รายชื่อนักเรียนผ่านเข้าร่วมกิจกรรม NETSAT ไม่ sad จุดติว นครราชสีมา

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร – จุดติวโคราช
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ม.ขอนแก่น
โครงการ NETSAT ไม่ sad “ติว เจาะ ข้อสอบภาษาอังกฤษ x คณิตศาสตร์”

วันที่ 24 มิ.ย. 66 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนคราชสีมา
จัดโดย สถาบัน The Act. ขอนแก่น

************************************