Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ด่วน!ก่อนหมดเขต ปลาย ก.พ. นี้ รวมรับตรงแต่ละคณะ/สถาบัน TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 2,568 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (480)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

วันนี้ The Act. มีข้อมูล “รวมเกณฑ์การรับแต่ละคณะ/สถาบัน ที่จะปิดรับในเดือน กุมภาพันธ์ นี้” มากฝากกัน แต่ละคณะ/มหา’ลัยเปิดรับวันที่เท่าไหร่ ปิดรับวันไหน มาเช็คข้อมูลกันเลย

 

 

ด่วน!ก่อนหมดเขต ปลาย ก.พ. นี้ รวมรับตรงแต่ละคณะ/สถาบัน TCAS


 

 

 

 

                เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก เห็นน้อง ๆ หลายคนยังเตรียมตัวสอบไม่ถึงครึ่ง ซึ่งกลัวจะไม่ทันกับสนามสอบแรก GAT/PAT ที่จะสอบ 24 – 27 ก.พ. 61 นี้แล้ว หมดเวลานั่งเพ้อนะคะน้อง ๆ รีบฟิสตัวเองให้เต็มที่เพื่อพิชิตฝันของตัวเองให้ได้ เมื่อเตรียมตัวสอบแล้วก็อย่าลืมเตรียมสมัครเข้าศึกษากันด้วยนะจ้ะ ซึ่งวันนี้ The Act. ก็มีข้อมูล “รวมเกณฑ์การรับ
แต่ละคณะ/สถาบัน ที่จะปิดรับในเดือน กุมภาพันธ์ นี้” 
มากฝากกัน แต่ละคณะ/มหาลัยเปิดรับวันที่เท่าไหร่
ปิดรับวันไหน แล้วเกณฑ์การคัดเลือกมีอะไรบ้าง มาเช็คข้อมูลกันเลย...มหาวิทยาลัยบูรพา

>> โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) คณะดนตรีและการแสดง

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย และวิชาเอกดนตรีสากล >> รับจำนวน  29  คน
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา และวิชาเอกศิลปะการละคร >> รับจำนวน  26  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานด้านดนตรีและการแสดง
 3. มีคุณสมบัติอื่น ตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด 

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 27 ก.พ. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> ภายใน 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยบูรพา

>> โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) รอบที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม >> ไม่ระบุ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่คณะกำหนด (ตามประกาศ)

**โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติหรือแฟ้มสะสมผลงานมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 27 ก.พ. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> ภายใน 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) คณะศึกษาศาสตร์

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • กอ.รมน.ภาค 1 (จังหวัดในสังกัด : กาญจนบุรี, จันทบุรี, ตราด, เพชรบุรี, ราชบุรี, สระแก้ว,ประจวบคีรีขันธ์)
  >> รับจำนวน  7  คน
 • กอ.รมน.ภาค 2 (จังหวัดในสังกัด : นครพนม, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, เลย, สุรินทร์,หนองคาย, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, บึงกาฬ) >> รับจำนวน  11  คน
 • กอ.รมน.ภาค 3 (จังหวัดในสังกัด : เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, น่าน, พะเยา, พิษณุโลก,แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์)
  >> รับจำนวน  8  คน
 • กอ.รมน.ภาค 4 (จังหวัดในสังกัด : ชุมพร, ระนอง, สงขลา, สตูล, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) 
  >> รับจำนวน  19  คน (4+15)

หมายเหตุ : จังหวัดในสังกัดกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า คือ จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
>> รับจำนวนละ 5 คน รวมรับ 15 คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทยและบิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.)
  ยกเว้นอำเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันรับสมัคร หรือ ผู้สมัครที่เป็นบุตร/ธิดา ของ ทหาร ตำรวจครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ *ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นผู้ขาดแครนทุนทรัพย์ (คือ ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี)
 3. กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 และกำลังจะจบการศึกษาในปี 2560 โดยมีผลคะแนน GPAX (เทอมต้น ม.4– ม.6) รวม 5 เทอม
  ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2561
 5. มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 6. มีสุขภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
 7. มีบุคลิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู
 8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือโรคที่จะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรร
  ต่อการศึกษา
 9. **ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House หรือรายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยจากการคัดเลือก
  TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 27 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> รอบที่ 2 โครงการนักกีฬา (รอบที่ 2)

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย >> รับจำนวน  10  คน
 • คณะพลศึกษา สาขาผู้นำนันทนาการ >> รับจำนวน  5  คน
 • คณะพลศึกษา สาขาพลศึกษา >> รับจำนวน  25  คน
 • คณะพลศึกษา สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา >> รับจำนวน  5  คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา >> รับจำนวน  2  คน
 • คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด >> รับจำนวน  1  คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ >> รับจำนวน  1  คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว >> รับจำนวน  1  คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  >> รับจำนวน  1  คน
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  >> รับจำนวน  5  คน
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม >> รับจำนวน  5  คน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ >> รับจำนวน  2  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีอายุไม่เกิน 22 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 2. มีผลการสอบ GAT/PATและ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ กรีฑา เซปักตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล ฟุตบอล บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด เรือพาย ลีลาศ เปตอง เทนนิส ดาบสากล ปัญจักสีลัต
  หมากกระดาน วอลเล่ย์บอล ว่ายน้ำ กอร์ฟ รักบี้ฟุตบอล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • เป็นนักกีฬาที่มีความระดับทีมชาติ หรือ มีความสามารถระดับเยาวชนแห่งชาติ หรือ
  • ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ
  • ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ กีฬาระดับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 4. สำหรับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น จะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยอาชีพมาก่อน
 5. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา อื่น ๆ  (ตามที่กำหนดในประกาศ)

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 27 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

>> รอบที่ 1/2 ม.เกษตรฯ (สกลนคร)

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • รอบที่ 1/2 ม.เกษตรฯ (สกลนคร) >> ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 28 ก.พ. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> ภายใน 3 มี.ค. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

>> โครงการขยายโอกาสทางการการศึกษา 

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • โครงการขยายโอกาสทางการการศึกษา >> ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียน หรือจบการศึกษาในระดับ ม.ปลาย (ม.6)
 2. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียน หรือจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 หลักสูตร

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

>> ประเภทรับตรงโควตา  

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • โควตาต้นกล้าดอกปีบ >> รับจำนวน  20  คน
 • โควตาบุตร ตชด.ภาค 2 >> รับจำนวน  5  คน
 • โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยฯ >> รับจำนวน  30  คน
 • โควตาสิทธิ์บุตร หลานบุคลากรของวิทยาลัยฯ >> รับจำนวน  3  คน
 • โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >> รับจำนวน  88  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 4. มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 29.99
 5. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ฯลฯ
 6. มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญา
 7. ถ้าเป็ยชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2561 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ฯลฯ

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ตามแต่ละโครงการกำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 26 ก.พ. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> ภายใน 27 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

>> โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศษสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รอบที่ 2   

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ >> รับจำนวน  1  คน
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) >> รับจำนวน  1  คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ปี) >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้ที่จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด
 2. มีผลการเรียนที่ใช้ในการสมัคร 5 เทอม เท่านั้น
 3. มีผลคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
  ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย
 5. มีความประพฤติเรียบร้อย
 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 7. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
  หรือลหุโทษ
 8. ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 28 ก.พ. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • ข้อมูลเกณฑ์การรับ แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย TCAS
 • ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"
ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/2/2561 17:03:37 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net