NETSAT คืออะไร

#dek67 ม.6/ปวช.3 , #dek68 ม.5/ปวช.2 ภาคอีสาน ควรรู้ !!
.
NETSAT ศูนย์ประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ ความพร้อมในการเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.5-6 และปวช. 2-3
– NETSAT สอบปีละ 2 ครั้ง เก็บคะแนนได้ 2 ปี นับจากวันประกาศผล
.
สำหรับ NETSAT ครั้งที่ 2/66 ที่จะสอบในวันที่ 19-20 ส.ค. นี้ ใครสอบได้บ้าง?
.
✅ #dek67 ม.6/ปวช.3 สมัครได้
ที่ยังเหลือการสอบอีก 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 2/66, 1/67 และเก็บคะแนนได้ 2 ปี
.
✅ #dek68 ม.5/ปวช.2 สมัครได้
ที่สามารถสอบได้อีก 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 2/66, 1/67, 2/67 และ 1/68 จะเก็บคะแนนได้ 2 ปี
.
❌ #dek66 หรือเด็กซิ่ว สมัครไม่ได้
เนื่องจากรอบโควตา มข. ไม่รับเด็กซิ่ว ฉะนั้น dek66 จึงจะใช้คะแนน NETSAT ไม่ได้แล้ว
.
❌ น้องที่เรียนอยู่นอกภาคอีสาน สมัครไม่ได้
น้องที่เรียนอยู่สังกัดโรงเรียนภาคอื่น ที่ไม่ใช่ภาคอีสาน แต่มีที่อยู่อยู่ในภาคอีสาน ไม่สามารถสมัครสอบได้ เพราะผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคอีสาน ต้องส่งข้อมูลนักเรียนให้กับ NETSAT นั่นเอง
.
.
#dek67 #dek68 เตรียมตัวให้พร้อมน้าา เพราะ TCAS รอบ 2 โควตา มข. 67-68 ใช้คะแนนสอบ NETSAT ซึ่งระบบสมัครจะดึงคะแนนวิชาสอบ ในครั้งที่ดีที่สุดไปใช้คัดเลือกนะจ๊ะ #สอบมากมีโอกาสมาก

————
ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ netsat.kku.ac.th

============

ไม่อยาก sad ก่อนเข้าสอบ NETSAT 2/66 รอบสิงหา 66 นี้, ม.5-ม.6 ต้องมาร่วมจอย!!

The Act ❗️ ติวฟรี ❗️
🟢 NETSAT ไม่ sad 🟠
… ไปติวถึงที่ 7 จุดติว …

” ติว เจาะ NETSAT วิชาหลัก ทุกคณะโควตา มข. ต้องใช้ พร้อมแหก NETSAT จากข้อสอบจริง 3 ครั้งล่าสุด มาติวงานนี้รับรองไม่มี sad”

สมัครด่วน ก่อนเต็ม!!
>> https://bit.ly/NETSAT_Free67-detail

————–
#NETSAT #TCAS67 #TCAS68 #KKU67 #KKU68 #โควตามข#ทีมมข.