ระบบสอบคัดเลือกเข้าติวค่ายหยาดเพชร "ติวติดแพทย์"
( Pre-Test Online )

เปิดห้องสอบ 28-29 ม.ค. 62 เวลา 18.00 - 21.00 น.

สงวนสิทธิ์เฉพาะน้องที่สมัครสอบและชำเงินค่าสอบ 300 บาท ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

- ปิดระบบสอบ -