ติดต่อเรา

ที่อยู่

ศูนย์ประสานงานวิชาการขอนแก่น / สถาบัน The Act.
เลขที่ : 123/2 หมู่ 8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทรศัพท์ : 043-257-176, 088-564-2554
E-mail : academic.theact@gmail.com