Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ย้ำจุดเน้น! 9 วิชาสามัญ ฉบับเตรียมสอบ TCAS 62 จำนวนคนเปิดอ่าน 15,787 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

สวัสดีน้อง ๆ เด็ก 62, 63 ที่มีความใฝ่ฝันอยากสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ย้ำจุดเน้น! 9 วิชาสามัญ ฉบับเตรียมสอบ TCAS’62 มาดูกันว่าน้องควรเน้นที่จุดไหน ควรระวังที่จุดไหน

 

 

ย้ำจุดเน้น! 9 วิชาสามัญ ฉบับเตรียมสอบ TCAS’62

 
 
 
 
            สวัสดีน้อง ๆ เด็ก 62, 63  ที่มีความใฝ่ฝันอยากสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  รวมถึงน้อง ๆ ที่อยากเป็นหมอทุกคน
ที่กำลังเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ  วันนี้ The Act. มีบทความดี ๆ มาฝาก ซึ่งรวมเอาความรู้เกี่ยวกับการพิชิตข้อสอบ
9 วิชาสามัญ ที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ตามมาดูกัน ว่า น้องควรเน้นที่จุดไหน ควรระวังที่จุดไหน ถึงจะทำคะแนน
ให้ปัง ๆ 
 
>> 9 วิชาสามัญที่จัดสอบ ได้แก่...
- 09 ภาษาไทย
- 19 สังคมศึกษา
- 29 ภาษาอังกฤษ
- 39 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
- 49 ฟิสิกส์
- 59 เคมี
- 69 ชีววิทยา
- 89 คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)
- 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 
ชีวะ : คิดเป็น 13.3 %
1. ข้อสอบจะมี 80 ข้อ 90 นาที เฉลี่ยข้อละ 1 นาที 7 วินาที (มีจำนวนข้อเยอะที่สุดใน 3 แขนง
น้องต้องรีบทำแข่งกับเวลา)
2. เป็นช้อยส์ 5 ตัวเลือก
3. ส่วนความลึกของข้อสอบชีวะนั้นไม่ได้ออกลึกมากมายอยู่แล้ว  แนะนำให้ ไม่ต้องอ่านเนื้อหาละเอียดมาก
เพราะข้อสอบออกไม่ลึก แต่อ่านให้เข้าใจถึงเหตุผลของเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์ใช้ได้ 
4. เรื่องที่ควรอ่านก่อน ตื่น ระบบร่างกายสัตว์, พันธุศาสตร์ เพราะออกเยอะมา
5. จากนั้นอ่านเรื่อง พืช และบทพื้นฐานชีวะ ม.ปลาย (เซลล์ เคมีพื้นฐานสิ่งมีชีวิต)
6. บทที่แนะให้ให้อ่านหลัง ๆ คือ อนุกรมวิธาน, ระบบนิเวศ, ประชากร เพราะเนื้อหาจำยากไว้อ่านช่วงใกล้ ๆ
สอบละจำไปสอบเลย
7. คำสำคัญมากในห้องสอบข้อไหนทำไม่ได้ให้ข้ามไปก่อนแล้วค่อยกลับมาทำ (เดี๋ยวจะทำไม่ทัน)


เคมี : คิดเป็น 13.3% 
1. ความยาก ของวิชาเคมี 9 วิชาสามัญนั้นถือว่าไม่ยากมากเท่าไหร่ อีกทั้งยังมีจำนวนข้อที่ถือว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับชีวะ 
2. ข้อสอบเคมี มี 50 ข้อ เฉลี่ยข้อละ 1 นาที 48 วินาที  (ควรเก็บคะแนนให้ได้ดี ๆ เพราะเก็บคะแนนไม่ยาก)
3. บทที่ออกข้อสอบเยอะของแต่ละปีมักจะไม่ซ้ำกันเท่าไหร่
4. ทำโจทย์เยอะ ๆ โจทย์ PAT หรือ 7 วิชาสามัญปีเก่า ๆ ทำเยอะ ๆ แล้วน้องจะสามารถทำข้อสอบเคมีได้ 
5. ความยากของข้อสอบไม่หนีกับข้อสอบเก่าเท่าไหร่ 
6. อย่าทิ้งบทเล็ก ๆ เช่น โพลีเมอร์ การถลุงแร่ แม้บทพวกนี้จะออกข้อสอบน้อยแต่ถ้าออกมาเราจะเก็บคะแนนได้ง่ายมาก


ฟิสิกส์ : คิดเป็น 13.3%
1. ข้อสอบจะมี 25 ข้อ 90 นาที เฉลี่ยข้อละ 3 นาที 36 วินาที
2. เป็นโจทย์ช้อยส์ 5 ตัวเลือกทั้งหมด
3. ข้อควรระวัง! อย่าแทนค่า g ส่วนมาดข้อสอบจะให้ g= 9.8 มา อย่าเผลอ แทนเป็น 10 ถ้าให้ชัวร์
อ่านคำสั่งทุกครั้งว่าให้ค่า g เท่าไหร่
4. บทที่ "ออกไม่ยาก" และ "ออกบ่อย" คือ เสียง แสงเชิงฟิสิกส์ และฟิสิกส์นิวเครียร์ 
5. บทที่ออกเยอะๆ ออกตลอด ออกทุกปี คือ กลุ่มกลศาสตร์ เช่น นิวตัน ยมดุล โมเมนตัม เป็นต้น
6. บทยากๆ เอาไว้อ่านทีหลัง (ถ้าเวลาเหลือ) ได้แก่ กฏขอแก๊ส , ของไหล 
7. ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญในปีหลัง ๆข้อสอบจะออกมาเพื่อวัดความเข้าใจมากขึ้น ไม่ใช่ลักษณะแบบแทนสูตรแล้วตอบ
คนที่อยากได้คะแนนเยอะๆ แนะนำให้ทำความเข้าใจที่มาของสูตร และการใช้สูตรให้ดี ๆ เพราะถ้าหวังจะแทนสูตรแล้วตอบน่าจะเป็นไปได้ยาก


คณิตศาสตร์ : คิดเป็น 20 %
1. ความยากของข้อสอบอาจจะไม่เท่า PAT 1 แต่จะยากกว่า ONET 
2. ข้อควรระวังในการทำคือ อย่าสะเพร่า ! เพราะมันอาจมีกับดักซ่อนอยู่ในโจทย์ 3.พยายามอ่านโจทย์ดี ๆ ว่าโจทย์ถามอะไร และคิดเลขดี ๆ ถ้าเป็นไปได้ฝึกคิดเลขให้คล่อง ๆ ไว้เพื่อที่เวลาทำข้อสอบจะได้เสร็จเร็ว ๆ และมีเวลา
กลับมาทวนซ้ำป้องกันการสะเพร่า
3. ข้อสอบมี 30 ข้อ 90 นาที 1 ข้อมีเวลาทำ 10 นาที 
4. บทที่ "ไม่ยาก"และ"ออกเยอะ" คือ แคลคูลัส , สถิติ, และเอ็กซ์โปเนนเชียล รองมาคือ จำนวนจริง และลำดับ/ อนุกรม
5. บทที่ "ออกน้อย" หรือ "แทบไม่ออกเลย" คือ เซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชั่น และกำหนดการเชิงซ้อน 
6. บทที่ "ยาก" แต่ "ออกเยอะ" (ถ้าเหลือเวลาก็น่าอ่านไว้) คือ เมทริกซ์


ภาษาอังกฤษ : คิดเป็น 20 %
1. ข้อสอบมี 80 ข้อ 90 นาที เฉลี่ยข้อละ 1 นาที 7 วิชาที 
2. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนั้นเป็นแนว speed test  ดังนั้นระวังทำไม่ทัน  
3. ระลึกไว้เสมอว่าข้อสอบภาษาอังกฤษนั้นจะพยายามวัดทุก skill ของน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็น reading writing listening และ speaking ข้อสอบสามารถออกได้หลากหลายเพื่อวัดทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
4. Reading ปราบเซียน! ระวังทำไม่ทันเพราะมีบทความหลายบทความให้น้อง ๆ ได้อ่าน และตอบคำถาม แนะนำ
ให้อ่านโจทย์ก่อนอ่านบทความ เพื่อที่เวลาเราอ่านบทความจะได้สแกนหาข้อมูลที่โจทย์ถามได้อย่างรวดเร็วเลย 
5. ข้อควรรู้อีกข้อหนึ่งคือ คำตอบที่โจทย์ถามมักจะเรียงกันในบทความอยู่แล้ว เช่น คำถามข้อที่ 1 มักจะมีคำตอบ
อยู่ตอนต้นของบทความ ส่วนคำถามข้อหลัง ๆ ก็มักจะมีคำตอบอยู่ช่วงท้าย ๆ บทความ ดังนั้นสแกนให้ถูกจุด
สแกนให้เร็ว
6. Writing ข้อสอบพาร์ทนี้นั้นจะเป็น cloze test ต้องแม่นแกรมม่าหน่อย หลักแกรมม่าที่ออกข้อสอบบ่อย ๆ ก็เช่น subject & verb agreement (ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องมี s)Word form (ตรงไหนต้องใช้ adjective adverb หรือ noun) เป็นต้น
7. Listening/Speaking ข้อสอบจะออกมาในรูปแบบของ conversation ที่อาจจะให้เติมคำตอบที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ข้อควรระวังในการทำข้อสอบส่วนนี้คือ สำนวน (idioms) !น้องหลายคนมักไม่แม่น
ส่วน conversation แบบอื่นโดยส่วนมากไม่มีปัญหากันเท่าไหร่อยู่แล้ว ดังนั้นอ่านสำนวนวนไปเยอะๆ ช่วยได้


ภาษาไทย : คิดเป็น  10 % 
1. ข้อสอบมี 50 ข้อ 90 นาที เฉลี่ยข้อละ 1 นาที 48 วินาที 
2. เด็กสายวิทย์ส่วนมากไม่ชอบและไม่ค่อยถนัด ส่วนมากคะแนนจะเฉือนกันที่วิชานี้แหล่ะ
3. หลักภาษา มีออกบ้าง แต่ไม่เน้น อ่านพอประมาณพอ
4. เน้นอ่านการตีความ ทั้งตีความจากน้ำเสียงผู้พูด ตีความจากกลอน ตีความจากบทความ ฝึกทำโจทย์แนวนี้ไปเยอะๆ 
5. โดยรวมถ้าทักษะภาษาไทยน้องไม่แย่ก็จะได้คะแนนไม่ถึงกับแย่เกินไป 


สังคม : คิดเป็น  10 % 
1. ข้อสอบจะมี 50 ข้อ 90 นาที เฉลี่ยข้อละ 1 นาที 48 วินาที 
2. เด็กสายวิทย์ส่วนมากไม่ชอบและไม่ค่อยถนัด (อีกเช่นเคย)
3. ใน 50 ข้อ วิชานี้นั้นออกได้หลากหลาย เนื้อหาครอบจักรวาลสุด ๆแบ่งออกเป็น 5 สาระ
(ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, หน้าที่พลเมือง,ศาสนา,เศรษฐศาสตร์)สาระละ 10 ข้อ 
4. เอาเป็นว่าน้อง ๆ ไปตามอ่านข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวทั้งข่าวสังคมทั่วไป ข่าวในพระราขสำนัก
ข่าวของประเทศอื่น ๆ ตามเหตุการณ์บ้านเมืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี เยอะ ๆ ก็น่าจะสามารถทำวิชานี้ได้


>> แนวเนื้อหาออกสอบ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 <<คลิกที่นี่>> 
>> รายละเอียดการสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 <<คลิกที่นี่>> 
>> เข้าสู่เว็บไซต์ สทศ. <<คลิกที่นี่>>  


ขอบคุณข้อมูลจาก : 
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ม.4 - ม.5 ปิดเทอมนี้ มาเตรียมตัวให้พร้อมไปด้วยกัน!

🚩 The Act. SUMMER CAMP 2019 🚩
🚩 ค่ายติวพร้อมสอบ TCAS 63 - 64 🚩

 เปิดค่าย 8 มีนาคม - 28 เมษายน 2562 @ม.ขอนแก่น
 
 

    
"ติวตรง ติวครบ จบในคอร์สเดียว!"
 
🔥 สอนสด! ทุกวัน ทุกวิชา ทุกสนามสอบ 
 
🔥 ติวเข้ม 2 คอร์สเน้นๆ 🔥
 
   คอร์สพร้อมสอบ TCAS63 
[สำหรับ ม.5 / DEK63] **ไป - กลับ
 
     คอร์สเตรียมพร้อม TCAS64
[สำหรับ ม.4 / DEK64] **เรียน-กิน-นอน
 
 
พิเศษสุด! ค่าคอร์สเรียนผ่อนจ่ายได้
**เงื่อนไข ตามที่ The Act. กำหนด

 
 

🔥 จองก่อน ได้ก่อน! [ส่วนลดพิเศษสูงสุด 7,000 - 8,100 บาท] ว๊าวววว 

🔥 สมัครคลิก ▶️ bit.ly/RegSummer2019

🔥 พิเศษ! สำหรับ 100 คนแรก เท่านั้น! 🔥

สอบถาม - สมัครกับทีมงาน : 043-257-176 / 088-564-2554
☎️ พี่แผน : 086-455-9190  ☎️ พี่หมึก : 086-458-5492☎️ พี่ปุ้ย : 081-545-0716

🚩ที่สุด! ของค่ายวิชาการคุณภาพ ติวตรง ติวครบ จบในคอร์สเดียว 🚩ที่ ม.4-ม.5 ห้ามพลาด!

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 3/1/2562 15:02:00 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net