ปฏิทิน NETSAT ครั้งที่ 2/2566

#dek67 ม.6/ปวช.3 , #dek68 ม.5/ปวช.2 เตรียมตัว !!

#NETSAT ประกาศแล้วว
กำหนดการ NETSAT ครั้งที่ 2/2566
.
– รับสมัคร : 12-26 มิ.ย. 66
– ชำระเงินค่าสมัคร : 12-27 มิ.ย. 66
– ประกาศผังที่นั่ง : 26 ก.ค. 66
– วันสอบ : 19-20 ส.ค. 66
– ประกาศคะแนน : 15 ก.ย. 66
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์ https://netsat.kku.ac.th/announcement-2-2566/

#NETSAT #dek67 #dek68 #โควตามข#KKU #ทีมมข.