ความพิเศษของค่าย

กิจกรรมในค่าย

สิทธิพิเศษ : Free

กำหนดการค่าย

รูปแบบค่าย

แบบแนะนำ
รายละเอียด
 • เหมาะสำหรับน้อง ม.6 #Dek68 เท่านั้น
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจติดรอบพอร์ต TCAS68
 • มี GPAX 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75, ผลงานไม่เยอะก็สมัครได้
 • เข้าค่ายพิชิตพอร์ต-กิน-นอน (3 วัน 2 คืน)
 • ได้เกียรติบัตรที่รับรองกิจกรรม (4 ใบ) จากภาครัฐ/เอกชน
 • ได้สิทธิ์ 'การันตีติดพอร์ต' ตามเงื่อนไขของค่าย
 • รับการดูแลหลังจบค่าย-จนติด ตาม Agenda (ส.ค. - ธ.ค. 67)
 • ได้สิทธิ์ติวออนไลน์ TGAT / TPAT (มูลค่า 4,900.-) ฟรี!
 • ไม่ติตรอบพอร์ต ค่ายดูแลต่อติวเข้มออนไลน์ NETSAT, A-Level (มูลค่า 15,000.-) ฟรี!
แบบประหยัด
รายละเอียด
 • เหมาะสำหรับน้อง ม.3 - ม.6 ที่สนใจเตรียมพอร์ต
 • ไม่กำหนดเกรด, ไม่มีผลงาน ก็สมัครได้
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจติดรอบพอร์ต โดยเฉพาะ
 • เข้าค่ายพิชิตพอร์ต-กิน-นอน (3 วัน 2 คืน)
 • ได้เกียรติบัตรที่รับรองกิจกรรม (4 ใบ) จากภาครัฐ/เอกชน
 • ได้สิทธิ์ติวออนไลน์ TGAT / TPAT (มูลค่า 4,900.-) ฟรี!
เงื่อนไขการันตีผล

ผลงานรุ่นพี่

สมัครเข้าค่าย