 ธ.ค. 60 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

2.       มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  22 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

3.       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  30 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

4.       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

5.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  23 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

6.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 31 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

7.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

8.       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 9 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

9.       มหาวิทยาลัยพะเยา 15 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

10.    มหาวิทยาลัยมหิดล 26 ธ.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

11.    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 31 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

12.    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

13.    มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

14.    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

15.    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

16.    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

17.    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 24 ม.ค. 61

<<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>>> สถาบันสมทบ

1.       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 12 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>>> มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 23 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

2.       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

3.       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 31 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

4.       มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 14 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

5.       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 16 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

6.       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

7.       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 28 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

8.       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 28 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

9.       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 28 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

10.    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 16 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

11.    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 31 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

12.    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15 มี.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

13.    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 28 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

14.    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 28 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

15.    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 28 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

16.    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี 28 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

17.    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 ก.พ. 61

<<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

18.    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 14 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

19.    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 28 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>


 

>> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 9 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

2.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 31 ม.ค. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

3.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 9 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>

4.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 9 ก.พ. 61 <<เข้าสู้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก>>


 

               ฝากย้ำถึงน้อง ๆ ถ้าสนใจอยากเข้าศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน ให้เข้าศึกษารายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร กำหนดการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเลยนะจ้ะ  เพราะแต่ละสถาบันวันเปิด-ปิดรับสมัครนั้นไม่เหมือน เอาหละ!ยังไงก็ขอเอาใจช่วย
น้อง ๆ ทุกคน เตรียมตัวให้พร้อมแล้วลุยจ้า สู้ ๆขอบคุณข้อมูลจาก :

-          ฝ่ายรับเข้าศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน  

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!] ติวแฉ ข้อสอบวิชาสามัญ ม.4 - ม.5 ห้ามพลาด!
 
 
>> ออนทัวร์ 8 จังหวัด << 
จัดเต็ม 1 วัน ( 8.00 - 16.30 น.)
@ชัยภูมิ, ขอนแก่น, อุบลฯ, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, อุดรธานี, สุรินทร์, โคราช
 
 
      
 นัดรวมพลคนชอบแฉ !!
  
  แฉ! เจาะลึก (ความโหด) ข้อสอบวิชาสามัญ
  ตะลุยโจทย์! ข้อสอบวิชาสามัญ (คณิต+อังกฤษ)
  ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
   รู้ก่อนใคร! แผนรับมือระบบใหม่ TCAS 62
 
แค่มางาน ลุ้นรับฟรี! 
 
 
 ของ Premium + เฉลย(แนว) วิชาสามัญ
**รวมมูลค่า 50,000 บาท 
 พร้อมลุ้นรางวัลต่างๆ อีกเพียบ!!  
 
 
  ลงทะเบียน 100 บาท 
 คลิกเลย!! >> https://bit.ly/2AjOMgu 
 
 
  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
043-257-176 , 086-458-5491 
 
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 15/12/2560 16:53:15 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net