Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เกาะติด 4 เยาวชนไทย โกอินเตอร์ไป NASA จำนวนคนเปิดอ่าน 193 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

เสร็จสิ้นการเฟ้นหา 4 สุดยอดเยาวชนไทยที่จะได้โกอินเตอร์ไป NASA ในโครงการ "ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3"

 

 

เกาะติด 4 เยาวชนไทย โกอินเตอร์ไป NASA

 


 

เสร็จสิ้นการเฟ้นหา 4 สุดยอดเยาวชนไทยที่จะได้โกอินเตอร์ไป NASA ในโครงการ "ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3" โครงการนี้จัดขึ้นโดยศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ เพื่อฟันหา 4เยาวชนไทยเดินทางไปเข้าร่วมอบรม U.S.Space-Training Education Programs ที่ US Space & Rocket Center และ NASA Visitor Center ณ เมืองฮันต์สวิลล์ มลรัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การสนับสนุนทุนการศึกษาฯ จาก 4หน่วยงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), Gistda, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออนดีมานด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

 

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภารกิจในการสนับสนุนเยาวชนไทยครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ อสมท ในการส่งเสริมสังคมฐานความรู้ซึ่งเป็นฐานรากในการพัฒนาศักยภาพของคนและสังคมอย่างยั่งยืน อสมท ในฐานะองค์กรสื่อมวลชนของรัฐพร้อมสนับสนุนโครงการดีๆ เช่นนี้ เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีทักษะด้นวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต และขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า เชื่อว่าเยาวชนค่ายนี้จะเป็นเยาวชนต้นแบบในการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมค้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช่ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนอีกจำนวนมากได้ค้นพบความสามารถใหม่ๆ ของตนเอง

 

สำหรับเยาวชน 4 คนสุดท้ายที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมอบรมที่ US Space Camp ณ สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 3-12เมษายน 2563ต้องผ่านการทดสอบถึง 2ขั้นตอนจากผู้เข้าร่วมสมัครสอบทั่วประเทศจำนวน 1,100คน โดยแบบทดสอบแรก เยาวชนต้องผ่านการสอบข้อเขียน SCAT (Space Camp Aptitude Test) ซึ่งเป็นการสอบวัดความถนัดด้นอวกาศเพื่อคัดเลือกเยาวชนที่สามารถทำคะแนนสอบได้สูงสุด 24คนแรก ก่อนเข้าสู่การเข้าค่าย STEM Camp 2019ซึ่งเป็นการแข่งขันต้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นเวลา 3วัน 2คืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อคัดเลือกให้เหลือเยาวชนไทย 4คนสุดท้ายที่จะได้ทุนไป US Space Camp สหรัฐอเมริกา

 

 

การแข่นขันทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเข้มขัน เยาวชนทุกคนต้องแสดงความสามารถในการทำงานเป็นทีม การใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการจำลองการสร้างยานอวกาศลงจอดบนดาวอังคารและดาวศุกร์ เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือทางวิศวกรรม ก่อนที่เยาวชนทั้ง 24คนจะเข้าสู่ดูหาเลือกตั้ง โดยใช้ระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อโหวตให้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไป US Space Camp ณ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเยาวชนทั้ง 24คน จะต้องกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "ข้าพเจ้าจะนำอะไรจากการไป Space Camp-NASA มาพัฒนาประเทศไทย" เพื่อให้เพื่อนๆ ในค่ายได้พิจารณา ก่อนหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กระทั่งได้เยาวชนไทย 4คนสุดท้ายที่ได้รับการโหวตจากเพื่อนในค่าย และผลคะแนนการแข่งขันจากคณะกรรมการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ดังนี้

1.) น.ส.ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี (มีมี) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง 2.) นักเรียนนายเรืออากาศ (นนอ.) จิรภัทร คำนึง (โบนัส) นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 2โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 3.) นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง (โจอี้) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษ) จ.ฉะเชิงเทรา และ 4.) เด็กชายกันตพิสิฐ ลิ้มศุภพุฒิกุล (โปรตอน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ของเยาวชนไทยในการเรียนรู้และได้ไปสัมผัสกระบวนการทำงานจริงของนักบินอวกาศทำประเทศสหรัฐอเมริกา

 

"น้องโจอี้" หรือ นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของเยาวชนไทย ที่จะได้เดินทางไป NASA เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจมากไม่คิดว่าจะได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมอบรมที่ US Space Camp ณ สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมาทำทุกอย่างเต็มที่ตั้งแต่การสอบเข้าวัดความรู้ด้านอวกาศ และกิจกรรมภายในค่าย ผลลัพธ์ที่ได้มาก็คุ้มค่ากับความพยายามที่ตั้งใจทำ นอกจากนี้ การเข้าค่าย STEM Camp 2019ทำให้ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ที่ชอบสิ่งเดียวกัน ได้ที่ในสิ่งที่เรารัก ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับอวกาศและที่สำคัญคือการได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานด้านอวกาศประสบความสำเร็จผ่านด่านการสอบชิงทุนการศึกษาฯ มาถึง 2 สเต็ป กระทั่งได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดเยาวชนไทย 4คนสุดท้ายเข้าร่วมอบรม U.S.Space-Training Education Programs

"น้องโจอี้" คาดหวังว่าจะได้เจอผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศ และเจอทีมวิศวกรของ NASA เพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง การผลิตและส่งจรวดไปยังอวกาศ และนำความรู้ การทำงานของนักบินอวกาศมาช่วยพัฒนาประเทศขำติต่อไปนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวตีๆ ของประเทศไทย ที่จะได้เยาวชนคนรุ่นใหม่ นำความรู้ในด้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอวกาศ จากองค์กรระดับสากล กลับมาพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประเทศไทยก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


ขอบคุณข้อมูล :

- มติชนออนไลน์

- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

-------------------------------------------------------------------------
ม.3-ม.4 - ม.5 ปิดเทอมนี้ มาเตรียมตัวให้พร้อมไปด้วยกัน!
 
        

💡✔️ The Act Summer Camp 2020 ✔️💡
🔶 ติวเตรียมสอบ TCAS และโควตา มข.🔶

#ค่ายที่เน้นเรียน #ไม่เน้นกิจกรรม
#ติวครบจบที่ค่ายเดียว #คุ้มค่าที่สุด

-----------

🚩🚩 ติวเข้มที่สุด ต้องค่าย The Act
🔶 ติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า
🔶 ติวฟื้นฟู ทบทวนเนื้อหา ปรับพื้นฐานให้แน่น
🔶 ติวตะลุยข้อสอบ รู้เทคนิคพิชิตข้อสอบ ทุกสนามสอบ

🚩🚩 ติวสด : มีนา - เม.ย. 63 @ม.ขอนแก่น
 เวลาเรียน : 09.00 - 16.30 น. (6 ชม./วัน)
🔶🔶 ติวเข้มข้อสอบ TCAS ทุกสนามสอบ : 9 วิชาสามัญ, GAT, PAT, O-NET, T-GAT, สมรรถนะ มข.

 
 
 
ปรึกษาพี่ทีมงาน : 📞 043-257-176 📞 081-545-0716 (พี่ปุ้ย)

📞 086-455-9190 (พี่แผน) 📞 088-564-2554 (พี่ดุ๊ยดุ่ย)

 
นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 16/1/2563 13:05:59 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net