Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เปิดรับแล้ว! นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี61 จำนวนคนเปิดอ่าน 5,080 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เปิดรับแล้ว! นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี61 เปิดรับสมัครทั้งหญิงโสดและชายโสดนะจ้ะ ใครที่เล็งไว้ ห้ามพลาด!! (รับรวมทั้งหมด 56 คน)

 

 

เปิดรับแล้ว! นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี 61


 

 

 

 

                 โอกาสดี ๆ มาอีกแล้ว สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสายพยาบาล กับ ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดเกณฑ์
การรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครทั้งหญิงโสดและชายโสดนะจ้ะ ใครที่เล็งสายนี้ไว้ ห้ามพลาด!! เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ – 19 เม.ย. 61 
มาดูรายละเอียดกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-          ทุนกองทัพอากาศ (เพศหญิง) >> รับจำนวน  30  คน

-          ทุนกองทัพอากาศ (เพศชาย) >> รับจำนวน  6  คน

-          ทุนส่วนตัว (เพศหญิง) >> รับจำนวน  20  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (สายวิทย์ – คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน

39 หน่วยกิต คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต, คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.       เป็นสตรีโสดหรือขายโสด อายุระหว่าง 17– 22 ปี (คือ ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2544)

3.       มีสัญชาติไทย บิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่

สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร

สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทย

โดยกำเนิดก็ได้

4.       รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล

>> สำหรับเพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5-25 กิโลกรัม

ต่อตารางเมตร

>> สำหรับเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 19-25 กิโลกรัม

ต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเต็มที่ไม่ต่ำกว่า 79 เซนติเมตร

5.       มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัว

ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาล

6.       มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม

7.       ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

8.       ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท

หรือลหุโทษ

9.       ไม่เป็นผู้ให้ถูกพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน เนื่องจากความประพฤติ

10.    ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมาย


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาผลคะแนนวิชาการ GPAX (6 เทอม), GAT, PAT2 และ O-NET ตามเกณฑ์ที่กำหนด

-          พิจารณาการตรวจร่างกาย การทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>> 

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 320 บาท และค่าดำเนินการ 30 บาท ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ธนาคาร 30 บาท

และค่าบริการ SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครอีก 20 บาท (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร

กรุงไทย) **ชำระภายใน 7 วันทำการหลังการสมัคร


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 19 เม.ย. 61

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา ตรวจร่างกาย

และสอบสัมภาษณ์ >> 3 พ.ค. 61

3.       ทดสอบความถนัดฯ (พร้อมกันทุกคน) >> 7 พ.ค. 61

4.       ตรวจสอบหลักฐานฉบับจริง สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย >> 8 – 9 พ.ค. 61

5.       ประกาศผลการคัดเลือก >> 25 พ.ค. 61

6.       รายงานตัวเข้าศึกษา >> 28 พ.ค. 61


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/1/2561 14:11:48 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net