Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 อัพเดทเพิ่มเติม! จำนวนรับ รอบที่ 3 ม.เกษตรฯ 61 ปรับเพิ่มหลายอัตรา จำนวนคนเปิดอ่าน 2,177 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ก่อนหน้านี้ เปิดรับทั้งหมดถึง 5,213 คน รอบนี้ถือว่าเยอะมากจริง ๆ ล่ามีอัพเดทเพิ่มเติม! จำนวนรับ รอบที่ 3 ม.เกษตรฯ 61 ปรับเพิ่มหลายอัตรา น้องๆ ต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน

 

 

อัพเดทเพิ่มเติม! จำนวนรับ รอบที่ 3 ม.เกษตรฯ 61 ปรับเพิ่มหลายอัตรา

 
 
 
 
            ก่อนหน้านี้ ม.เกษตรศาสตร์ รวม 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน, กำแพงแสน, ศรีราชา และเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศคุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ.) ปีการศึกษา 2561
ซึ่งเปิดรับจำนวนทั้งหมดถึง 5,213 คน รอบนี้ถือว่าเยอะมากจริง ๆ น้อง ๆ ที่พลาดจากรอบที่ผ่านมา หรือตั้งใจ
สมัครในรอบนี้ ก็เตรียมตัวให้พร้อม เปิดรับสมัครวันที่ 9 – 13 พ.ค. 61 ห้ามพลาด!
 
            แต่อย่างที่บอกว่าข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ล่าสุด มหาวิทยาลัยได้ประกาศ (เพิ่มเติม) ปรับเพิ่มจำนวนรับบางคณะ/สาขาวิชา ฉะนั้นก่อนตัดสินใจน้อง ๆ ต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน สาขาไหนปรับเพิ่มเท่าไหร่ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอะไรบ้าง มาติดตามกันเลย...

 
>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ

 
>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ 
4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ฯ
6. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่โทษนั้นเกิดจากความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
8. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 

 
>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. มีผลคะแนน GPAX (ม.4 – ม.6) รวม 6 เทอม หรือเทียบเท่า และแผนการเรียนตามที่สาขาวิชากำหนด
2. มีผลคะแนนสอบ O-NET ระดับ ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่สาขาวิชากำหนด
3. มีผลคะแนนสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่สาขาวิชากำหนด
4. มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่สาขาวิชากำหนด
5. มีผลการสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่สาขาวิชากำหนด 

 
>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
- พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร
- พิจารณาผลการสอบ O-NET 
- พิจารณาผลการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24 – 27 ก.พ. 61) ที่จัดสอบโดย สทศ. 
- พิจารณาผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา คณิตศาสตร์2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สอบวันที่ 17 – 18 มี.ค. 61)
- พิจารณาการสอบสัมภาษณ์  

 
>> การสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 
2. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร ฉบับอัพเดทล่าสุด <<คลิกที่นี่>> 
3. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>   
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาท 

 
>> กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัคร >> 9 – 13 พ.ค. 61 
2. ชำระค่าสมัคร >> 9 – 14 พ.ค. 61
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ >> 26 – 28 พ.ค. 61
4. สอบสัมภาษณ์ >> 4 มิ.ย. 61
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ >> 8 มิ.ย. 61 


>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 
>> รายละเอียดประกาศการรับสมัคร (เพิ่มเติม) ล่าสุด <<คลิกที่นี่>> 
>> เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย <<คลิกที่นี่>>   

 
ขอบคุณข้อมูลจาก :
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. คอร์สตุลา'61"
คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
 
      
เตรียมพบกับ ค่ายวิชาการ
!! ติวสุดเข้ม !! 
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6 
 
 
 
 ติวเข้มทบทวนเนื้อหา 
 ตะลุยโจย์ 
 เก็งข้อสอบ TCAS'62 
 
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 1/5/2561 16:32:01 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net