ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (Pre-Test Online)
และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายติวหยาดเพชร ติวติดแพทย์ รุ่นที่ 7

กำหนดยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายติว : 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562

สงวนสิทธิ์เฉพาะน้องที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าติวค่ายหยาดเพชร รุ่นที่ 7 เท่านั้น


*** ข้อมูลที่จะปรากฏต่อไปนี้ กรุณาอ่านให้ละเอียด เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง / --ขอบคุณค่ะ--