Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ด่วน!รับตรงโควตา วิทยาลัยพยาบาลบรมฯ ม.นครพนม ปี 61 จำนวนคนเปิดอ่าน 10,648 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (514)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ล่าสุด ม.นครพนม เปิดรับสมัคร รับตรงโควตา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ – 26 ก.พ. 61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ด่วน!รับตรงโควตา วิทยาลัยพยาบาลบรมฯ ม.นครพนม ปี 61


 

 

 

 

                มาแล้วจ้า... สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอ และใจจดจ่อว่าชีวิตนี้ต้องพยาบาลเท่านั้น The Act. ก็ไม่รอช้า
มาอัพเดทข้อมูลกันด่วน ๆ ล่าสุด มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประเภทรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร
ทางอินเตอร์เน็ตแล้วตั้งแต่วันนี้ – 26 ก.พ. 61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ใครสนใจ มาเช็คคุณสมบัติและรายละเอียด
กันเลย...>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โควตาต้นกล้าดอกปีบ >> รับจำนวน  20  คน

-          โควตาบุตร ตชด.ภาค 2 >> รับจำนวน  5  คน

-          โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยฯ >> รับจำนวน  30  คน

-          โควตาสิทธิ์บุตร หลานบุคลากรของวิทยาลัยฯ >> รับจำนวน  3  คน

-          โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >> รับจำนวน  88  คน


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       สัญชาติไทย

2.       มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

3.       มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

4.       มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 29.99

5.       มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ฯลฯ

6.       มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญา

7.       ถ้าเป็ยชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2561

และไม่เป็นภิกษุสามเณร ฯลฯ

 

 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละประเภทโควตา

โควตาต้นกล้าดอกปีบ

1.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต และมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 นับตั้งแต่เทอมแรกของ

ม.4 ถึง เทอมแรกของ ม.6

2.       มีหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกจากสถานศึกษา

3.       เป็นผู้กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ

อย่างน้อย 2 ปี  

โควตาบุตร ตชด.ภาค 2

1.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต และมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 นับตั้งแต่เทอมแรกของ

ม.4 ถึง เทอมแรกของ ม.6 หรือ จบการศึกษาชั้น ม.6 และมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.       เป็นบุตรของตำรวจตะเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน ภาค 2

(กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 21, 22, 23, 24)

โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยฯ

1.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต และมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 นับตั้งแต่เทอมแรกของ

ม.4 ถึง เทอมแรกของ ม.6 หรือ จบการศึกษาชั้น ม.6 และมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.       ต้องมีทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือตนเองอยู่ในเขตอำเภอและจังหวัดที่แหล่งฝึกตั้งอยู่

ไม่น้อยบกว่า 2 ปี

3.       จำนวนรับและเงื่อนไขเพิ่มเติม อื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนดตามประกาศ

โควตาสิทธิ์บุตร หลานบุคลากรของวิทยาลัยฯ

1.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต และมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 นับตั้งแต่เทอมแรกของ

ม.4 ถึง เทอมแรกของ ม.6 หรือ จบการศึกษาชั้น ม.6 และมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.       ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิด หรือหลานโดยสายตรงของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

เท่านั้น

3.       บุคลกรวิทยาลัยฯ ต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้าง

อย่างใดอย่างหนึ่งในสังกัดวิทยาลัยฯ โดยต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่สมัคร

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต และมีผลคะแนน GPAXไม่ต่ำกว่า 2.50นับตั้งแต่เทอมแรกของ

ม.4 ถึง เทอมแรกของ ม.6 หรือ จบการศึกษาชั้น ม.6 และมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาผลคะแนนวิชาการ GPAX, GAT, PAT1, PAT2 ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด

-          พิจารณาการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>> 


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 26 ก.พ. 61

2.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 27 ก.พ. 61

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 18 เม.ย. 61

4.       ตรวจสอบคุณสมบัติ สอบสัมภาษณ์ >> 23 – 24 เม.ย. 61

5.       ยืนยันสิทธิ์ Clearing house >> 3 – 6 พ.ค. 61

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 8 พ.ค. 61


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/1/2561 16:27:28 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net