Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มทส. อันดับ 1 กลุ่ม ม.เฉพาะทาง อันดับ 7 ม.ไทย จำนวนคนเปิดอ่าน 1,493 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

 อธิการบดี มทส. ย้ำทำให้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของ มทส. อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในการพัฒนาสู่ความเป็นสากล

 
 
 
 
มทส. อันดับ 1 กลุ่ม ม.เฉพาะทาง อันดับ 7 ม.ไทย
จัดอันดับโดย Webometrics จากประเทศสเปน
 
 
 

 

 

            Webometrics จากประเทศสเปน เผยผลการจัดอันดับ 2018 Ranking Web of Universities ซึ่งเป็นการจัดอันดับความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จำนวนกว่า 26,000 แห่ง ผ่านทางเว็บไซต์ ที่  https://www.webometrics.info   ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นอันดับ 7 ของประเทศไทย อันดับที่ 249 ของเอเชีย และอันดับที่ 1072 ของโลก  อธิการบดี  มทส. ย้ำทำให้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของ มทส. อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในการพัฒนาสู่ความเป็นสากล
 
 
 

Thailand
 
 
                หมายเหุต  - ตารางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยใน Webometrics  
 
 
 
 
 
 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า การจัดอันดับ "Webometrics Ranking of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info


 
ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่น ๆ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)" และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยมีตัวชี้วัดหลัก จำนวน 4 ตัวชี้วัดของการจัดอันดับ Webometrics  ดังนี้
 
 
 
  • 1.PRESENCE (5%) วัดค่าคะแนนจากจำนวนเว็บเพจ ไดนามิคเพจ ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน รวมถึง Rich File เช่น PDF ที่ค้นหาเจอได้จาก Google Search Engine

 

  • 2. VISIBILITY (50%) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ Webometrics ให้ค่าคะแนนมากที่สุด วัดจำนวนเครือข่ายภายนอก (external networks (subnets)) จากผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลในเว็บไซต์จำนวน 2 ค่าย ได้แก่ Ahrefs และ Majestic แล้วนำมาเปรียบเทียบกับ Backlinks ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน

 

  • 3. TRANSPARENCE หรือ OPENNESS (10%) วัดจำนวนงานทางด้านวิชาการที่ถูกอ้างอิงใน Google Scholar Citations ของแต่ละมหาวิทยาลัย  

 

  • 4. EXCELLENCE หรือ SCHOLAR (35%) วัดค่าคะแนนจากข้อมูลของ Scimago ที่เป็นองค์กรรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการจากหลาย ๆ แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Scopus โดยคำนวณจาก 10% ของผลงานวิชาการที่ถูกอ้างอิงสูงที่สุด นับย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2011 - 2015

 
 


 
อธิการบดี มทส. กล่าวด้วยว่า สำหรับผลการจัดอันดับของ มทส. ในครั้งนี้ อยู่ในอันดับ 7 ของประเทศไทย เท่ากับเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อันดับที่ 249 ของเอเชีย ซึ่งสูงขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา 13 อันดับ และเป็นอันดับที่ 1072 ของโลก  แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว พบว่า มทส. ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของประเทศ แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งปีนี้ลงมาเป็นอันดับที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอันดับที่ 3 และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นอันดับที่ 4  ของประเทศ  และเมื่อดูภาพรวมย้อนหลัง 5 ปี มทส. จะอยู่ในท็อป 10 ของประเทศเสมอ

 
 
“ผมคิดว่า การจัดอันดับโดยหน่วยงานองค์ กรต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้เราทราบสถานภาพตัวเรา ได้เห็นถึงพัฒนาการ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล และยังแสดงถึงความก้าวหน้าของ มทส. อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่สามารถผลักดันจนมีศักยภาพอยู่ในอันดับใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศได้ นอกจากเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกแล้ว ยังเป็นกลไกทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาด้วย  ที่ผ่านมาพบว่ามีช่องว่างมากระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศพัฒนาแล้ว และระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศกำลังพัฒนา  ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมีการแสดงข้อมูลและความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในโลก  อย่างไรก็ตาม ถึงการจัดอันดับดังกล่าวแม้ไม่ใช่การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการผลิต Web Publication และศักยภาพผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้มหาวิทยาลัยทราบขีดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) ได้เป็นอย่างดี” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 
 
 


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 23/3/2561 14:51:07 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net