รายชื่อนักเรียนผ่านเข้าร่วมกิจกรรม NETSAT ไม่ sad จุดติว อุดรธานี

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร – จุดติวอุดรธานี

ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ม.ขอนแก่น
โครงการ NETSAT ไม่ sad “ติว เจาะ ข้อสอบภาษาอังกฤษ x คณิตศาสตร์”

วันที่ 2 ก.ค. 66 ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
จัดโดย สถาบัน The Act. ขอนแก่น

************************************