Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รวมให้แล้ว! พยาบาล 4 เหล่าทัพ ที่เปิดรับ ปีการศึกษา 2561 จำนวนคนเปิดอ่าน 4,880 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ข้อมูล “เกณฑ์การรับพยาบาล 4 เหล่าทัพ ที่กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปี61 ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือน เม.ย. 61 มาฝากกัน (พยาบาลตำรวจจะเปิดรับวันที่ 15 มี.ค. 61 นี้ ปักหมุดรอ)

 

 

รวมให้แล้ว! พยาบาล 4 เหล่าทัพ ที่เปิดรับ ปีการศึกษา 2561


 

 

 

 

                เอาใจน้อง ๆ ที่สนใจสายสุขภาพ และอยากใส่ชุดขาวพยาบาลดูสง่านะคะ วันนี้พี่น้องได้ไปรวบรวมข้อมูล
“เกณฑ์การรับสมัครพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพ ที่กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือน เม.ย. 61
มาฝากกัน (พยาบาลตำรวจจะเปิดรับวันที่ 15 มี.ค. 61 นี้นะจ้ะ ปักหมุดรอ)
น้อง ๆ คนไหนที่ตั้งตารออยู่ก่อนแล้ว รีบเช็ค
เกณฑ์การรับ / คุณสมบัติให้ชัดเจน แต่ละวิทยาลัยเปิดรับเมื่อไหร่ มีรายละเอียดอะไรบ้าง มา Check! ไปพร้อม ๆ กันเลยจ้า...(ติดตามกันเลย)วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

>> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) >> รับจำนวน  20  คน
 • ประเภททุนส่วนตัว >> รับจำนวน  75  คน (เพศชายไม่เกิน 15 คน เพศหญิง 60 คน)
 • ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก >> รับจำนวน  5  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาหลักสูตร ม.ปลาย (สายวิทย์ – คณิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
  • ผลการทดสอบ O-NET ที่จัดสอบโดย สทศ. จำนวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 – 2560 **ทั้งนี้ต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ***(กรณีไม่มีผลการทดสอบ O-NET
   ให้ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ จำนวน 7 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา ในปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี
   และชีววิทยา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
  • ผลคะแนนสอบ GAT 1,2 ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2559 จนถึง ครั้งที่ 1/2561 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
  • ผลคะแนนสอบ PAT 2 ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2559 จนถึง ครั้งที่ 1/2561 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
 3. มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 18– 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
  (ผู้สมัครที่เกิดระหว่าง 6 ส.ค. 2536 – 6 ส.ค. 2543) 
 4. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
 5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กก. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. ดัชนีมวลกาย (BMI)
  ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรและไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดในภาคผนวก (ท้ายประกาศ)
 6. และอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด (ตามระเบียบการ)

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

 1. พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. พิจารณาผลคะแนนสอบ O-NET,  GAT, PAT 2 ตามที่วิทยาลัยกำหนด

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 17 เม.ย. 61
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ >> 4 พ.ค. 61
 3. ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ >> ตามที่วิทยาลัยกำหนด
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก >> 21 พ.ค. 61 

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

>> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ >> รับจำนวน  40  คน
 • ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย (สายวิทย์ – คณิต)
 2. เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17– 20 ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2544)
 3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร
  หรือตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ สำหรับผู้สมัครที่มีปู่
  หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดา มารดาต้องเกิดในประเทศไทย
 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร
  และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 5. ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค
  ต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาล
 6. และอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด (ตามระเบียบการ)

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

 1. พิจารณาผลคะแนน GPAX
 2. พิจารณาผลคะแนนสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01 – 05 ใช้ผลการสอบของปีการศึกษา 2559 หรือ 2560
 3. พิจารณาผลคะแนนสอบ GAT, PAT 2 ใช้ผลการสอบของปีการศึกษา 2560 หรือ 2561

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 9 เม.ย. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 17 เม.ย. 61
 3. กรอกข้อมูลคะแนนสอบวิชาการ (ทางอินเตอร์เน็ต)  >> 10 – 23 เม.ย. 61
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายสุขภาพ >> 4 พ.ค. 61
 5. เข้ารับการตรวจหลักฐาน ฉบับจริงและสำเนา มอบให้เจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง >> 10 พ.ค. 61
 6. ทดสอบสุขภาพจิต >> 10 พ.ค. 61
 7. สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายสุขภาพ >> 15 – 17 พ.ค. 61
 8. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก >> 25 พ.ค. 61 
 9. รายงานตัวเข้าศึกษา >> 30 – 31 พ.ค. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

>> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • ทุนกองทัพอากาศ (เพศหญิง) >> รับจำนวน  30  คน
 • ทุนกองทัพอากาศ (เพศชาย) >> รับจำนวน  6  คน
 • ทุนส่วนตัว (เพศหญิง) >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (สายวิทย์ – คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต, คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 2. เป็นสตรีโสดหรือขายโสด อายุระหว่าง 17– 22 ปี (คือ ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2544)
 3. มีสัญชาติไทย บิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 4. รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

>> สำหรับเพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

>> สำหรับเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 19-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเต็มที่ไม่ต่ำกว่า 79 เซนติเมตร

 1. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัว
  ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาล
 2. มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
 3. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 4. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
 5. ไม่เป็นผู้ให้ถูกพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน เนื่องจากความประพฤติ
 6. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

 • พิจารณาผลคะแนนวิชาการ GPAX (6 เทอม), GAT, PAT2 และ O-NET ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • พิจารณาการตรวจร่างกาย การทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> วันนี้ – 19 เม.ย. 61
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา
  ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ >> 3 พ.ค. 61
 3. ทดสอบความถนัดฯ (พร้อมกันทุกคน) >> 7 พ.ค. 61
 4. ตรวจสอบหลักฐานฉบับจริง สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย >> 8 – 9 พ.ค. 61
 5. ประกาศผลการคัดเลือก >> 25 พ.ค. 61
 6. รายงานตัวเข้าศึกษา >> 28 พ.ค. 61

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

>> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)

>> จำนวนที่เปิดรับ

 • โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ (เพศชายและเพศหญิง) >> รับจำนวน  14  คน (ทุนส่วนตัว)

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (สายวิทย์ – คณิต)
 2. มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สทศ. ได้แก่ ผลคะแนนทดสอบ GAT, PAT1 และ  PAT2

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือจบการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้น ม.ปลายสายสามัญ สายวิทย์ – คณิต 
  (ไม่รับเทียบเท่า ปวช., ปวท. และ ปวส.)
 2. มีผลหรือกำลังรอผลการทดสอบ GAT, PAT1และ PAT2
 3. ในกรณีเป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
 4. ในกรณีเป็นชาย ต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 ซม. และเมื่อหายใจออก
  ไม่น้อยกว่า 77 ซม. และไม่อยู่ในระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และอยู่ในระหว่าง
  รับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 5. สถานภาพโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคเรียน (14 ส.ค. 61)
 6. และคุณสมบัติอื่น ๆ พิเศษ ตามที่วิทยาลัยกำหนด (ตามประกาศ)

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

 1. พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. พิจารณาผลคะแนนสอบ GAT, PAT1, PAT2 ตามที่วิทยาลัยกำหนด
 3. พิจารณาการสอบสัมภาษณ์
 4. พิจารณาการตรวจร่างกาย

>> กำหนดการสมัคร

 1. รับสมัคร >> 15 มี.ค. – 17 เม.ย. 61
 2. ชำระค่าสมัคร >> 15 มี.ค. – 18 เม.ย. 61
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย >> 21 พ.ค. 61
 4. สอบสัมภาษณ์ >> 24 พ.ค. 61
 5. ตรวจร่างกาย >> 25 พ.ค. 61
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 8 มิ.ย. 61 

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก

 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 • ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/3/2561 15:31:15 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net