view  18,430
 บอกเล่า เก้าสิบ
เรื่องจริงของ The Act. กับพี่หมูหวาน (พยาบาลฯ มข.)
 ONET
 GAT
 PAT
 7 วิชาสามัญ
 โควตา มข.
 แพทย์ มข.
 อื่นๆ
รีวิวเตรียมสอบ TCAS63 ติด 8 คณะ/สาขา
ทดลองเรียน คณิตศาสตร์ วิชาสามัญ [ตะลุยข้อสอบ TCAS] Ep.2
5 ข้อต้องรู้ กับโควตามข. 63
3 เทคนิคที่จะทำให้เก่งอังกฤษมากกขึ้น
ทดลองเรียน คณิตศาสตร์ วิชาสามัญ [ตะลุยข้อสอบ TCAS] Ep.1