รายชื่อนักเรียนผ่านเข้าร่วมกิจกรรม NETSAT ไม่ sad จุดติวมหาสารคาม

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร – จุดติวมหาสารคาม

ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ม.ขอนแก่น
โครงการ NETSAT ไม่ sad “ติว เจาะ ข้อสอบภาษาอังกฤษ x คณิตศาสตร์”


วันที่ 18 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม
จัดโดย สถาบัน The Act. ขอนแก่น
************************************