แบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียน

170
Views

Social Media Image Social Media Imageเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบัน The Act. ขอนแก่น ซึ่งออกแบบและวิจัยโดย ผศ.ดร.สิทธิชัย ทองวร มหาวิทยาลัยมหิดล

         แบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียน เป็นแบบวัดที่ใช้ในการประเมินความตั้งใจแน่วแน่ในการเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนสูงมีแนวโน้มที่จะมีเจตคติต่อการเรียนในเชิงบวก มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความสามารถของตน มีแรงจูงใจอย่างมากในการเรียนรู้ รวมถึงมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ความกระตือรือร้นและอยากรู้อยากเห็น และมีชุดความคิดแบบเติบโต รวมทั้งยังอยู่ในครอบครัวที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน การเปิดโอกาสได้ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างอิสระ หรือการคอยช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อมีปัญหา เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่า นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนสูงมีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง และประสบความสำเร็จในการเรียนหรือการทำงานในอนาคตมากกว่าผู้ที่มีมีความมุ่งมั่นในการเรียนต่ำ

 

จตคติในการเรียน
           การมีเป้าหมาย
     
แรงจูงใจในการเรียน
  ความรับผิดชอบ
     
ความตั้งใจในการเรียน
  การสนับสนุนจากครอบครัว
     

ชุดความคิดแบบเติบโต

ทำไมต้องวัดความมุ่งมั่นการเรียน

  • ช่วยให้รู้เป้าหมายด้านต่างๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น
  • ช่วยให้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ความมุ่งมุ่นของตนเอง
  • ช่วยกระตุ้นความต้องการ ให้เกิดความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
  • ช่วยวัดระดับมุมมอง ชุดความคิดที่เติบโต
  • ช่วยกำหนดทิศทาง วางแผน เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
  • ครู/โรงเรียนสามารถใช้แบบวัดนี้ เพื่อให้ทราบความมุ่งมั่นของนักเรียน


น้องพร้อมที่จะวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของตนเองแล้วหรือยัง?
แบบวัดนี้สามารถใช้วัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้ทุกระดับชั้น


สอบถามติดต่อทีมงานผู้ประสานงาน 

  • คุณพิชชาพร ตริสกุล (เฟรม) 
  • Tel. 094-251-1103
  • Line ID : theact001

♥️ อยากให้แบบวัดนี้ เป็นตัวช่วย นำทางเตรียมตัว ให้น้อง ๆ พิชิตคณะ - มหา'ลัยในฝันทุกคน ♥️
-----------


“ความสำเร็จของน้อง คือ ภารกิจ ของ The Act.”
#DEK68 #TCAS68 #NETSAT #Alevel #TPAT1 #กสพท #แพทย์ #เภสัช #ทันตะ #สัตวแพทย์ #Admissions #TCAS #ตัวช่วยสอบติด #พิชิตTCAS #intensive #theactkk #theackkhonkaen

Share

Social Media Image Social Media Image

เขียนความคิดเห็น

กำหนดไม่เกิน 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็นทั้งหมด

ยังไม่มีความคิดเห็น