Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เด็ก61 เตรียมพร้อม รอบที่ 4 Admissions ม.แม่ฟ้าหลวง 61 เปิดรับเยอะมาก! จำนวนคนเปิดอ่าน 796 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เด็ก’61 เตรียมพร้อม รอบที่ 4 Admissions ม.แม่ฟ้าหลวง 61 เปิดรับเยอะมาก! 1,922 คน จาก 40 สาขาวิชา (สมัครผ่าน ทปอ.) น้องคนไหนที่สนใจ ปักหมุดรอได้เลย

 

 

เด็ก’61 เตรียมพร้อม รอบที่ 4 Admissions
ม.แม่ฟ้าหลวง 61 เปิดรับเยอะมาก!

 
 
 
 
             อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือที่น้อง ๆ หลายคนใฝ่ฝัน กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ล่าสุด ได้อัพเดทประกาศรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 Admissions
(สมัครผ่าน ทปอ.) ซึ่งเปิดรับในรอบนี้ถึง 1,922 คน จาก 40 สาขาวิชา ถือว่าเยอะมาก! หากน้องคนไหนที่สนใจ
โอกาสดี ๆ แบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะจ้ะ ปักหมุดรอเลย! เปิดรับสมัครวันที่ 12 – 16 มิ.ย. 61 มา Ckeck! ข้อมูลกันเลย 

 
>> จำนวนที่เปิดรับ – สาขาวิชาที่เปิดรับ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ >> รับจำนวน  50  คน
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ >> รับจำนวน  60  คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ >> รับจำนวน  60  คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ >> รับจำนวน  30  คน
- สาขาวิชาการบัญชี >> รับจำนวน  60  คน
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ >> รับจำนวน  60  คน
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ >> รับจำนวน  100  คน
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว >> รับจำนวน  80  คน
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ >> รับจำนวน  100  คน
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน >> รับจำนวน  80  คน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) >> รับจำนวน  80  คน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) >> รับจำนวน  80  คน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) >> รับจำนวน  60  คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ >> รับจำนวน  20  คน
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม >> รับจำนวน  30  คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >> รับจำนวน  40  คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว >> รับจำนวน  30  คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >> รับจำนวน  30  คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ >> รับจำนวน  30  คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร >> รับจำนวน  30  คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว >> รับจำนวน  20  คน
- สาขาวิชานิติศาสตร์ >> รับจำนวน  200  คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง >> รับจำนวน  20  คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม >> รับจำนวน  20  คน
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ >> รับจำนวน  40  คน
- สาขาวิชากายภาพบำบัด >> รับจำนวน  40  คน
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ >> รับจำนวน  40  คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ >> รับจำนวน  40  คน
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม >> รับจำนวน  50  คน
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย >> รับจำนวน  50  คน
- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 5 ปี) >> รับจำนวน  40  คน
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ >> รับจำนวน  60  คน
- สาขาวิชาทันตแพทย์ >> รับจำนวน  12  คน
- สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ >> รับจำนวน  50  คน
- สาขาวิชาจีนศึกษา >> รับจำนวน  20  คน
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 1 >> รับจำนวน  30  คน
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 2 >> รับจำนวน  20  คน
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) >> รับจำนวน  20  คน
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 1 >> รับจำนวน  20  คน
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 2 >> รับจำนวน  20  คน

 
>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
- พิจารณาผลคะแนน GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20 % 
- พิจารณาผลคะแนน O-net ให้ค่าน้ำหนัก 30% โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษา, วิชาภาษาอังกฤษ,
วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6% 
- พิจารณาผลคะแนนสอบ GAT/ PAT ให้ค่าน้ำหนัก 50% 

 
>> การสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  
2. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>   

 
>> กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัคร >> 12 – 16 มิ.ย. 61 
2. ชำระค่าสมัคร >> 12 – 17 มิ.ย. 61
3. ประกาศผลการคัดเลือก (มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์) >> 4 ก.ค. 61
4. สอบสัมภาษณ์ >> 10 ก.ค. 61
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โดย ทปอ.) >> 19 ก.ค. 61 

 
>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>      
>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>     

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. คอร์สตุลา'61"
คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
 
      
เตรียมพบกับ ค่ายวิชาการ
!! ติวสุดเข้ม !! 
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6 
 
 
 
 ติวเข้มทบทวนเนื้อหา 
 ตะลุยโจย์ 
 เก็งข้อสอบ TCAS'62 
 
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 23/5/2561 15:33:19 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net