Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เปิดเกณฑ์การรับ สถาบันการบินพลเรือน (หลักสูตรวิชาภาคพื้น) ปี 62 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,103 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (428)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (406)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เปิดเกณฑ์การรับ สถาบันการบินพลเรือน (หลักสูตรวิชาภาคพื้น) ปี 62 โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค รอบนี้รับเยอะ 556 คน น้องคนไหนที่สนใจเตรียมตัวให้ไวเลยจ้า

 

 

เปิดเกณฑ์การรับ สถาบันการบินพลเรือน (หลักสูตรวิชาภาคพื้น) ปี 62

 
 
 
 
              สถาบันการบินพลเรือน ประกาศรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น
ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคต่อเนื่อง
รอบนี้รับเยอะ 556 คน น้องคนไหนที่สนใจเตรียมตัวให้ไวเลยจ้า เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 61 – 14 มี.ค. 62
รายละเอียดเกณฑ์ มีอะไรบ้าง มาติดตามกันเลย 

 
>> จำนวนที่เปิดรับ
ภาคปกติ
- หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (4 ปี) >> รับจำนวน  300  คน
(วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ, การจัดการท่าอากาศยาน, การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (ป.ตรี 4 ปี) >> รับจำนวน  60  คน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน 3 ปี) >> รับจำนวน  30  คน
- หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ >> รับจำนวน  56  คน
- หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) >> รับจำนวน  40  คน
- หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคสมทบ) >> รับจำนวน  30  คน
ภาคต่อเนื่อง (2 ปี)
- หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
>> รับจำนวน  20  คน
- หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ >> รับจำนวน  20  คน

 
>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกฯ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะความผิดด้านความประพฤติ
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและวิชาชีพ
5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท
6. มีความประพฤติเรียบร้อยฯ
7. **คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

 
>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
- พิจารณาผลการสอบวัดความรู้ (วิชาภาษาอังกฤษ 30%, คณิตศาสตร์ 30%, ฟิสิกส์ 30%,
การใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผล 10%) *เฉพาะภาคปกติ และภาคสมทบ
- พิจารณาผลการสอบวัดความรู้ (วิชาภาษาอังกฤษ 30%, คณิตศาสตร์ 30%, ฟิสิกส์ 30%,
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานการบิน 10%) *เฉพาะภาคต่อเนื่อง และ หลักสูตรเทียบโอน
- พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

 
>> การสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 
2. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท 

 
>> กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัคร >> 1 ธ.ค. 61 – 14 มี.ค. 62
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ / ความถนัด >> 25 มี.ค. 62
3. สอบวัดความรู้ / ความถนัด >> 20 เม.ย. 62
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย >> 30 เม.ย. 62
5. สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย >> 8 – 9 พ.ค. 62
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 21 เม.ย. 62

 
>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 
>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

 
ขอบคุณข้อมูลจาก :
- สถาบันการบินพลเรือน 
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 

 

 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
>>ติวเตรียมพร้อมสอบ TCAS<<
มหกรรม ติวฟรี ติวตรง ทะลุ TCAS 63-64
"งานนี้! ติว TCAS 9 วิชาสามัญ, GAT-PAT, O-NET"
>> ม.4 - ม.5 ห้ามพลาด! <<
 
 
 

    
ติวเตรียมพร้อมสอบ TCAS 63-64
 สำหรับ น้อง ม.4 - ม.5
[ติวสุดเข้ม] 
 
"งานนี้ ติว TCAS
9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET"
 
 ติวสด ตะลุยข้อสอบ TCAS ทุกสนาม
 แนะแนว เตรียม TCAS 63-64
 สอนทำ PORTFOLIO ยื่นได้จริง
 Talk กับพี่ดาว - เดือน ม.ขอนแก่น
 บูธมหา'ลัยดัง ทั้ง ม.รัฐ และ ม.เอกชน
 ฟรี!! ของแจก ของแถมตลอดทั้งงาน
 
 
**ด่วน! รับจำนวนจำกัด เต็ม! ปิดรับทันที
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อน้อง 63-64 เตรียมสอบ TCAS
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 29/11/2561 16:53:12 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net