Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 อัพเดทล่าสุด! เกณฑ์คัดเลือก รอบที่ 3 ม.ธรรมศาสตร์ TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 694 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (808)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

อัพเดทล่าสุด! เกณฑ์คัดเลือก รอบที่ 3 ม.ธรรมศาสตร์ TCAS สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ เปิดรับทั้งหมดถึง 6,386 คน

 

 

อัพเดทล่าสุด! เกณฑ์คัดเลือก รอบที่ 3 ม.ธรรมศาสตร์ TCAS 

 
 
 
 
            สวัสดีเด็ก’61 คนไหนที่ตั้งใจอยากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามพลาดอัพเดทล่าสุด ประกาศ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ทั้ง สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์
ซึ่งเปิดรับรวมทั้งหมดถึง 6,386 คน คือเยอะมาก ๆ ฉะนั้นใครตั้งใจจะเข้าเรียนต่อสายไหน เช็ครายละเอียดให้ดี ๆ
เตรียมตัวให้พร้อม เปิดรับสมัครวันที่ 9 – 13 พ.ค. 61 มาติดตามกันเลย 

 
>> จำนวนที่เปิดรับ – รวมทั้งหมด 6,386 คน
- คณะนิติศาสตร์ >> รับจำนวน  350  คน
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี >> รับจำนวน  544  คน
- คณะรัฐศาสตร์ >> รับจำนวน  215  คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ >> รับจำนวน  379  คน
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ >> รับจำนวน  258  คน
- คณะศิลปศาสตร์ >> รับจำนวน  891  คน
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน >> รับจำนวน  65  คน
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา >> รับจำนวน  200  คน
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  72  คน
- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ >> รับจำนวน  86  คน
- วิทยาลัยนวัตกรรม >> รับจำนวน  101  คน
- วิทยาลัยสหวิทยาการ >> รับจำนวน  100  คน
- วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ >> รับจำนวน  172  คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> รับจำนวน  912  คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  288  คน
- คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ >> รับจำนวน  10  คน
- คณะสหเวชศาสตร์ >> รับจำนวน  38  คน
- คณะพยาบาลศาสตร์ >> รับจำนวน  108  คน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง >> รับจำนวน  856  คน
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ >> รับจำนวน  165  คน
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ >> รับจำนวน  444  คน
- วิทยาลัยโลกคดีศึกษา >> รับจำนวน  80  คน
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ >> รับจำนวน  52  คน

 
>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ฯลฯ
4. อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
6. ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1/1, 1/2 หรือรอบที่ 2 ในสถาบันอุดมศึกษา

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด ตามระเบียบการ
- สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ <<คลิกที่นี่>> 
- สายสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ <<คลิกที่นี่>>  

 
>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
- พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมเฉพาะของผู้สมัคร 
- พิจารณาการสอบสัมภาษณ์  

 
>> การสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  
2. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>   
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ต่อ 1 รหัส/สาขาวิชา 

 
>> กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัคร >> 9 – 13 พ.ค. 61 
2. ชำระค่าสมัคร >> 9 – 14 พ.ค. 61
3. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House >> 26 – 28 พ.ค. 61
4. สอบสัมภาษณ์ >> 4 มิ.ย. 61
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ >> 8 มิ.ย. 61

 
>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  
>> เข้าสู่เว็บไซต์ ม.ธรรมศาสตร์ <<คลิกที่นี่>>    

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. คอร์สตุลา'61"
คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
 
      
เตรียมพบกับ ค่ายวิชาการ
!! ติวสุดเข้ม !! 
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6 
 
 
 
 ติวเข้มทบทวนเนื้อหา 
 ตะลุยโจย์ 
 เก็งข้อสอบ TCAS'62 
 
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 4/5/2561 15:44:47 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net