รายชื่อนักเรียนผ่านเข้าร่วมกิจกรรม NETSAT ไม่ sad จุดติวร้อยเอ็ด

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร – จุดติวร้อยเอ็ด
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ม.ขอนแก่น
โครงการ NETSAT ไม่ sad “ติว เจาะ ข้อสอบภาษาอังกฤษ x คณิตศาสตร์” 

วันที่ 17 มิ.ย. 66 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดโดย สถาบัน The Act. ขอนแก่น

************************************