::Px e-Admission Form, KKU::
ประเภทการสมัครสมาชิกระบบสมาชิก The Act. จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกเข้าทำรายการ หรือเข้าใช้งาน ดังนี้

- การสมัครเรียนค่ายวิชาการ
- การสมัครเข้าร่วมโครงการติวสัญจร
- สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ เช่น หนังสือ , CD การสอน เป็นต้น
- สามารถสร้างเนื้อหาและถาม-ตอบ ใน Web Board คณะยอดนิยมโควตาอีสาน และ Web Board บอร์ดรายวิชา
- สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆในเว็บไซต์ Theactkk.net ได้ เช่น โปรแกรมทดสอบข้อสอบเก่าโปรแกรมทดสอบ Pre quota เก่า โปรแกรมค้นหาตัวเอง
- โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดโควตา มข. ฯลฯ


1. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และตรงตามเป็นจริง
2. ห้ามเสนอภาพ , ข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ พาดพิง ชาติ , ศาสนา , สถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์
3. ห้ามเสนอภาพ หรือข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใด ๆ
4. ห้ามเสนอภาพ วิดีโอคลิปลามก อนาจาร ข้อความ หรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
5. สมาชิกและผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติผิด กฏ กติกา พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
6. The Act. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกและปิดการใช้งานต่อสมาชิกที่กระทำผิด มีเจตนาไม่สุจริต ขัดต่อข้อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ

        การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ The Act. อยากเห็นเด็กอีสานทั้ง 19 จังหวัดเติบโตอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจและอยากเห็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน


สำหรับน้องที่ยังไม่มี E-mail ให้ทำการสมัคร E-mail ก่อน โดยทางระบบจะแจ้งข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง E-mail ให้น้องๆ
        กรณีน้องๆที่ไม่เคยสมัคร E-mail มาก่อน คลิก!! เพื่อดูวิธีการสมัคร E-mail
เพราะเราตระหนักเสมอว่า " ความสำเร็จของน้อง คือภารกิจของ The Act. "