Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็คยัง! เกณฑ์การรับสมัคร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปี 61 จำนวนคนเปิดอ่าน 3,400 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (1298)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (1220)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (2421)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (895)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (1032)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดเกณฑ์การรับสมัคร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปี 61 จำนวนทั้งสิ้น 100 ที่นั่ง ทั้งชายโสดและหญิงโสด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 เม.ย. 61

 

 

เช็คยัง! เกณฑ์การรับสมัคร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปี 61


 

 

 

 

              วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ ที่สนใจทั้งสิ้น
100 ที่นั่ง ทั้งชายโสดและหญิงโสด ฉะนั้นคนไหนที่สนใจรีบวางแผนเตรียมตัวเองให้เต็มที่ เช็คเกณฑ์คะแนนสอบให้ดี ๆ
(ใช้ O-NET, GAT, PAT วิชาไหน ปีใดบ้าง)
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17เม.ย. 61 มาติดตามกันเลย>> จำนวนที่เปิดรับ – รับจำนวนทั้งสิ้น  100 คน แบ่งเป็น...

 • ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) >> รับจำนวน  20  คน
 • ประเภททุนส่วนตัว >> รับจำนวน  75  คน (เพศชายไม่เกิน 15 คน เพศหญิง 60 คน)
 • ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก >> รับจำนวน  5  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาหลักสูตร ม.ปลาย (สายวิทย์ – คณิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
  • ผลการทดสอบ O-NET ที่จัดสอบโดย สทศ. จำนวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 – 2560 **ทั้งนี้ต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ***(กรณีไม่มีผลการทดสอบ O-NET 
   ให้ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ จำนวน 7 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ,
   คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา ในปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
   ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
  • ผลคะแนนสอบ GAT 1,2 ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2559 จนถึง ครั้งที่ 1/2561 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
  • ผลคะแนนสอบ PAT 2 ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2559 จนถึง ครั้งที่ 1/2561 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
 3. มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 18 – 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร (ผู้สมัครที่เกิดระหว่าง
  6 ส.ค. 2536 6 ส.ค. 2543)  
 4. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  
 5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กก. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. ดัชนีมวลกาย (BMI)
  ไม่เกิน
  30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรและไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดในภาคผนวก (ท้ายประกาศ)
 6. และอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด (ตามระเบียบการ)


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

 • พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • พิจารณาผลคะแนนสอบ O-NET,  GAT, PAT 2 ตามที่วิทยาลัยกำหนด


 

>> การสมัคร

 1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>
 2. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>
 3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 350 บาท (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย เท่านั้น)


 

>> กำหนดการคัดเลือก

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 17 เม.ย. 61
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ >> 4 พ.ค. 61
 3. ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ >> ตามที่วิทยาลัยกำหนด
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก >> 21 พ.ค. 61  


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 17/2/2561 15:18:48 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net