Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็ค! 3 โครงการรับ พยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ม.มหิดล TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 2,198 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เช็ค! 3 โครงการรับ “พยาบาลศาสตร์” รอบที่ 2 ม.มหิดล TCAS ประกาศเกณฑ์การรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3 โครงการ) ยังพอมีเวลาเตรียมตัว

 

 

เช็ค! 3 โครงการรับ “พยาบาลศาสตร์” รอบที่ 2 ม.มหิดล TCAS


 

 

 

 

                รอบนี้เป็นทีของน้อง ๆ ที่ตั้งใจจะเรียน “พยาบาล” กันบ้าง กับ ประกาศเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวม 3 โครงการ ยังพอมีเวลาเตรียมตัว เปิดรับสมัครวันที่ 28 มี.ค. – 4 เม.ย. 61 มาติดตามกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก >> รับจำนวน  10  คน

-          โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน >> รับจำนวน  5  คน

-          โครงการย่อยโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน ม.มหิดล >> รับจำนวน  10  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75  

3.       มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

4.       ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา รวมกันไม่ต่ำกว่า 25%โดย

-          เคมี >> ไม่ต่ำกว่า 25%

-          ฟิสิกส์ >> ไม่ต่ำกว่า 25%

-          ชีววิทยา >> ไม่ต่ำกว่า 25%

-          คณิต 1 >> ไม่ต่ำกว่า 25%

-          อังกฤษ >> ไม่ต่ำกว่า 30%

-          ไทย >> ไม่ต่ำกว่า 25%

-          สังคม >> ไม่ต่ำกว่า 25%

5.       ใช้ผลคะแนน GAT, PAT 2 เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 30

6.       ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

7.       ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

8.        ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

 

 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6สายวิทย์ – คณิต

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75  

3.       มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

4.       GPAX ตลอดหลักสูตร 7 วิชา รวมกันไม่ต่ำกว่า 25 โดย เคมี,ฟิสิกส์, ชีววิทยา, คณิต 1, ไทย,

สังคม คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 และ อังกฤษ คะแนนไม่ต่ำกว่า 30

5.       ใช้ผลคะแนน GAT, PAT 2 เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 30

6.       ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

7.       ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

8.        ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการย่อยโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน ม.มหิดล

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต

2.       มีผลคะแนน GPAX (ชั้น ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า2.75 , วุฒิผู้ช่วยพยาบาล ไม่ต่ำกว่า3.00)

3.       มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

4.       ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา รวมกันไม่ต่ำกว่า 25%โดย

-          เคมี >> ไม่ต่ำกว่า 25%

-          ฟิสิกส์ >> ไม่ต่ำกว่า 25%

-          ชีววิทยา >> ไม่ต่ำกว่า 25%

-          คณิต 1 >> ไม่ต่ำกว่า 25%

-          อังกฤษ >> ไม่ต่ำกว่า 30%

-          ไทย >> ไม่ต่ำกว่า 25%

-          สังคม >> ไม่ต่ำกว่า 25%

5.       ใช้ผลคะแนน GAT, PAT 2 เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 30

6.       ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

7.       ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

8.        ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

-          พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร

โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก <<คลิกที่นี่>>

2.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร

โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน <<คลิกที่นี่>>

3.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร

โครงการย่อยโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน ม.มหิดล <<คลิกที่นี่>>

4.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>> 

5.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ค่าตรวจร่างกาย 500 บาท


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 28 มี.ค. – 4 เม.ย. 61


 

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยมหิดล

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/1/2561 16:41:36 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net