สำหรับ ม.4 >> รับ 50 ที่นั่ง

วิชาติว : ฟิสิกส์ (ไฟนอล ม.4 เทอม 2)
วันติว : เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาติว : 08.30 – 12.00 น.
สถานที่ติว : ห้องประชุมชั้น 2 สถาบัน The Act.
เนื้อหาติว :
1. การชน และ โมเมนตัม
2. โปรเจคไตล์ และ การหมุน
ติวเตอร์ : ครูแมค (อ.ณัฐพล แซ่โง้ว)
- ติวเตอร์ประจำวิชาฟิสิกส์ สถาบัน The Act.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ ติว–เก็ง–ข้อสอบ มากกว่า 10 ปี

วิชาติว : คณิตศาสตร์ (ไฟนอล ม.4 เทอม 2)
วันติว : เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาติว : 13.00 – 16.30 น.
สถานที่ติว : ห้องประชุมชั้น 2 สถาบัน The Act.
เนื้อหาติว :
1. ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน
2. ภาคตัดกรวย
3. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ติวเตอร์ : ครูน้อย (อ.นันทวัน มั่นจิตร)
- ติวเตอร์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ สถาบัน The Act.
- ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ ติว–เก็ง–ข้อสอบ มากกว่า 10 ปีสำหรับ ม.5 >> รับ 200 ที่นั่ง

วิชาติว : คณิตศาสตร์ (ไฟนอล ม.5 เทอม 2)
วันติว : เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาติว : 08.30 – 12.00 น.
สถานที่ติว : หอประชุมสานฝันฯ สถาบัน The Act.
เนื้อหาติว :
1. สถิติและข้อมูล
2. จำนวนเชิงซ้อน
3. เมทริกซ์
ติวเตอร์ : ครูน้อย (อ.นันทวัน มั่นจิตร)
- ติวเตอร์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ สถาบัน The Act.
- ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ ติว–เก็ง–ข้อสอบ มากกว่า 10 ปี

วิชาติว : ฟิสิกส์ (ไฟนอล ม.5 เทอม 2)
วันติว : เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาติว : 13.00 – 16.30 น.
สถานที่ติว : หอประชุมสานฝันฯ สถาบัน The Act.
เนื้อหาติว :
1. ไฟฟ้ากระแส
2. ไฟฟ้าแม่เหล็ก
3. เสียงและการได้ยิน
ติวเตอร์ : ครูแมค (อ.ณัฐพล แซ่โง้ว)
- ติวเตอร์ประจำวิชาฟิสิกส์ สถาบัน The Act.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ ติว–เก็ง–ข้อสอบ มากกว่า 10 ปี