ความเป็นมา

วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพอันดับ 1 ที่ให้บริการด้านการศึกษา อย่างมีมาตรฐาน ที่ได้รับความไว้วางใจ ในภาคอีสาน ปี 2552 – ปัจจุบัน

จำหน่าย
สื่อคุณภาพประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง : หนังสือติว – สรุปเนื้อหา / หนังสือเฉลยข้อสอบจริง – แนวข้อสอบ / คอร์สเรียนออนไลน์ โดยคณาจารย์ติวเตอร์มืออาชีพ
ประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี

บริการ
จัดติวเข้ม – เติมเต็มความรู้ ระดับ ม.ปลาย (เตรีมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย / TCAS)
1. ติว NETSAT – โควตา มข. (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทย์ฯ&เทคโนโลยี และสมรรถนะเฉพาะด้าน)
2. ติว A-Level (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1+2, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
3. ติว TGAT (ความถนัดทั่วไป : TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ, TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล,  TGAT3 สมรรถนะการทำงาน)
4. ติว TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) และ ติวเตรียมสอบเข้าคณะสายแพทย์
5. ติว TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์, TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
6. ติว BMAT, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT

จัดติวเข้ม – เติมเต็มความรู้ ระดับ ม.ต้น
1. ติว O-NET (ภาษาไทย, สังคมศึกษา,.ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์)
2. ติวสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนดังภาคอีสาน
3. ติวเพิ่มเกรด / ติวทบทวนเนื้อหา / ติวเรียนล่วงหน้า / ติวเตรียมพร้อม

จัดติวเข้ม – เติมเต็มความรู้ สอบราชการ
 1. ติว เตรียมสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (กพ.)

กิจกรรม – บริการต่างๆ สำหรับนักเรียน / คุณครู / โรงเรียน
1. บริการเติมเต็มความรู้ถึงโรงเรียน ตามที่โรงเรียนต่างๆ ร้องขอมา หรือ ที่เรียกว่า “ติวรับเชิญโรงเรียน”
2. จัดค่ายวิชาการติวเข้ม 2 ครั้ง/ปี ทุกช่วง “ปิดเทอม Summer Camp” และ “ปิดเทอม October Camp” ของทุกปี
3. จัดติวสัญจร โครงการต่างๆ ที่สำคัญและอยู่ในความสนใจของน้องๆ ทั่ว 20 จังหวัดอีสาน เช่น “มหกรรมติว โควตา มข. – TCAS”
4. จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรตามโรงเรียนต่างๆ ที่ประสานให้ The Act. เข้าจัดกิจกรรมให้ ฟรี! “แนะแนวสัญจร TCAS – PORTFOLIO”
5. จัดสนามสอบออนไลน์ Pre – NETSAT / Quota, Pre – TCAS, Pre – A-level / ที่เรียกว่า “The Act. Online Test 24 hr.”
6. แนะแนว – บริการข้อมูลเชิงลึก เช่น ข่าวรับเข้าศึกษา / สถิติต่างๆ ที่ www.theactkk.net

จุดเด่น
1. ติวเข้ม สอนสด โดยสุดยอดทีมติวเตอร์มืออาชีพ ดีกรีระดับ ดร. ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี (ติว – เฉลย – เก็งข้อสอบ โดยเฉพาะ)
2. บินตรงมาจากกรุงเทพมหานคร ย่านสยามสแควร์
3. บริการโดยทีมงานมืออาชีพ ที่ใกล้ชิด-อบอุ่น ฉันท์พี่ห่วงใยน้อง
4. สถาบันที่จดทะเบียนถูกต้อง และได้รับการประเมินคุณภาพภายใน “ระดับดีมาก” จากกระทรวงศึกษาธิการ
5. ผู้เรียนมักบอกว่า “The Act. เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญและให้มากกว่าการเรียนเสริมพิเศษ/กวดวิชา”