ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และ
ดาวน์โหลดคำแนะนำเข้าค่ายหยาดเพชร รุ่นที่ 7