Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 กสพท ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ แพทย์ กสพท 61 เช็คด่วนl จำนวนคนเปิดอ่าน 6,433 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

กสพท ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ แพทย์ กสพท’61 เช็คด่วน! น้อง ๆ สามารถเข้าดูรายชื่อตัวเองได้แล้ว ใครจะสมหวัง หรือใครจะผิดหวัง เข้าลุ้นกันได้เลยจ้า

 

 

กสพท ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ แพทย์ กสพท’61 เช็คด่วน!

 
 
 
 
             สำหรับน้อง ๆ เด็กหัวหมอทุกคนไม่น่าพลาด กับอัพเดทล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท ได้ประกาศ ฉบับที่ 10 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายฯ
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทุกสถาบันที่เปิดรับร่วมกับ กสพท น้อง ๆ สามารถเข้าดูรายชื่อตัวเองได้แล้ว ใครจะสมหวัง หรือใครจะผิดหวัง เข้าลุ้นกันได้เลยจ้า ตามรายละเอียดประกาศ ดังนี้...

 
 

 
 
             เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น พี่น้องได้สรุป จำนวนรับ กับ จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แต่ละคณะ/สถาบัน ในการรับเข้าศึกษา แพทย์ กสพท 61 มาให้น้อง ๆ ได้ดูกัน....ตามตารางด้านล่างนี้เลยค่ะ 
 
               ทั้งนี้ เมื่อได้ดูข้อมูล “ตารางเปรียบเทียบ จำนวนรับ กับ จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ แต่ละคณะ/สถาบัน
"แพทย์ เภสัช ทันตะ สัตวแพทย์" กสพท ปะการศึกษา 2561" พบว่า มีหลายคณะ/สถาบันที่น่าจะมีคนหลุดสัมภาษณ์
เพราะจากข้อมูล เห็นได้ชัดว่า บางคณะ/สถาบัน มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มากกว่าจำนวนรับเข้าศึกษา
อาจมีหลุดสัมภาษณ์นะจ้ะ ยังไงก็เผื่อใจไว้ด้วยน่า เอาใจช่วย


>> มุมน่ารู้...
              คณะ/สถาบันที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มากกว่า จำนวนรับเข้าศึกษา (พูดง่าย ๆ คณะ/สถาบัน
ที่น่าจะมีคนหลุดสัมภาษณ์)
 
1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับ 182 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 200 คน)
2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
(รับ 30 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 35 คน)
3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับ 65 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 70 คน)
4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รับ 20 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 22 คน)
5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (รับ 270 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 271 คน)
6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รับ 40 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 50 คน)
7. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รับ 68 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 73 คน)
8. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รับ 12 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 20 คน)
9. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับ 85 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 87 คน)
10. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับ 25 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 45 คน)
11. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รับ 20 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 23 คน)
12. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับ 20 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 30 คน)
13. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับ 10 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 36 คน)
14. สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รับ 10 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 28 คน)
15. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับ 150 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 180 คน)
16. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับ 20 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 40 คน)
17. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รับ 40 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 50 คน)
18. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (รับ 7 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 10 คน)
19. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับ 10 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 21 คน)
20. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
(รับ 80 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 100 คน)
21. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)
(รับ 85 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 100 คน)
22. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับ 80 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 91 คน) 
23. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รับ 67 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 82 คน) 
24. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
(รับ 30 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 40 คน)
25. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)
(รับ 40 คน / มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 50 คน)


>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร ทปอ. <<คลิกที่นี่>>  
>> เข้าสู่เว็บไซต์ กสพท <<คลิกที่นี่>>   

 
ขอบคุณข้อมูลจาก :
- กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท 
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. คอร์สตุลา'61"
คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
 
      
เตรียมพบกับ ค่ายวิชาการ
!! ติวสุดเข้ม !! 
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6 
 
 
 
 ติวเข้มทบทวนเนื้อหา 
 ตะลุยโจย์ 
 เก็งข้อสอบ TCAS'62 
 
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 28/5/2561 16:42:36 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net