3 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคสกลฯ
4 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ : โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี