Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 TGAT ข้อสอบใหม่ในระบบ TCAS แล้วใครต้องสอบ??? จำนวนคนเปิดอ่าน 3,023 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ถึงส้มจะหยุด แต่ TCAS ไม่หยุด เพราะจากการทำประชาพิจารณ์ระบบ TCAS64 – 66 ได้มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบ TCAS ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ TGAT ข้อสอบใหม่ที่จะเริ่มใน TCAS64 เป็นปีแรก

 

 

TGAT ข้อสอบใหม่ในระบบ TCAS แล้วใครต้องสอบ???

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ถึงส้มจะหยุด แต่ TCAS ไม่หยุด เพราะจากการทำประชาพิจารณ์ระบบ TCAS64 – 66 ได้มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบ TCAS ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ TGAT ข้อสอบใหม่ที่จะเริ่มใน TCAS64 เป็นปีแรก


อย่างที่น้อง ๆ ทราบกันดีว่า การสอบในระบบ TCAS ปัจจุบันมีเยอะมาก เช่น

- 9 วิชาสามัญ (จัดสอบโดย สทศ.) ใช้สำหรับยื่น TCAS รอบ 2, รอบ 3 และ รอบ 5
- GAT/PAT (จัดสอบโดย สทศ.) ใช้สำหรับยื่น TCAS รอบ 2, รอบ 3, รอบ 4 และ รอบ 5

- O-NET (จัดสอบโดย สทศ.) ใช้สำหรับยื่น TCAS รอบ 3(กพสท), รอบ 4 และ รอบ 5

- วิชาเฉพาะ กสพท (จัดสอบโดย กสพท) ใช้สำหรับยื่น TCAS รอบ 3 (กลุ่มแพทย์ เภสัช ทันตะ สัตวแพทย์ ผ่าน กสพท)
- สมรรถนะ มข. (จัดสอบโดย มข.) ใช้สำหรับยื่น TCAS รอบ 2 (สำหรับเด็กอีสาน ที่ต้องการยื่น โควตา มข.)

- BMAT (จัดสอบโดย British Council) ใช้สำหรับยื่น TCAS รอบ 1 หรือ กลุ่มสายแพทย์อินเตอร์

- สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL ITP, TOEFL, Computer based, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, KEPT(จัดสอบโดยสถาบันภาษาต่าง ๆ) ใช้สำหรับยื่น TCAS รอบ 1 หรือ กลุ่มสาขาวิชาอินเตอร์ หรือ TCAS รอบอื่น ๆ ที่ต้องใช้


ทว่า ถ้าน้อง ๆ สอบครบทั้งหมดทุกการสอบที่กล่าวมา น้อง ๆ จะเตรียมตัวอย่างไรไหว ค่าสมัครสอบเท่าไหร่ ฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องสอบทั้งหมด ที่สำคัญเลือกสอบเฉพาะที่ตัวเองจำเป็นต้องใช้ยื่น คณะ/สาขาวิชา ที่สนใจจริง ๆ เพราะเกณฑ์การคัดเลือกต่าง ๆ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอยู่แล้ว หากในปีนั้น ๆ มหาวิทยาลัยยังไม่ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก ก็สามารถดูเกณฑ์ปีที่ผ่าน ๆ มา เช่น TCAS63 เป็นแนวทางในการเตรียมตัวได้เช่นกัน


จากการสอบต่าง ๆ ข้างต้น ที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะยกเลิก / ลดลง ปีการศึกษา 2564 หรือ TCAS64 เป็นต้นไป น้อง ๆ ยังจะได้เจอการสอบใหม่ นั้นก็คือ TGAT  เอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จัก TGAT กันดีกว่า ว่าเป็นยังไง แล้วใครจะต้องสอบ??? 


TGAT (Thai General Aptitude Test)

 • TGAT เป็นอีกหนึ่งการสอบที่จะนำมาใช้เป็นทางเลือกของ TCAS64 – 65
 • TGAT จะถูกนำมาใช้เต็มรูปแบบใน TCAS66เอามาแทนการสอบ GAT แบบเดิม
 • TGAT เป็นการสอบแบบวัดสมรรถนะ ทักษะทั่วไป ที่เป็นทักษะในการใช้ทำงานในอนาคต
 • TGATแบ่งการสอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 •  

(a) English Communication – ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (800คะแนน)

- Evidence-Based Reading

- Writing and Language Usage


(b) Cognitive & Logical Thinking – ทักษาการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (800คะแนน)

- Quantitative Math

- Analytical and Logical thinking

 

(c) Future Workforce Competencies – ทักษะการใช้ทำงานในอนาคต (800คะแนน)

- Essential skills

- Global citizen attitude

 

ทั้ง 3 ส่วน เป็นทักษะที่เกิดจากการที่น้อง ๆ เรียนรู้มาในอดีต สะสมมาตั้งแต่ตอนเด็ก จนถึงปัจจุบัน และเป็นทักษะที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะไม่สามารถเรียน อ่านได้จากตำรา


 • TGAT ใช้สำหรับยื่น TCAS รอบ 1 PORTFOLIO และ/หรือ รอบ 2 โควตา และเป็นทางเลือกให้มหาวิทยาลัย
 • TGAT เป็นการสอบที่ใช้เป็นทางเลือกให้กับมหาวิทยาลัยใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก TCAS คือ เกณฑ์รับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยังมีเหมือนเดิม แต่... จะมีบางมหาวิทยาลัย บางสาขา อาจจะกำหนดใช้ TGAT เข้ามาเพิ่มเติม
 • TGAT หากน้องไม่ได้สอบ ก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ที่ใช้เกณฑ์แบบเดิมได้
 • TGAT หากน้องสอบ แล้วได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ ก็สามารถใช้ TGAT เป็นทางเลือกในการเพิ่มโอกาสติดให้ตัวเองได้
 • TGAT กำหนดจัดสอบ 3 ครั้ง ช่วงเดือนพฤษภาคม, สิงหาคม, พฤศจิกายน (แต่... ในปีนี้ดูเหมือนว่าการสอบในช่วงพฤษภาคม และ สิงหาคม อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะเนื่องจากติดโรคระบาด Covid-19 ต้องติดตามประกาศจาก ทปอ. ต่อไป)
 • TGAT ไม่ได้วัดความรู้ทางวิชาการ ม.4, ม.5, ม.6 สามารถสอบได้ทุกระดับ (ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีทักษะต่าง ๆ หรือไม่ ต้องลองสอบ)
 • TGAT เป็นการสอบแบบ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (เลือกสอบได้)
 • TGAT เป็นการสอบที่สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ฉะนั้น....

 • ม.6 #dek64 อยากมีคะแนน TGAT ไว้เป็นทางเลือกในการยื่น TCAT64 รอบต่าง ๆ ก็ต้องควรสอบ
 • ม.5#dek65 อยากรู้จักตัวเอง อยากลองวัดสมรรถนะตัวเองก็ควรที่จะลองสอบนะจ๊ะ ไม่เสียหายเลยจริง
 • ม.4 #dek66 TGAT จะถูกนำมาใช้แบบเต็มรูปแบบในปีนี้ ควรต้องลองสอบ เพื่อจะได้ดูเป็นแนวทางในการเตรียมสอบของปีตัวเอง


               ในส่วนของ TGAT เชื่อว่า ทปอ. หรือ TCAS คงจะมีประกาศให้น้อง ๆ #dek64 #dek65 ทราบเร็ว ๆ อยากให้ติดตามประกาศอย่างใกล้จัดนะจ๊ะ อ้อ!ถ้าให้พูดถึงการเตรียมตัวสอบ ควรเน้นไปที่การสอบสำคัญ ๆ เช่น 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET และสมรรถนะ มข. ก็จะเหมาะกว่าในช่วงนี้ เพราะการสอบเหล่านี้ใน TCAS64 มีแน่นอน และสำหรับต่อไป ดิแอ๊คจะมาอัปเดตเรื่องราวอะไรนั้น อยากให้ติดตามนะจ๊ะ


ขอบคุณข้อมูล :
- ทปอ / mytcas

- ภาพประกอบ lpc.rmutl.ac.th
ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 29/5/2563 17:06:57 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net