ความเปลี่ยนแปลง TCAS66 ที่ต้อง ม.4 ต้องรู้ !! #dek66
TCAS มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกปี สำหรับใครที่ตาม...
รู้ไหม Port 10 หน้า มีอะไรบ้าง x เตรียมอย่างไร ไม่ให้พลาด
เพื่อเป็นตัวช่วยให้น้อง ๆ สายกิจกรรม และน้อง ๆ ที่สนใจยื...
อยากติดรอบ Port ต้องรู้ ต้องระวังอะไรบ้าง? (ถ้าไม่อยากพลาดต้องดู)
เด็กกิจกรรม ที่คาดหวังผลงานต่าง ๆ จากเทอมแรก เพื่อนำมาปร...